Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Havo

De havo is een vijfjarige opleiding en bereidt je voor op een HBO-opleiding. Je kunt na de havo ook doorstromen naar het vwo.

In de onderbouw van de havo (klas 1 t/m 3) heb je naast de gewone lessen ook projecten. Bij deze projecten leer je vakoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken en ondernemerschap. Bij de Design School leer je – al dan niet met de computer –ontwerpen. Dat kunnen meubels zijn, of bijvoorbeeld kleding. Bij de Business School werk je aan je eigen onderneming om geld te verdienen voor een goed doel. In de bovenbouw kun je als vervolg op de business school het vak Business-class kiezen, waar je een eigen bedrijf gaat oprichten en runnen.

We werken met een duidelijke structuur. Elke klas heeft niet één, maar twee mentoren. We besteden veel aandacht aan het zien en kennen van de leerlingen en betrekken ze bij het onderwijs. Dat laatste doen we onder andere met klassenvertegenwoordigers die regelmatig overleg hebben met hun afdelingsleider. Havo-leerlingen hebben een uitgebreid introductieprogramma aan het begin van klas 1, 2 en 3 en ze schrijven hun eigen rapport, naast het rapport dat ze van school krijgen, met daarin wat ze hebben meegemaakt en geleerd. Zo’n rapport laat je trots zijn op je eigen ontwikkeling.

In de onderbouw heb je op de havo twee uur per week keuzewerktijd: je schrijft je in voor een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van een docent, of een gesprek met je mentor. Het voordeel van deze manier van werken is dat je actief bezig bent met kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat je iets ondergaat, “ik moet dit doen”.

We vinden het als school belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Op het havo vind je dat terug in bezigheden zoals:

  • een kerstdiner voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben
  • een kerstmarkt waarbij de opbrengst naar verschillende goede doelen gaat
  • debatwedstrijden over actuele onderwerpen

Onze havo is een opleiding waarbij je leert door te ervaren en te doen.

In augustus 2020 is ons nieuwe havo-technasium gestart. Lees hier meer: Technasium

Sinds augustus 2020 kunnen havo-leerlingen kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), waarbij naast bewegen ook nadruk ligt op tactisch inzicht, theoretische kennis en activiteiten leren begeleiden.

Speciaal voor jullie maakten wij deze video over de havo, zodat je wat meer te weten komt over deze opleiding.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.