Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden brugklas

Welkom!

Wat leuk dat u interesse heeft in het Keizer Karel College! Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de aanmelding voor het schooljaar 2023-2024 bij het Keizer Karel College.

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Procedure bij opgehoogd advies

Als uw kind na de eindtoets van de basisschool een opgehoogd advies krijgt, dan neemt de VO-school waar uw kind geplaatst is 6 juni contact met u op voor overleg over een eventuele herplaatsing op het hogere niveau. Het kan voorkomen dat de betreffende school geen plaats heeft op het hogere niveau en u de voorkeur geeft aan een andere school, die nog wél plaats heeft. U kunt deze wens kenbaar maken aan de school waar uw kind geplaatst is. De VO-scholen bespreken daarna gezamenlijk de wensen en mogelijkheden tot overstappen.  De concrete aanmelding op een andere school, die nog wél plek heeft op het hogere niveau, vindt plaats vanaf heden tot en met vrijdag 16 juni via dit inschrijfformulier.

Tijdpad:

  • 2 juni – PO-school (basisschool) meldt verhoogd basisschooladvies in ELK-loket.
  • 6 juni – KKC neemt contact op met betreffende ouders/verzorgers over een eventuele herplaatsing op het hogere niveau.
  • 8 juni – Overleg VO-scholen waarin de wensen en mogelijkheden tot overstappen worden besproken.
  • Na 8 juni – Communicatie naar ouders/verzorgers over (ver)plaatsingen n.a.v. opgehoogd advies door school van inschrijving.
  • Vanaf heden tot en met 16 juni – Indien de leerling naar een andere school overstapt: aanmelding op nieuwe school d.m.v. online aanmeldformulier

Gaaf voor de Start – voor hoogbegaafde leerlingen

Ben je hoogbegaafd?
Heb je je ingeschreven voor het Keizer Karel College?
Twee keer ‘ja’? Top! Dan is dit programma wellicht iets voor jou!

Lees hier meer informatie over Gaaf voor de Start en ontdek hoe je basisschool je hiervoor kan aanmelden.

Werkzaam in het basisonderwijs?
Hier vind je het selectieformulier voor het aanmelden van leerlingen voor Gaaf voor de Start

Meer informatie: www.gaafvoordestart.nl

Veelgestelde vragen over de aanmelding op het KKC

Is er vaak sprake van een loting?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen we moeten loten. We kunnen helaas niet voorspellen of er geloot zal worden en ook niet in welke groepen er geloot zal worden. De afgelopen jaren zijn zeer wisselend geweest waardoor we geen trends hebben kunnen ontdekken.

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?
Het is belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier. We proberen altijd rekening te houden met de voorkeuren voor de klassenindeling, maar kunnen het van tevoren niet helemaal garanderen.

Wat moet ik doen bij een opgehoogd advies?
Als uw kind na de eindtoets van de basisschool een opgehoogd advies krijgt, dan nemen wij tussen 5 en 7 juni 2023 telefonisch contact met u op over een eventuele herplaatsing op het hogere niveau. Het kan echter voorkomen dat wij geen beschikbare plaats meer hebben op het hogere niveau.

Hoeveel brugklassen komen er per afdeling?
Het Keizer Karel College formeert maximaal 13 klassen. Het streven is 6x technasium, waarvan 2x havo en 4x vwo, 1x havo, variabel 2x havo/atheneum, 2x gymnasium en 2x atheneum (dit laatste hangt af van het aantal aanmeldingen).

Wat zijn de selectiecriteria per afdeling?
Havo: havo-advies
Havo-vwo: havo/vwo-advies
Havo-technasium: havo- of havo/vwo-advies
Vwo-atheneum: vwo-advies
Vwo-gymnasium: vwo-advies
Vwo-technasium: vwo-advies

Krijgen broertjes en zusjes plaatsingsgarantie en hoe werkt dit bij tweelingen?
Broertjes en zusjes van leerlingen op het KKC krijgen plaatsingsgarantie. Voor tweelingen geldt: als zij op twee afdelingen inschrijven en er is op één van de twee voldoende plaats, dan wordt het andere kind als broer/zus beschouwd en heeft daarom plaatsingsgarantie. 

Hebben leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voorrang?
Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Hoe verloopt de loting?
Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan zal de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan treedt de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. Op dinsdag 11 april vindt de centrale plaatsing en loting plaats van leerlingen die op hun school van 1e keuze zijn uitgeloot. Alle in de eerste ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats et cetera) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de eerste ronde uitgelote leerlingen plaats.

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.

Wanneer krijg ik bericht over de uitslag van de loting?
Woensdag 12 april krijgen ouders bericht tussen 13:00 en 15:00 indien niet geplaatst; ook wordt gecommuniceerd op welke school de leerling wel geplaatst is. Na 15:00 uur ontvangen geplaatste leerlingen bericht.

Wat moet ik doen als mijn kind is uitgeloot?
Woensdag 13 of donderdag 14 april moeten ouders van leerlingen die niet op hun eerste keus zijn geplaatst, hun kind aanmelden op de school waar hun kind bij de centrale plaatsing en loting een plek heeft gekregen. Hiervoor hoeft alleen het aanmeldingsformulier van de nieuwe school ingeleverd te worden. Ouders kunnen ervoor kiezen de overige aanmeldingspapieren (adviesformulier en eventuele verslagen/testrapporten) rechtstreeks van de ene naar de andere VO-school te laten gaan.

Is er vaak sprake van een loting?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zullen we moeten loten. We kunnen helaas niet voorspellen of er geloot zal worden en ook niet in welke groepen er geloot zal worden. De afgelopen jaren zijn zeer wisselend geweest waardoor we geen trends hebben kunnen ontdekken.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.