Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor ouders

Magister 

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen. Daarnaast kunnen ouders zich via Magister inschrijven voor ouderavonden.

Inloggen Magister
Heeft u hulp nodig bij Magister? Bekijk hier de handleiding voor ouders en leerlingen.

Alle praktische informatie over het KKC

Alle informatie die u eerder in onze schoolgids kon vinden, hebben we nu ondergebracht in de schoolwiki. In de schoolwiki vindt u alle praktische informatie voor ouders en leerlingen.

Ouderraad  

De betrokkenheid van ouders bij het KKC is groot. Van oudsher bestaat er een actieve ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders richting de schoolleiding en is daarmee een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De verschillende jaarlagen en afdelingen worden hierbij vertegenwoordigd. De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd én ongevraagd over bijvoorbeeld de inhoud van onderwijs, de organisatie van de school, verkeer en omgevingsfactoren van school. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor ouders, zoals bijvoorbeeld over ‘het puberbrein’ en ‘social media’. Daarnaast worden er gedurende het jaar onderwijscafés georganiseerd, waar ouders in gesprek gaan met elkaar, met de school, met leerlingen en met deskundigen over bepaalde thema’s. Klik hier voor meer informatie over de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)  

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. 

Een aantal van de medezeggenschapsraadsleden neemt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Keizer Karel, net als medezeggenschapsraadsleden van het Alkwin Kollege.   

Namens het Keizer Karel College en het Alkwin Kollege is iemand afgevaardigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden.  

Contact opnemen met de MR kan door een e-mail te sturen naar: Madeleine van Cann, secretaris van de MR: CAN@keizerkarelcollege.nl.

Schoolkosten

Hier vindt u een overzicht van de schoolkosten. De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.

De gezonde kantine

Het KKC heeft een Gezonde Kantine, dat wil zeggen dat het Voedingscentrum vindt: “Het Keizer Karel College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van de leerlingen en medewerkers.” En zo is het, dat vinden wij belangrijk! Klik hier voor meer informatie.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.