Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Organisatie

Het Keizer Karel College heeft 150 medewerkers; 115 docenten, 26 onderwijs ondersteunende medewerkers en 8 leidinggevenden.

Het managementteam bestaat uit de volgende personen:
A. Smit – rector / bestuurder
F.P. Marrenga-Faber – schoolleider onderwijs en leerlingzaken
C.F. Kauffman – schoolleider gebouwen en financiën

De dagelijkse leiding en de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de verschillende leerjaren berust bij de afdelingsleiders:
W. Stolk – afdelingsleider havo leerjaar 1, 2 en 3
S.A. Vellinga, tijdelijk vervangen door C. Wets – afdelingsleider havo leerjaar 4 en 5
I.B.G. Takens – afdelingsleider vwo leerjaar 1 en 2
M.C. de Jong – afdelingsleider vwo leerjaar 3 en 4
F.K.C. van Leeuwen – afdelingsleider vwo leerjaar 5 en 6

Stichting Keizer Karel

Stichting Keizer Karel bestaat uit twee scholen, het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn.
Het postadres van de Stichting is:
Stichting Keizer Karel
Postbus 112
1420 AC UITHOORN
t.a.v. Mw. A. de Groot

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is bestuur en toezicht van de Stichting Keizer Karel gescheiden volgens de Code Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en wordt gevormd door de bestuurders/rectoren van beide scholen.

Samenstelling Bestuur 
A. Smit 
R.T.P. Dijkstra  

Samenstelling Raad Van Toezicht 2019-2020
P.T. Peeters, voorzitter 
J.M.P. Blom
R. Duwel
I.P.A.G. Kalmeijer
C.M. van Krieken
D. Koningen