Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden voor het Keizer Karel College

Scroll naar beneden voor informatie voor leerlingen die willen aanmelden voor de tweede klas of hoger van het KKC (zij-instroom).

Alle basisscholen en voortgezet onderwijsscholen in Amstelveen, Ouderkerk en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Zie Kernprocedure Amstelland 2021 

 • Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld aanmeldingsformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Alleen leerlingen met minimaal een havo-advies kunnen zich bij ons aanmelden.   
 • Daarnaast moet ook nog ons eigen aanmeldformulier ingeleverd worden. Alleen als het KKC je eerste voorkeursschool is, kun je bij ons het aanmeldformulier inleveren. Aanmelden doe je digitaal via onze website vanaf 1 tot en met 5 maart 2021
 • Om de aanmelding af te ronden word je fysiek op school verwacht op woensdag 10, donderdag 11 of vrijdag 12 maart. Je moet hiervoor een tijdslot gereserveerd hebben. Heb je je wél digitaal aangemeld, maar nog geen afspraak voor het fysieke onderdeel gemaakt? Mail dan naar info@keizerkarelcollege.nl, dan plannen we je alsnog in voor een afspraak.
 • Elke aanmelding wordt gelijk behandeld: iemand die zich definitief aanmeldt op maandag  om 8.00 u heeft net zo veel kans als een aanmelding die gedaan is op vrijdag om 17.00 u. 
 • Op het online aanmeldformulier moet de voorkeur worden aangeven voor vijf VO-scholen, dus naast het KKC nog vier andere scholen.  

In de fysieke aanmeldingsperiode moet bij ons worden ingeleverd:

 1. Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs (die krijg je van de basisschool, het advies staat daarop)
 2. Plaatsingsadviesformulier (indien dit afwijkt van het advies op het aanmeldingsformulier VO)
 3. Paspoort of identiteitsbewijs van de leerling (ter controle), met daarop het burgerservicenummer
 4. Recente pasfoto

NB. Het KKC verzorgt een geprinte versie van het aanmeldformulier dat digitaal is ingevuld. Je hoeft dit dus niet zelf mee te nemen

Toelatingsprocedure 

Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is.   

Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:  

 1. leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer  
 2. leerlingen hebben minimaal havo-advies  
 3. broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen voorrang  
 4. kinderen van medewerkers van het KKC krijgen voorrang  

 

Voor tweelingen geldt:
1. Als de leerlingen op twee afdelingen inschrijven en op één van de twee afdelingen is voldoende plaats, dan wordt de ander op basis van broer/zus automatisch ook geplaatst.
2. Wordt één van de twee ingeloot op een afdeling, dan wordt de ander evt. op een andere afdeling ook voorrang
3. Loten beiden voor één afdeling, dan krijgen ze één lot voor twee plaatsen (het lotnummer komt dan tweemaal voor)

Voor het technasium havo (!) en vwo moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan in maart. Ook op deze afdeling zal bij overaanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de afdeling havo of vwo.  

Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen streven we ernaar niet meer dan tien brugklassen te vormen.   

Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het enige plaatsingscriterium. De CITO-score komt veel later (in mei), en wordt dus niet meegenomen in de beslissing.  

Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan gaat de procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. 

De afdelingsleider en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken alle nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zgn. “warme overdracht”.  

Na uitloting: centrale plaatsing en loting via ‘kernprocedure Amstelland

Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.   

Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats etc) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau; in een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.   

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die uitgeloot zijn bij hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.   

Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, treft u aan op www.passendonderwijs.nl.  

Tijdpad

Digitaal aanmelden 1 t/m 5 maart
Afronden aanmelding op het Keizer Karel College 10, 11, 12 maart. U boekt hiervoor een tijdslot via onze website.
Bericht van plaatsing of afwijzing op basis van loting

 

Woensdag 7 april, ouders krijgen bericht tussen 13:00 en 15:00 indien niet geplaatst, ook wordt gecommuniceerd op welke school de leerling wel geplaatst is.

Na 15.00 uur ontvangen geplaatste/ingelote leerlingen bericht.

Aanmelden volgens centrale plaatsing en  loting Donderdag 8 of vrijdag 9 april aanmelden op school van tweede keuze

 

Zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1.  In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld, neem hiervoor even contact op met de huidige school). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in onze regio. Leerlingen die vóór 6 mei inschrijven hebben voorrang op de wachtlijst.

Klik hier voor Procedure zij-instroom website VO-scholen 2021 en het centraal aanmeldformulier.

Voor het aanmeldformulier klik hier: Formulier zij-instroom 2021-2022

Plaatsingscriteria voor het Keizer Karel College

Bij plaatsing op het KKC hoger dan leerjaar 1 gelden de volgende aanvullende plaatsingscriteria:

 • In de regel gaan verhuisgevallen voor: daarbij moet het gaan om leerlingen, die zo ver van hun oude school zijn gaan wonen, dat ze deze redelijkerwijs niet kunnen blijven bezoeken
 • Leerlingen die in Amstelveen komen wonen hebben weer voorrang boven leerlingen uit de omliggende gemeenten.
 • Bij de overige zij-instroom hebben leerlingen die van school moeten voorrang boven leerlingen die van school willen.
 • Broertjes/zusjes hebben geen voorrang bij plaatsing.
 • We hanteren dezelfde geografische criteria als bij de instroom in klas 1: leerlingen uit een gemeente zonder een bepaald type onderwijs hebben voorrang boven leerlingen uit een gemeente waar het gewenste type onderwijs wel aanwezig is.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.