Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Notulen vergadering MR en GMR 

Ongeveer zes keer per jaar vergadert de Medezeggenschapsraad van het Keizer Karel College. De MR bestaat uit medewerkers en leerlingen van het KKC en uit ouders. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. 

Lees hier de notulen van de MR-vergadering van 26 juni 2019  

Een aantal van de medezeggenschapsraadsleden neemt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Keizer Karel, net als medezeggenschapsraadsleden van het Alkwin Kollege.   

Lees hier de notulen van de GMR-vergadering van 5 juni 2019