Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Havo

De havo is een vijfjarige opleiding en bereidt je voor op een HBO-opleiding. Je kunt na de havo ook doorstromen naar het vwo. 

In de onderbouw van de havo (klas 1 t/m 3) heb je naast de gewone lessen ook projecten. Bij deze projecten leer je vakoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken en ondernemerschap. De projecten zijn ingedeeld in twee thema’s: de designschool en de business school. Bij de designschool leer je – al dan niet met de computer –ontwerpen. Dat kunnen meubels zijn, of bijvoorbeeld sieraden. Bij de business school leer je allerlei dingen die nodig zijn om ondernemend te worden. In de bovenbouw kun je dan als vervolg op de business school het vak business-class kiezen, waar je een eigen bedrijf gaat oprichten en runnen. 

We werken met een duidelijke structuur. Elke klas heeft een eigen mentor. Tijdens de mentoruren krijg je van 1 tot met 5 havo begeleiding voor het goed aanleren van studievaardigheden als plannen en organiseren. In de loop van je schoolcarrière krijg je hierdoor steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

We vinden het als school belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Op het havo vind je dat terug in bezigheden zoals: 

  • een kerstdiner voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben
  • een kerstmarkt waarbij de opbrengst naar verschillende goede doelen gaat
  • debatwedstrijden over actuele onderwerpen 

Kortom een opleiding waarbij je leert door te ervaren en te doen.  

We werken aan de start van een havo-technasium in 2020. Hou het nieuws op onze website in de gaten voor de ontwikkelingen.