Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Begaafdheidsprofielschool (aspirant-lid)

Het Keizer Karel College is aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Dat betekent dat wij als schoobegaafde leerlingen maatwerk bieden in de vorm van extra ondersteuning en uitdaging. Wij zijn continu bezig met het uitbreiden van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod voor deze leerlingen. 

Begaafd zijn leidt niet automatisch tot uitzonderlijke prestaties op school. Veel (hoog)begaafde leerlingen hebben niet of nauwelijks hoeven leren op de basisschool. Ze kunnen het ‘gewoon’ ineens of hebben een voorkeur voor begrijpend leren en maken nauwelijks bewust gebruik van het geheugen. Ze komen er pas op de middelbare school achter dat leren soms best moeilijk is en niet altijd vanzelf gaat, zeker als de lesstof niet direct hun interesse wekt. Het komt dan aan op studievaardigheden die deze leerlingen tot dat moment niet hebben hoeven gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan plannen, veel woordjes leren of overzicht houden. Ook hebben sommige leerlingen moeite met het maken van fouten en daarna gemotiveerd weer verder te gaan. 

De mentor besteedt aandacht aan deze aspecten, maar als dit niet voldoende is, kan er een begaafdheidsmentor worden ingeschakeld. Hij/zij begeleidt leerlingen individueel en kijkt wat er nodig is op het gebied van motivatie, studievaardigheden en welzijn. De begaafdheidsmentor kan ook meedenken over het onderwijsaanbod. Zo kijken we naar mogelijkheden om lessen te mogen missen om de vrijgekomen tijd aan andere zaken te besteden. Hierbij kan worden gedacht aan het volgen van een extra vak of een eigen project. Voor vwo-leerlingen zijn er mogelijkheden voor het volgen van cursussen op de universiteit. Groepslessen voor begaafde leerlingen zijn in ontwikkeling.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te versoepelen bieden wij toekomstige KKC brugklasleerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid de mogelijkheid om mee te doen aan Gaaf voor de Start.

Gaaf voor de Start is een project waarin we hoogbegaafde groep-8-leerlingen alvast een aantal dagdelen laten ervaren hoe het leven er op het KKC eraan toegaat.

 Doelen van Gaaf voor de Start:
1. De overgang naar de middelbare school versoepelen voor de hoogbegaafde leerlingen;
2. Het in kaart brengen van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerlingen en deze informatie overdragen aan hun mentoren; zodat hoogbegaafde leerlingen – ook de dubbelbijzondere – een goede start kunnen maken op het VO.

Wij stellen geen intelligentieonderzoek verplicht, aanwezige kenmerken en sterke vermoedens door ouders en leerkracht zijn voor ons voldoende. Ook leerlingen die versneld zijn in het basisonderwijs en (extreem) jong naar het voortgezet onderwijs gaan, vallen in onze doelgroep.

Iets voor jou?
Misschien ben je al helemaal klaar met de lesstof op de basisschool en ben je je motivatie een beetje verloren, of vind je het superspannend om naar zo’n grote school te komen en maak je je daar zorgen om. Misschien vind je het fijn om in contact te komen met andere hoogbegaafde leerlingen of vind je het plezierig om te ervaren hoe het eraan toe gaat op een middelbare school en te ontdekken welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt/nog een beetje moet ontwikkelen. Je hebt vast weleens gehoord hoe je bijvoorbeeld woordjes moet leren, maar dat nog niet nodig gehad, omdat je het met een beetje opletten in de les en een keertje doorkijken prima redt/redde. 

Even checken:
* Ben je hoogbegaafd?
* Ben je geplaatst op een van de deelnemende scholen?
* Herken je jezelf in één van de bovenstaande omschrijvingen?  

Dan nodigen wij jou uit om 8 middagen naar het KKC te komen en daar gedurende 7 weken 3 lessen per middag te volgen rond het thema ‘De wereld in verandering’. In de achtste week sluiten we samen met de kinderen en hun ouders het programma af.

Gaaf voor de Start was afgelopen schooljaar een pilot op het Keizer Karel College en het Alkwin College, in opdracht van het SamenWerkingsVerband SWVAM. Vanwege de enthousiaste reacties en de behaalde successen verzorgen we ook dit schooljaar een editie van Gaaf voor de Start op deze scholen ter voorbereiding op de start in de brugklas in schooljaar 2023-2024.

Aanmelden kan uitsluitend door de basisschool. Meer informatie op www.gaafvoordestart.nl

Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid?

Wij vinden het belangrijk om te kijken naar alle aspecten van het hoogbegaafd zijn. Daarom staan wij achter de definitie van hoogbegaafdheid volgens het Delphi-model: 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. 

We kijken dus niet alleen naar het cognitieve aspectDoor naar alle aspecten van hoogbegaafdheid te kijken, menen wij onze begaafde leerlingen het beste te kunnen zien en begeleiden.

Aansluiting bij het BPS-netwerk zal ons daarbij helpen.

Ons plan van aanpak werd in april 2019 goedgekeurd en in de opvolgende jaren werken we aan het uitvoeren van het plan. De vereniging kijkt met ons mee. Als we aan de criteria voldoen, krijgen we het certificaat ‘Begaafdheidsprofielschool’. De begaafdheidsprofielscholen bieden passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en ontwikkelen dat passend onderwijs ook samen. Om de vier jaar wordt gekeken of deze scholen het certificaat nog mogen behouden of dat ze daar nog iets voor moeten doen.

In Amstelveen is het Keizer Karel College de enige school met een (aspirant-)lidmaatschap.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem contact op met het expertteam begaafdheid