Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Sociaal-emotionele begeleiding

Hieronder lichten we een aantal vormen van begeleiding uit, maar er is meer. Bekijk daarvoor onze schoolgids.

Zelfietraining’  

De zelfietraining bestaat uit twee delen: een faalangstreductietraining en een sociale vaardigheidstraining. Voor deze trainingen werken wij samen met Altra. Doel hiervan is het versterken van competenties, onder andere de sociale vaardigheden, kunnen veranderen van gedrag, inzicht en zelfredzaamheid.

Wij nemen voorafgaand aan deze training bij alle brugklasleerlingen een SAQI-test af.

Er zijn speciale ouderavonden over dit onderwerp.

Trajectvoorziening

Voor leerlingen die belemmerd worden in het volgen van de reguliere lessen door gedrags- en of leerproblemen, heeft de school een trajectvoorziening. Hier kunnen leerlingen op tijdelijke basis in een wat kleinere setting hun schoolwerk doen. In deze trajectvoorziening is altijd een begeleider aanwezig om de leerlingen ondersteuning te bieden. Het doel van deze extra ondersteuning is coaching van deze (zorg)leerlingen en hun docenten. Hiervoor gebruiken we een ontwikkelingsperspectiefplan waarin we duidelijk de doelen voor de leerling omschrijven.

Zorgcoördinaat

Het zorgcoördinaat is verantwoordelijk voor het aanbieden van extra hulp op emotioneel-cognitief gebied. Leerlingen kunnen worden aangemeld door afdelingsleiders of mentoren. De zorgcoördinator bepaalt in overleg met de afdelingsleiders, welke interne of externe instanties ingeschakeld moeten worden. Interne hulp kan geboden worden in de vorm van: remedial teaching, faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining. Daarnaast onderhoudt het zorgcoördinaat contacten met o.a. Bureau Jeugdzorg, CJG, Stichting SPEL en het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.   

De leerlingen die aangemeld zijn bij het zorgcoördinaat, worden eens per maand besproken in het Zorg Advies Team, het ZAT. Aan ZAT nemen deel: de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker, een gedetacheerd medewerker van Bureau Jeugdzorg, de schoolarts, de counselors, begeleiders passend onderwijs en de zorgcoördinator van het KKC, en een afdelingsleider.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Wat betreft passend onderwijs en passende ondersteuning maken we deel uit van Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM)

Lees hier het gezamenlijke Ondersteuningsplan 2018 – 2022.

SWVAM heet voluit Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) maken we ondersteuning mogelijk. Binnen de stichting werken alle VO-schoolbesturen uit de regio samen. Met elkaar bieden we leerlingen passend onderwijs. Onze regio bestaat uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.