Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden brugklas

Welkom! Wat leuk dat u interesse heeft in het Keizer Karel College! Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de aanmelding voor het schooljaar 2024-2025 bij het Keizer Karel College.

Dit jaar hebben leerlingen uit groep 8 zich tussen 25 en 31 maart 2024 digitaal kunnen aanmelden via het ouderportaal in ELK. Op woensdag 24 april a.s. vanaf 15.00 uur staan de plaatsingsbesluiten, van de leerlingen die zich in de 1e ronde aangemeld hebben, in het ouderportaal van ELK. Op donderdag 25 en vrijdag 26 april a.s. vindt het digitaal inschrijven plaats bij de VO-school waar uw kind geplaatst is.

Is uw kind op het KKC geplaatst?
Om de inschrijving van uw kind definitief te maken willen we u vragen om ons digitale inschrijfformulier brugklas 2024-2025 in te vullen, uiterlijk 26 april aanstaande. Het digitale inschrijfformulier zal op 24 april per e-mail aan de ouder van de geplaatste leerling worden verzonden, vanaf 15.00 uur. U hoeft dan dus nog niet langs te komen. Het op school afronden van de inschrijving is op een later moment; dit zal plaatsvinden op het KKC op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei aanstaande. U kunt zich vanaf 24 april 15.00 uur t/m 26 april a.s. aanmelden voor een dag en tijdslot via de link in de naar u verstuurde e-mail over de plaatsing van uw kind.

Aanmelding 2e ronde:
Dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei a.s. vindt de aanmelding 2e ronde plaats. Ouders van leerlingen die zich voor het eerst in een later stadium in deze regio willen aanmelden, kunnen zich melden bij de school van hun voorkeur in Amstelland. Als er plek is, kan de leerling geplaatst worden. Er is voor deze groep leerlingen geen plaatsingsgarantie in Amstelland.

Afspraken over aanmelden en inschrijven op het voortgezet onderwijs

In de regio Amstelland zijn deze afspraken vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. Alle informatie over de kernprocedure vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM). Op deze pagina van SWVAM vindt u algemene informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs. We raden u aan in ieder geval de volgende documenten door te nemen:

Kijk op Steunpunt Amstel & Meer als u vragen heeft over passend onderwijs.

Toelatingsbeleid Keizer Karel College

Naast de afspraken tussen VO-scholen in de regio Amstelland, is er ook een toelatingsbeleid per school.

 • Allereerst worden leerlingen woonachtig in en/of zittend op een basisschool in de gemeente Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer toegelaten (dit is de 1e ring).
 • Als er vervolgens nog plek is, dan worden leerlingen van elders geplaatst (dit is de 2e ring).
 • Broertjes en zusjes van leerlingen op het KKC krijgen plaatsingsgarantie. Voor tweelingen geldt: als zij op twee afdelingen inschrijven en er is op één van de twee voldoende plaats, dan wordt het andere kind als broer/zus beschouwd en heeft daarom plaatsingsgarantie.

Tijdpad – belangrijke data m.b.t. aanmelden (zet deze alvast in uw agenda!)

 • Maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024
  Aanmelding 1e ronde. Dit gaat uitsluitend digitaal via het ouderportaal in ELK; inloggegevens ontvangt u in de week van 18 t/m 22 maart. Er wordt gevraagd om 5 voorkeur-VO-scholen te selecteren, in volgorde van voorkeur.
 • Woensdag 17 april 2024
  Decentrale loting: de loting voor scholen met een over-aanmelding. Let op: scholen doen op deze dag nog geen uitspraak over de uitslag van de loting!
 • Dinsdag 23 april 2024
  Centrale plaatsing en loting: voor leerlingen die in de 1e ronde op hun school van 1e keuze zijn uitgeloot.
 • Woensdag 24 april 2024
  – Vanaf 15.00 uur staan de plaatsingsbesluiten, van de leerlingen die zich in de 1e ronde aangemeld hebben, in het ouderportaal van ELK. Als de school van 1e keuze heeft moeten loten dan kan dat betekenen dat uw kind op een van de andere scholen van de voorkeurslijst geplaatst is.
  – U ontvangt van de VO-school waar uw kind geplaatst is een welkomstmail met een verzoek om vanaf 25 april tot en met 26 april (digitaal) in te schrijven en daarbij een uitnodiging om langs te komen om de inschrijving definitief te maken.
 • Donderdag 25 april tot en met vrijdag 26 april 2024
  (Digitaal) inschrijven bij de VO-school waar uw kind geplaatst is. Is uw kind op het KKC geplaatst? Het inschrijven gaat digitaal (u hoeft dus nog niet langs te komen; het op school afronden van de inschrijving is op een later moment). Het digitale inschrijfformulier zal op 24 april per e-mail naar de ouder van de geplaatste leerling worden verzonden, vanaf 15.00 uur.
 • Woensdag 15 mei t/m vrijdag 17 mei 2024
  De op het KKC geplaatste leerlingen komen met hun ouder(s)/verzorger(s) langs voor de afronding van de inschrijving. In het kader van de AVG kan dit niet digitaal (ID check).
 • Dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei 2024
  Aanmelding 2e ronde. Ouders van leerlingen die zich voor het eerst in een later stadium in deze regio willen aanmelden, kunnen zich melden bij de school van hun voorkeur in Amstelland. Als er plek is, kan de leerling geplaatst worden. Er is voor deze groep leerlingen geen plaatsingsgarantie in Amstelland.

Gaaf voor de Start – voor hoogbegaafde leerlingen

Ben je hoogbegaafd?
Ga je je inschrijven voor het Keizer Karel College?
Twee keer ‘ja’? Top! Dan is dit programma wellicht iets voor jou!
Ook in schooljaar gaan we Gaaf voor de Start weer aanbieden. Tegen die tijd plaatsen we hier een selectieformulier voor de basisscholen.
Lees alvast meer op de website: www.gaafvoordestart.nl

Veelgestelde vragen over aanmelden op het KKC

Is er vaak sprake van een loting?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen we moeten loten. We kunnen helaas niet voorspellen of er geloot zal worden en ook niet in welke groepen er geloot zal worden. De afgelopen jaren zijn zeer wisselend geweest waardoor we geen trends hebben kunnen ontdekken.

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?
Het is belangrijk dat u dit aangeeft op ons digitale aanmeldformulier. We doen altijd ons uiterste best rekening te houden met voorkeuren, maar we kunnen nog niets garanderen.

Hoeveel brugklassen komen volgend schooljaar?
Er komen volgend schooljaar 12 brugklassen.

Wat zijn de selectiecriteria per afdeling?
Havo: havo-advies
Havo-vwo: havo/vwo-advies
Havo-Technasium: havo- of havo/vwo-advies
Vwo-atheneum: vwo-advies
Vwo-gymnasium: vwo-advies
Vwo-Technasium: vwo-advies

Krijgen broertjes en zusjes plaatsingsgarantie en hoe werkt dit bij tweelingen?
Broertjes en zusjes van leerlingen op het KKC krijgen plaatsingsgarantie. Voor tweelingen geldt: als zij op twee afdelingen inschrijven en er is op één van de twee voldoende plaats, dan wordt het andere kind als broer/zus beschouwd en heeft daarom plaatsingsgarantie. 

Hebben leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voorrang?
Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Wij gaan verhuizen en daarom ontvangen wij via de basisschool geen inloggegevens voor het ELK ouderportaal. Hoe kan ik mijn kind alsnog aanmelden?
U kunt uw kind digitaal aanmelden via een link op de site van SWVAM – Kernprocedure Amstelland. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Aanmelden buitenleerling bij VO Amstelland’ op deze pagina. U krijgt na het invullen van gegevens een ouderinlog voor ELK Amstelland. U vult dan net als de Amstelland leerlingen zelf de 5 voorkeursscholen in. Op 24 april na 15.00 uur kunt u in het ouderportaal zien waar uw kind geplaatst is.

Mijn kind komt niet van een Amstellandse basisschool of basisschool uit de Amsterdamse Kernprocedure en daarom ontvangen wij via de basisschool geen inloggegevens voor het ELK ouderportaal. Hoe kan ik mijn kind alsnog aanmelden?
U kunt uw kind digitaal aanmelden via een link op de site van SWVAM – Kernprocedure Amstelland. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Aanmelden buitenleerling bij VO Amstelland’ op deze pagina. U krijgt na het invullen van gegevens een ouderinlog voor ELK Amstelland. U vult dan net als de Amstelland leerlingen zelf de 5 voorkeursscholen in. Op 24 april na 15.00 uur kunt u in het ouderportaal zien waar uw kind geplaatst is.

Hoe verloopt de loting?
Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan zal de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot bij de school van 1e keuze, dan treedt de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. Alle in de eerste ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats et cetera) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.

Wanneer krijg ik bericht over de uitslag van de loting?
Zie op deze pagina het tijdpad voor alle belangrijke data. De uitslag van de loting wordt bekend gemaakt op woensdag 24 april 2024:
– Vanaf 15.00 uur staan de plaatsingsbesluiten, van de leerlingen die zich in de 1e ronde aangemeld hebben, in het ouderportaal van ELK. Als de school van 1e keuze heeft moeten loten dan kan dat betekenen dat uw kind op een van de andere scholen van de voorkeurslijst geplaatst is.
– U ontvangt van de VO-school waar uw kind geplaatst is een welkomstmail met een verzoek om tussen 25 april en 26 april (digitaal) in te schrijven en daarbij een uitnodiging om langs te komen om de inschrijving definitief te maken.

Is er vaak sprake van een loting?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen we moeten loten. We kunnen helaas niet voorspellen of er geloot zal worden en ook niet in welke groepen er geloot zal worden. De afgelopen jaren zijn zeer wisselend geweest waardoor we geen trends hebben kunnen ontdekken.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.