Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Sociaal-emotionele begeleiding

Hieronder lichten we een aantal vormen van begeleiding uit, maar er is meer. Bekijk daarvoor onze Schoolwiki.

Zelfietraining’  

Voor leerlingen die als gevolg van faalangst onderpresteren, een faalangstreductietraining. Voor die leerlingen die weinig weerbaar zijn bestaat de mogelijkheid een sociale vaardigheidstraining te volgen. Voor deze trainingen werken wij samen met Altra.

Het doel hiervan is het versterken van competenties, onder andere de sociale vaardigheden, het vergroten van gedragsalternatieven, inzicht en zelfredzaamheid. Deze twee cursussen zijn in elkaar geschoven tot de “Zelfietraining”.

Wij nemen voorafgaand aan deze training bij alle brugklasleerlingen een SAQI-test af. Er zijn speciale ouderavonden over dit onderwerp.

Begeleiders passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze houdt in dat alle leerlingen geplaatst worden op een school voor regulier voortgezet onderwijs, passend bij het cognitieve vermogen van de leerling, op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen met een onderwijs- ondersteuningsbehoefte kunnen gebruik maken van de trajectvoorziening. Hier kunnen zij op tijdelijke basis in een wat kleinere setting hun schoolwerk doen. In deze trajectvoorziening is altijd een begeleiding op sociaal-emotioneel gebied aanwezig om de leerlingen ondersteuning te bieden. Het doel van deze extra ondersteuning is om ook deze (zorg)leerlingen een havo- of vwo-diploma te kunnen laten behalen. Voor verdere info rond passend onderwijs verwijzen wij naar het Schoolondersteuningsplan.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wat betreft passend onderwijs en passende ondersteuning maken we deel uit van Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM). Lees hier het gezamenlijke Ondersteuningsplan 2022 – 2026.

SWVAM heet voluit Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) maken we ondersteuning mogelijk. Binnen de stichting werken alle VO-schoolbesturen uit de regio samen. Met elkaar bieden we leerlingen passend onderwijs. Onze regio bestaat uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ondersteuningscoördinaat

Het ondersteuningscoördinaat biedt leerlingen die dat nodig hebben extra hulp. De mentor meldt een leerling aan bij het ondersteuningsteam. De ondersteuningscoördinator bepaalt vervolgens in overleg met het ondersteuningsteam welke interne of externe instantie ingeschakeld wordt. Binnen de school werken counselors, schoolmaatschappelijk werk en begeleiders passend onderwijs in de trajectvoorziening. De intern geboden ondersteuning is van tijdelijke duur en vooral gericht op het functioneren op school en in de klas. Daarnaast onderhoudt het ondersteuningscoördinaat contacten met externe hulpverleners. Wanneer daar aanleiding toe is, wordt een leerling besproken in het ZAT (zorgadviesteam). Hieraan nemen deel: de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts, de counselor, de begeleiders passend onderwijs, de ondersteuningscoördinator van het KKC en de leerlingcoördinator.