Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

UNESCO-school

Sinds 1 januari 2021 is het Keizer Karel College een UNESCO-school en is ze onderdeel van het scholennetwerk UNESCO Nederland. UNESCO, opgericht in 1945, staat voor United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

Als leerling op het Keizer Karel College leer je verbinding te voelen met de wereld om je heen, of deze nu veraf is of dichtbij. De wereld van vandaag moeten we samen vormgeven. Het KKC committeert zich daarom aan de vier thema’s van de Verenigde Naties: Vrede & Mensenrechten, Duurzaamheid, Intercultureel Leren en Wereldburgerschap en ook aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). De UNESCO identiteit is zichtbaar in vaklessen, projecten, organisaties (zoals GSA, UNESCO-leerlingencommissie), activiteiten buiten de les en het peer-to-peer systeem voor nieuwkomers.

Hoe merk je dat je op een UNESCO-school zit?

Er worden verschillende UNESCO-projecten georganiseerd zoals:

  1. Project rond de 17 sustainable development goals tijdens de introductiedagen van de brugklas
  2. Projecten rond duurzaam consumeren, genderdiversiteit in de HAVO Technasium onderbouw
  3. Wereldburgerschapsdagen met projecten van Cross your Borders en Dictatuurshow
  4. Burgerschapsdagen 3e klas met thema: Europees burgerschap
  5. Dag van Europa met de feestelijke uitreiking van de Europacup
  6. Verschillende acties voor goede doelen zoals: het maken van surprises en inzameling voor voedselpakketten voor de voedselbank Amstelveen, kinderboekenactie voor AZC’s in Nederland, inzameling schoolspullen en een sponsorloop voor Oekraïense vluchtelingenkinderen
  7. Kerstkaartenactie voor het Nationaal Ouderfonds
  8. Write for Rights actie van Amnesty International

UNESCO-leerlingencommissie

Het KKC heeft een UNESCO leerlingencommissie bestaande uit leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vertegenwoordigen UNESCO binnen de school en initiëren en coördineren projecten voor goede doelen.

European Parliament Ambassadors School (EPAS)

Burgerschapsvorming is een essentieel onderdeel in ons onderwijs met als doel leerlingen kennis, vaardigheden en houding bij te brengen die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Niet alleen in de directe omgeving maar ook in Europa en in de wereld.

Als UNESCO-school vindt het KKC het belangrijk om leerlingen tot zelfstandige (wereld)burgers op te leiden. Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en meehelpen om die vorm te geven.

In 2009 is in Nederland het European Parliament Ambassador School programma van start gegaan. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren. Het doel van het programma is kennismaking met de Europese Unie, het ontdekken van het belang ervan en te ervaren hoe het is om burger te zijn binnen de EU. Het programma is ook bedoeld om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. Het KKC doet sinds 2022 mee aan dit European Parliament Ambassador School programma.

Junior European Parliament Ambassadors

Op het KKC zijn tien Junior Ambassadors actief. Zij helpen mee met o.a. de Dag van Europa, zijn aanwezig bij de landelijke dag van de Junior Ambassadors en helpen mee om het European Parliament Ambassador School programma op het KKC te implementeren

KKC’ers aan het woord...