Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Onderwijs

Het Keizer Karel College begeleidt je geleidelijk en stapsgewijs naar zelfstandigheid. Het onderwijs is zo ingericht dat je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf en je medeleerlingen te halen. Je wordt regelmatig aan het denken gezet over je eigen leerproces, je ambitie en je eigen verantwoordelijkheid. Het KKC besteedt veel aandacht aan vaardigheden als plannen en organiseren. De lesdagen zijn actief en gevarieerd.

Lessen

De lessen duren 45 minuten. Zo heb je veel verschillende vakken op één dag. Valt er een les uit, dan neemt een andere docent de les over, zodat er in de onderbouw geen tussenuren zijn. Vanaf de vierde klas zijn er wel tussenuren in het rooster en die kunnen  leerlingen gebruiken om zelfstandig te studeren.