Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden brugklas

Welkom!

Wat leuk dat u interesse heeft in het Keizer Karel College! Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de aanmelding voor het schooljaar 2023-2024 bij het Keizer Karel College.

  1. Hoe meldt u zich aan?

  2. Tijdpad

  3. Toelatingsprocedure KKC

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

1. Hoe meldt u zich aan?

Alle VO-scholen organiseren in januari en februari hun open dagen (kijk op deze pagina voor de open dagen agenda van het Keizer Karel College). In deze oriëntatieperiode mag er nog niet aangemeld worden!

De aanmeldperiode loopt van 6 tot en met 10 maart 2023. Vanaf 6 maart 2023 zal het digitale aanmeldformulier op deze pagina verschijnen. Op het aanmeldformulier moeten ook de scholen van de 2e t/m 5e keuze worden ingevuld. Direct na de digitale aanmelding kunt u op deze pagina een tijdslot reserveren voor de definitieve aanmelding op het Keizer Karel College op 15, 16 en 17 maart. Let op: de aanmelding is dus pas definitief na uw digitale aanmelding + uw aanmelding op 15, 16 of 17 maart.

Het aanmelden kan alleen met een op naam gesteld aanmeldformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Alleen leerlingen met minimaal een havo-advies mogen zich bij het Keizer Karel College inschrijven.

2. Tijdpad

3. Toelatingsprocedure KKC

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de Kernprocedure Amstelland. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. In de Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland 2022 vindt u alle informatie en afspraken rondom de inschrijving op het voortgezet onderwijs.

De plaatsingscriteria zijn als volgt:

  • Leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer.
    *Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is. Let op, u kunt zich niet in beide regio’s inschrijven.
  • Leerlingen hebben minimaal havo-advies
  • Broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  • Kinderen van medewerkers van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  • Voor het Technasium havo en vwo moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan. Ook op deze afdeling zal bij over aanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het Technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de vwo-afdeling.

Voor ouders en leerlingen die zich tevens oriënteren op een school in Amsterdam is het van belang om te weten dat de tijdpaden van de kernprocedure in Amstelland en de kernprocedure in Amsterdam kunnen afwijken, zodat switchen tussen beide procedures misschien niet mogelijk is. U kunt zich dus niet in beide regio’s inschrijven. Leerlingen die zich in een later stadium alsnog willen aanmelden op een school in Amstelland, kunnen dat doen op 20 en 21 april, zodra de eerst aanmeldingsronde is afgerond. Zij kunnen in aanmerking komen voor de dan nog eventuele beschikbare plaatsen.

Gaaf voor de Start – pilot voor hoogbegaafde leerlingen

Ben je hoogbegaafd?
Heb je je ingeschreven voor het Keizer Karel College?
Twee keer ‘ja’? Top! Dan is deze pilot wellicht iets voor jou!
Lees hier meer informatie over Gaaf voor de Start en ontdek hoe je basisschool je hiervoor kan aanmelden. Wil je je leerling opgeven voor Gaaf voor de Start? Dan vind je hier het selectieformulier.

Veelgestelde vragen over de aanmelding op het KKC

Is er vaak sprake van een loting?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen we moeten loten. We kunnen helaas niet voorspellen of er geloot zal worden en ook niet in welke groepen er geloot zal worden. De afgelopen jaren zijn zeer wisselend geweest waardoor we geen trends hebben kunnen ontdekken.

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?
Het is belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier. We proberen altijd rekening te houden met de voorkeuren voor de klassenindeling, maar kunnen het van tevoren niet helemaal garanderen.

Wat moet ik doen bij een opgehoogd advies?
Als uw kind na de eindtoets van de basisschool een opgehoogd advies krijgt, dan kunt u tussen 30 mei en 8 juni contact opnemen met de school over een eventuele herplaatsing op het hogere niveau. Het kan echter voorkomen dat wij geen beschikbare plaats meer hebben op het hogere niveau.

Hoeveel brugklassen komen er per afdeling?
Het Keizer Karel College formeert maximaal 13 klassen. Het streven is 6x technasium, waarvan 2x havo en 4x vwo, 1x havo, variabel 2x havo/atheneum, 2x gymnasium en 2x atheneum (dit laatste hangt af van het aantal aanmeldingen).

Wat zijn de selectiecriteria per afdeling?
Havo: havo-advies
Havo-vwo: havo/vwo-advies
Havo-technasium: havo- of havo/vwo-advies
Vwo-atheneum: vwo-advies
Vwo-gymnasium: vwo-advies
Vwo-technasium: vwo-advies

Krijgen broertjes en zusjes plaatsingsgarantie en hoe werkt dit bij tweelingen?
Broertjes en zusjes van leerlingen op het KKC krijgen plaatsingsgarantie. Voor tweelingen geldt: als zij op twee afdelingen inschrijven en er is op één van de twee voldoende plaats, dan wordt het andere kind als broer/zus beschouwd en heeft daarom plaatsingsgarantie. 

Hebben leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voorrang?
Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Hoe verloopt de loting?
Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan zal de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan treedt de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. Op dinsdag 12 april vindt de centrale plaatsing en loting plaats van leerlingen die op hun school van 1e keuze zijn uitgeloot. Alle in de eerste ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats et cetera) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de eerste ronde uitgelote leerlingen plaats.

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.

Wanneer krijg ik bericht over de uitslag van de loting?
Woensdag 13 april krijgen ouders bericht tussen 13:00 en 15:00 indien niet geplaatst; ook wordt gecommuniceerd op welke school de leerling wel geplaatst is. Na 15:00 uur ontvangen geplaatste leerlingen bericht.

Wat moet ik doen als mijn kind is uitgeloot?
Van 14 tot en met 19 april moeten ouders van leerlingen die niet op hun eerste keus zijn geplaatst, hun kind aanmelden op de school waar hun kind bij de centrale plaatsing en loting een plek heeft gekregen. Hiervoor hoeft alleen het aanmeldingsformulier van de nieuwe school ingeleverd te worden. Ouders kunnen ervoor kiezen de overige aanmeldingspapieren (adviesformulier en eventuele verslagen/testrapporten) rechtstreeks van de ene naar de andere VO-school te laten gaan.

Is er vaak sprake van een loting?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen we moeten loten. We kunnen helaas niet voorspellen of er geloot zal worden en ook niet in welke groepen er geloot zal worden. De afgelopen jaren zijn zeer wisselend geweest waardoor we geen trends hebben kunnen ontdekken.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.