Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor brugklasleerlingen

Welkom! 

Allereerst, wat leuk dat we je in het nieuwe schooljaar op het Keizer Karel College mogen verwelkomen! Op deze pagina informeren wij je over de start van het nieuwe schooljaar en de voorbereidingen die je daarvoor kunt treffen. We geven je de volgende informatie om de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs zo makkelijk mogelijk te maken:

 1. Praktische zaken

 2. Brugklaswoordenboek

 3. Handige links

1. Praktische zaken

Wat gebeurt er in de eerste week?
Het nieuwe schooljaar begint met een introductieweek voor alle brugklasleerlingen en is bedoeld om je te laten wennen aan de nieuwe school, de nieuwe klasgenoten en de nieuwe regels. Het introductieprogramma start op dinsdag 5 september en omvat allerlei activiteiten. Het volledige programma wordt in week 0 (week van 28 augustus) aan jou en je ouder(s)/verzorger(s) toegestuurd.

De eerste lesdag 
De reguliere lessen gaan draaien volgens rooster op vrijdag 8 september.

Basisrooster
1e uur: 08.30-09.15 uur
2e uur: 09.15-10.00 uur
3e uur: 10.00-10.45 uur
Pauze: 10.45-11.15 uur
4e uur: 11.15-12.00 uur
5e uur: 12.00-12.45 uur
Pauze: 12.45-13.15 uur

6e uur: 13.15-14.00 uur
7e uur: 14.00-14.45 uur
8e uur: 14.45-15.30 uur
9e uur: 15.30-16.15 uur

Brugklaskamp
Ieder jaar vindt het brugklaskamp plaats, iets waar iedere brugklasser zich natuurlijk op verheugt! De officiële uitnodiging, het programma en belangrijke informatie volgt in het nieuwe schooljaar.

Wat neem je mee naar school? Welke spullen moet ik aanschaffen?
Naast de boeken die je via VanDijk.nl hebt kunnen bestellen heb je ook een aantal andere spullen nodig. Op de basisschool had je waarschijnlijk een laatje onder je tafel waar je wat spullen kwijt kon, daarvoor heb je nu een schooltas nodig. Daarnaast kan je een kluisje huren om bijvoorbeeld je boeken in te leggen, dan is je tas wat minder zwaar.

Wat heb ik dan allemaal nodig?

 • Allereerst een schooltas
 • Broodtrommel en een drinkfles
 • Kaftpapier om te zorgen dat je je boeken weer netjes kunt inleveren na gebruik (kijk hier hoe je je boeken moet kaften)
 • Etiketten om op het kaftpapier te plakken met de naam van het vak
 • Grote en kleine schriften met lijntjes
 • Schriften met ruitjes
 • Ringbandmappen met tabbladen
 • Doorzichtige insteekmapjes
 • Snelhechters
 • Voor wiskunde: rekenmachine (kijk op VanDijk.nl welke je nodig hebt) geodriehoek en een passer
 • Voor lichamelijke opvoeding (gym): goede sportschoenen en kleding
 • Etui met: pennen, markeerstiften, potloden, gum, puntenslijper, schaar


2. Brugklaswoordenboek

Afdelingsleider: afdelingsleiders zijn de schakel tussen docenten en directie. De afdelingsleider geeft leiding aan een team van docenten en mentoren. De afdelingen op het Keizer Karel College zijn: havo, atheneum, gymnasium en Technasium.

Bovenbouw: alle klassen in leerjaar 4 tot en met 6.

Brugklas: alle klassen in leerjaar 1. Leerlingen uit de brugklas worden soms brugpiepers, brugsmurfen of bruggers genoemd. Trek je hier niets van aan, daar heeft iedereen ‘last’ van gehad 😉

Conrector: onderdirecteur van de school.

Decaan: het schooldecanaat is het onderdeel van de leerlingbegeleiding dat zich bezighoudt met de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Het stelt zich ten doel om leerlingen te begeleiden bij profiel-, studie- en beroepskeuze en het verstrekken van informatie hierover. Het decanaat werkt met een eigen website waar leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over het proces en waar zij contact kunnen opnemen met de decanen: www.decanaatkkc.org.

ELO: ELO staat voor elektronische leeromgeving. Leerlingen kunnen in deze online omgeving alle informatie terugvinden. Denk hierbij aan toetsroosters, informatie over de vakken en huiswerk.

Excursie: een excursie is een leerzaam uitstapje met de klas of meerder klassen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een museumbezoek.

Leerlingcoördinator: de mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kun je bij de leerlingcoördinator terecht.

Magister: met de applicatie Magister heb je altijd toegang tot je cijfers, studiewijzers en digitaal lesmateriaal. Gewoon op je mobiel of op je computer. Via Magister kan de school snel en efficiënt met jou communiceren. Je bent via Magister altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen. En je ouder(s)/verzorger(s)? Die krijgen een eigen account en zijn zo altijd op de hoogte van je behaalde resultaten en rooster. Je wachtwoord en inlog krijg je aan het begin van het schooljaar. Geef je inloggegevens nóóít aan anderen! Ook niet aan je vrienden. Inlog kwijt? ICT verstrekt je nieuwe gegevens. Bekijk hier de folder van Magister. Hier vind je twee video’s waarin wordt uitgelegd waarvoor je Magister kunt gebruiken: Magister in 1 minuut voor leerlingen en Magister in 1 minuut voor ouders.

Mentor: iedere klas heeft een docent als mentor. De mentor zorgt er samen met de leerlingcoördinator en de afdelingsleider voor dat het schooljaar voor een klas goed verloopt. De mentoren doen hun best om met leerlingen en ouders een zo goed mogelijk contact op te bouwen. De studielessen (voor de havo- en atheneumbrugklassen anderhalf uur en voor de gymnasiumbrugklassen één uur per week) worden door de mentor gegeven. Vooral onze jongste leerlingen krijgen van de mentor zeer veel aandacht, omdat de leerlingen na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten en aan een andere omgeving. Het is om die reden dat de mentor samen met haar/zijn brugklas nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar een introductieprogramma doorloopt.

Onderbouw: alle klassen in leerjaar 1 tot en met 3.

Outlook Agenda: Je zult op het KKC gebruik maken van de Outlook Agenda om digitaal te (leren) plannen in plaats van in een papieren agenda. 

Peermentor: in de brugklas worden de leerlingen, behalve door de mentor, de leerlingcoördinator en de afdelingsleider, begeleid door twee peermentoren per klas. Peermentoren (peergroupmentors) zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn aanspreekpunt voor de nieuwe leerlingen en assisteren de mentor. Ook zijn zij aanwezig op de introductiedagen, het brugklaskamp, Sinterklaas- en Kerstfeest, projecten en andere gelegenheden die zich in de eerste klas voordoen. Tijdens open dagen (werving van nieuwe leerlingen) zijn de peermentoren ook actief. Zij vormen een belangrijke schakel op bijvoorbeeld de open middagen.

Rector: de rector is hoofd of directeur van de school.

Spijbelen: ook wel schoolverzuim genoemd, is het opzettelijk niet aanwezig zijn in één of meerdere lessen. De docent vult aan het begin van ieder lesuur digitaal in welke leerling niet aanwezig is. Dit is voor de verzuimcoördinator direct zichtbaar in Magister. Ouders van leerlingen die afwezig zijn en die dit ‘s morgens niet hebben gemeld worden door de verzuim-coördinator direct gebeld. Als een leerling te laat komt, haalt deze bij de balie een te-laat-briefje. De leerling moet zich dan de volgende dag om 8:00 uur melden, tenzij er een geldige reden is en deze reden dezelfde dag aan de afdelingsleider is gemeld. Niet gemeld is automatisch de volgende dag om 8:00 uur melden!

Studiedag: op een studiedag hebben leerlingen geen les. Een studiedag is voor de bijscholing en ontwikkeling van docenten.

Toetsweek: per schooljaar heb je 5 toetsweken. Aan het begin van het jaar weet je al wanneer de toetsen zullen plaatsvinden; zo kun je hier ruim van te voren al rekening mee houden.

Tussenuur: dit is een lesuur waarin je geen les hebt omdat deze niet is ingeroosterd of omdat er een les is uitgevallen door bijvoorbeeld en zieke docent.

Zermelo: via de applicatie Zermelo op je mobiel of je laptop kun je je rooster bekijken. Ook alle ouders/verzorgers krijgen aparte inloggegevens voor Zermelo om het rooster te raadplegen. Zermelo geeft altijd de meest recente versie weer van het rooster. Magister wordt bij roosterwijzigingen vaak pas iets later bijgewerkt.

3. Handige links

Links naar de verschillende afdelingen
Hier vind je de link naar informatie over jouw afdeling:
Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium 

Informatie over ICT
Op deze pagina vind je informatie over ICT en leren.

Zorg
Heb je extra ondersteuning nodig? Op de pagina Sociaal-emotionele begeleiding lichten we een aantal vormen van begeleiding uit zoals faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, trajectvoorziening en zorgcoördinaat.

Voor ouders, gratis e-book: Goed voorbereid naar de brugklas
Download op deze website een gratis e-book waarmee je je kind kunt helpen met de overstap naar de middelbare school.