Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor ouders

Inloggen oude website-omgeving         Inloggen Magister

Inloggen in de vorige website-omgeving 

Op onze vorige website kon je inloggen en dan kwam je op een interne kopie-website waar je interne informatie kunt vinden. Deze informatie hebben we allemaal ondergebracht op deze webpagina en in Magister, maar voorlopig kun je ook nog inloggen in de oude website-omgeving.

  

Magister 

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden.

Inloggen Magister 

  

Schoolgids 

Klik hier voor de schoolgids 2019/2020, hierin staat de werkwijze van de school beschreven.  

  

Belangrijke documenten

Klik hier voor de pagina met alle belangrijke documenten van de school.

 

Ouderraad  

De betrokkenheid van ouders bij het KKC is groot. Van oudsher bestaat er een actieve ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders richting de schoolleiding en is daarmee een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De verschillende jaarlagen en afdelingen worden hierbij vertegenwoordigd. De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd én ongevraagd over bijvoorbeeld de inhoud van onderwijs, de organisatie van de school, verkeer en omgevingsfactoren van school. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor ouders, zoals bijvoorbeeld over ‘het puberbrein’ en ‘social media’. Daarnaast worden er gedurende het jaar onderwijscafés georganiseerd, waar ouders in gesprek gaan met elkaar, met de school, met leerlingen en met deskundigen over bepaalde thema’s. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)  

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. 

 

De gezonde kantine

Het KKC heeft een Gezonde Kantine, dat wil zeggen dat het Voedingscentrum vindt: “Het Keizer Karel College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van de leerlingen en medewerkers.” En zo is het, dat vinden wij belangrijk!

Klik hier voor meer informatie.

Schoolkosten

Hieronder vindt u een overzicht van de schoolkosten. Klik op de uitklap-pijl voor meer informatie per kostensoort. In de Schoolgids staat nog meer informatie.

De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.

De vrijwillige ouderbijdrage varieert per jaarlaag van €95,- tot €190,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, projecten, introductiebijeenkomsten, sportactiviteiten, CJP en vieringen.

De ‘centrale inning’ is voor extra activiteiten die vakgebonden zijn, als aanvulling op het reguliere lesprogramma. Voorbeelden zijn eendaagse (vakgebonden) excursies, bepaalde vak- en profielgebonden kosten. Per schooljaar en leerling is dit bedrag verschillend, maar varieert van ca €60,- tot €170,-. Voor het examen Cambridge English in 3 gymnasium wordt apart betaald, dit bedraagt €220,-.

De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek door de school wordt voorgeschreven, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, licenties en tabellenboeken en het eigen leermateriaal van de school. Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines en laptops zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

Voor het digitale lesmateriaal wordt er gewerkt met een laptop, die door de ouder(s)/verzorger(s) zelf wordt aangeschaft of gehuurd. We werken daarvoor samen met een extern bedrijf. Voor leerjaar 2018-2019 was de prijs van een schoollaptop €335,-; de kosten voor verzekering, onderhoudsabonnement, vervanging bij reparatie en beschermhoes samen bedroegen €100,-.  Looptijd: 36 maanden. Er kan per maand, per jaar of in één keer worden betaald. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende schooljaar, maar we verwachten niet dat de prijzen erg zullen afwijken. Actuele bestelinformatie volgt eind mei, begin juni. Uitlevering vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar, op school.

De leerlingen in de eerste klas gaan op brugklaskamp. Dit kamp kost €95,- per leerling.

In 4 havo en 5 vwo gaan de leerlingen op Stedenreis. De kosten hiervan zijn €550,- per reis, met uitzondering van die van het gymnasium naar Rome of Griekenland, die kost €850,-. In 3 gymnasium gaan de leerlingen naar Bath, voor het vak Cambridge English, en deze reis kost €335,-.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.