Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Organisatie

Het Keizer Karel College heeft 150 medewerkers; 115 docenten, 26 onderwijs ondersteunende medewerkers en 8 leidinggevenden.

Het managementteam bestaat uit de volgende personen:
J.W. Botting – rector
F.P. Marrenga-Faber – schoolleider kwaliteit, examen- en leerlingzaken
S.A. Vellinga – interim-schoolleider financiën, formatie en ICT

De dagelijkse leiding en de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de verschillende leerjaren berust bij de afdelingsleiders:
W. Stolk – havo leerjaar 1, 2 en 3
D.M. Salfischberger en F. van Dullemen – 4 en 5 havo
I.B.G. Takens en S.E.M. van Schaik – vwo leerjaar 1 en 2
M.C. de Jong en J. de Jongh – vwo leerjaar 3 en 4
C. Wets en F.K.C. van Leeuwen – vwo leerjaar 5 en 6
R. Aartse – beheer, organisatie & communicatie

Stichting Keizer Karel

Stichting Keizer Karel bestaat uit twee scholen, het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn.

Bestuur Stichting Keizer Karel
A. Smit

Raad van Toezicht
P.T. Peeters, voorzitter
R. Duwel
I.P.A.G. Kalmeijer
C.M. van Krieken
D. Koningen

Contactgegevens:
Stichting Keizer Karel
Postbus 112
1420 AC UITHOORN
t.a.v. Mw. A. de Groot
info@stichtingkeizerkarel.nl
www.stichtingkeizerkarel.nl