Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor ouders

Magister 

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen. Daarnaast kunnen ouders zich via Magister inschrijven voor ouderavonden.

Inloggen Magister
Heeft u hulp nodig bij Magister? Bekijk hier de handleiding voor ouders en leerlingen.

Alle praktische informatie over het KKC

Alle informatie die u eerder in onze schoolgids kon vinden, hebben we nu ondergebracht in een online schoolgids: de Schoolwiki. In de Schoolwiki vindt u alle praktische informatie voor ouders en leerlingen waaronder de e-mailadressen van vakdocenten en het formulier bijzonder verlof.

Medezeggenschapsraad (MR)  

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. 

Een aantal van de medezeggenschapsraadsleden neemt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Keizer Karel, net als medezeggenschapsraadsleden van het Alkwin Kollege.   

Namens het Keizer Karel College en het Alkwin Kollege is iemand afgevaardigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden.  

Contact opnemen met de MR kan door een e-mail te sturen naar MR@keizerkarelcollege.nl ter attentie van Maria van Hove, secretaris van de MR.

Schoolkosten

Hier vindt u een overzicht van de schoolkosten. De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.

De gezonde kantine

Het KKC heeft een Gezonde Kantine, dat wil zeggen dat het Voedingscentrum vindt: “Het Keizer Karel College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van de leerlingen en medewerkers.” En zo is het, dat vinden wij belangrijk! Klik hier voor meer informatie.

Ouderparticipatie

Het KKC heeft met ingang van 2023-2024 geen Ouderraad meer. Twee keer per jaar worden er Ouderpanels georganiseerd op afdelingsniveau waar afdelingsleiders en leerlingcoördinatoren in gesprek gaan met ouders uit de eigen afdeling om de feedback op te halen.

Deze werkwijze hebben we in april 2023 een keer toegepast op het thema ‘communicatie’ en dat heeft ons veel informatie gegeven. De onderwerpen voor de Ouderpanels zijn ofwel schoolbreed of afdelingsgericht. Vooraf zult u nog een uitnodiging ontvangen waarmee u zich aan kunt melden voor deze bijeenkomsten.

Daarnaast organiseert het KKC in ieder geval een keer per schooljaar een thema-avond met een voor ouders actueel thema.

Meer informatie

Heeft u na het raadplegen van bovengenoemde pagina’s nog vragen of heeft u een opmerking of feedback voor de school? Stuur dan een e-mail naar info@keizerkarelcollege.nl. Deze wordt dan doorgestuurd naar degene die erover gaat.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.