Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Begaafdheidsprofielschool

Het Keizer Karel College is sinds 2024 officieel lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Dit betekent dat wij als schoobegaafde leerlingen maatwerk bieden in de vorm van extra ondersteuning en uitdaging. Wij zijn continu bezig met het uitbreiden van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod voor deze leerlingen. 

Begaafd zijn, leidt niet automatisch tot uitzonderlijke prestaties op school. Veel hoogbegaafde leerlingen hebben zich niet of nauwelijks hoeven inzetten op de basisschool. Ze kunnen iets ineens door het te begrijpen, en maken nauwelijks bewust gebruik van het geheugen. Pas op de middelbare school is er dan de noodzaak tot het ontwikkelen van studievaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan plannen, veel woordjes leren of overzicht houden. Ook hebben sommige leerlingen moeite met het maken van fouten en daarna gemotiveerd weer verdergaan. 

Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid?

Wij vinden het belangrijk om te kijken naar alle aspecten van het hoogbegaafd zijn. Daarom staan wij achter de definitie van hoogbegaafdheid volgens het Delphi-model: 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. 

Door naar alle aspecten van hoogbegaafdheid te kijken, menen wij onze begaafde leerlingen het beste te kunnen zien en begeleiden. Aansluiting bij het BPS-netwerk zal ons daarbij helpen. Ons plan van aanpak werd in april 2019 goedgekeurd en in de opvolgende jaren werkten we aan het uitvoeren van het plan. De vereniging kijkt met ons mee. Als we aan de criteria voldoen, krijgen we het certificaat ‘Begaafdheidsprofielschool’. In Amstelveen is het Keizer Karel College de enige school met een (aspirant-)lidmaatschap.

Op het KKC is een klankbordgroep van ouders en een klankbordgroep voor leerlingen gevormd.

Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen

Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te versoepelen bieden wij toekomstige KKC-brugklasleerlingen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid de mogelijkheid om mee te doen aan ‘Gaaf voor de Start’. Het is een project waarin we deze leerlingen alvast een aantal dagdelen laten ervaren hoe het leven er op het KKC eraan toegaat en interessante lessen bieden over uiteenlopende onderwerpen. Daarbij brengen we ook de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen in kaart en dragen we deze informatie over aan hun mentoren, zodat hoogbegaafde leerlingen – ook de dubbelbijzondere – een goede start kunnen maken ophet voortgezet onderwijs. 

Voor wie is Gaaf voor de Start?
Gaaf voor de Start is voor hoogbegaafde leerlingen. Wij stellen geen intelligentieonderzoek verplicht, aanwezige kenmerken en sterke vermoedens door ouders en leerkracht zijn voor ons voldoende. Ook leerlingen die versneld zijn in het basisonderwijs en (extreem) jong naar het voortgezet onderwijs gaan, vallen in onze doelgroep.
Vaak zijn deze leerlingen helemaal klaar met de lesstof op de basisschool of is er sprake van ongezonde spanning door vragen zorgen die te maken hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs. In contact komen met andere hoogbegaafde leerlingen en de hb-begeleiders van het KKC kan fijn zijn, zeker als een kind zich soms alleen of onbegrepen voelt. En het is prettig alvast een beetje te ontdekken welke vaardigheden zich nog verder moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld studievaardigheden.  

Leerlingen komen, na de definitieve plaatsing, tussen de mei- en zomervakantie acht middagen naar het KKC. Ze volgen gedurende zeven weken 3 lessen per middag rond het thema ‘De wereld in verandering’. In de achtste week sluiten we samen met de kinderen en hun ouders het programma af.

Ook als de leerlingen in de brugklas zitten, komt de groep regelmatig bij elkaar. Er blijft onderling contact tussen de leerlingen en de begeleider houdt zicht op het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen.

Gaaf voor de Start was in 2022 een pilot op het Keizer Karel College en het Alkwin College, in opdracht van het SamenWerkingsVerband SWVAM, en is inmiddels een vast onderdeel van het aanbod van het KKC. 

Aanmelden kan uitsluitend door de basisschool, wanneer de schoolkeuze van de leerling bekend is (medio maart). Meer informatie op www.gaafvoordestart.nl

Een hb-begeleider kan een leerling ondersteunen. Tijdens de begeleidingsgesprekken is aandacht voor welbevinden, groei en resultaten. De hb-begeleider herkent de problemen waar (hoog)begaafde leerlingen mee kunnen kampen.

De hb-begeleider:

  • Begeleidt de leerling individueel of in een groep, in overleg met de mentor.
  • Voert voortgangsgesprekken met de leerling.
  • Werkt samen met andere leden van het ondersteuningsteam.
  • Geeft adviezen aan mentoren en docenten in geval van bijzonderheden.
  • Heeft de mogelijkheid in overleg met de mentor en afdelingsleider aanpassingen in het programma van de leerling door te voeren, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om lessen te mogen missen om aan een eigen project te werken.

Individuele begeleiding
Soms is een enkel gesprek, het beantwoorden van een vraag of even meedenken voldoende. Gezien en begrepen worden is dan waar het om draait. Leerlingen kunnen zelf contact zoeken met de hb-begeleider die ze kennen (bijvoorbeeld vanuit Gaaf voor de Start) of er kan een traject van acht weken met duidelijke doelstellingen worden gestart, op initiatief van de mentor, leerling en/of ouders. Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over leerstrategieën, samenwerken of mindset.

Groepsbegeleiding
De TOP-training is voor leerlingen waarvan de resultaten tegenvallen en niet passen bij de potentie van de leerling. De leerlingen die aan deze training meedoen zien de tegenvallende resultaten zelf ook als een probleem en zijn bereid om daaraan te werken. Vaak gaat dit om leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Tijdens de training stellen leerlingen samen doelen op verschillende gebieden en stimuleren elkaar om deze te halen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: executieve functies, doelen stellen, mindset , uitstelgedrag , kwaliteiten , onderpresteren , belemmeringen , breinkennis , samenwerken  en slim studeren.

Verder komen de leerlingen die elkaar kennen vanuit Gaaf voor de Start sinds dit schooljaar regelmatig samen. Er wordt nagedacht over peerbijeenkomsten in andere jaarlagen.

Wanneer een hoogbegaafde leerling voor een bepaald vak uitstekend presteert of juist slechter gaat presteren door motivatieverlies (door bijvoorbeeld te veel herhaling), kan hij/zij in aanmerking komen voor een witte kaart. Met een witte kaart mag een leerling uit de onderbouw of bovenbouw in overleg met de hb-begeleider (en vakdocent) wekelijks één of meerdere lessen per vak niet volgen en deze tijd inzetten voor eigen ontwikkeling. Dit kan verdiepende lesstof zijn, werken aan een eigen project of maken van huiswerk/leren. Per leerling wordt bekeken hoeveel lessen dit zijn. In principe wordt deze kaart voor langere tijd ingezet, op voorwaarde dat aan het einde van het schooljaar een duidelijk opbrengst is van de eigen ontwikkeling. De kaart wordt alleen uitgegeven door de hb-begeleider, onder bepaalde voorwaarden.

In de onderbouw krijgen begaafde leerlingen de mogelijkheid zelfstandig te werken aan een eigen project of onderzoek. Voorbeelden daarvan zijn het schrijven van een boek, het ontwikkelen van een game of website, programmeren, een tijdschrift maken of een bouwwerk maken. Zij werken hieraan tijdens lessen die zij zelf denken te kunnen missen en krijgen daarvoor een witte kaart. Leerlingen houden een logboek bij met hun voortgang en hebben regelmatig een gesprek met een toegewezen begeleider. Het verrijkingsproject wordt in de loop van dit schooljaar verder uitgebreid.

Leerlingen in de vwo-bovenbouw, die meer willen en kunnen dan in het reguliere schoolprogramma wordt aangeboden, kunnen deelnemen aan verschillende Pre-University programma’s, onder andere bij de VU Amsterdam.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem contact op met het Team hoogbegaafdheid