Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Begaafdheidsprofielschool (aspirant-lid)

Het Keizer Karel College is aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Dat betekent dat wij als schoobegaafde leerlingen maatwerk bieden in de vorm van extra ondersteuning en uitdaging. Wij zijn continu bezig met het uitbreiden van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod voor deze leerlingen. 

Begaafd zijn leidt niet automatisch tot uitzonderlijke prestaties op school. Veel (hoog)begaafde leerlingen hebben niet of nauwelijks hoeven leren op de basisschool. Ze kunnen het ‘gewoon’ ineens of hebben een voorkeur voor begrijpend leren en maken nauwelijks bewust gebruik van het geheugen. Ze komen er pas op de middelbare school achter dat leren soms best moeilijk is en niet altijd vanzelf gaat, zeker als de lesstof niet direct hun interesse wekt. Het komt dan aan op studievaardigheden die deze leerlingen tot dat moment niet hebben hoeven gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan plannen, veel woordjes leren of overzicht houden. Ook hebben sommige leerlingen moeite met het maken van fouten en daarna gemotiveerd weer verder te gaan. 

De mentor besteedt aandacht aan deze aspecten, maar als dit niet voldoende is, kan er een begaafdheidsmentor worden ingeschakeld. Hij/zij begeleidt leerlingen individueel en kijkt wat er nodig is op het gebied van motivatie, studievaardigheden en welzijn. De begaafdheidsmentor kan ook meedenken over het onderwijsaanbod. Zo kijken we naar mogelijkheden om lessen te mogen missen om de vrijgekomen tijd aan andere zaken te besteden. Hierbij kan worden gedacht aan het volgen van een extra vak of een eigen project. Voor vwo-leerlingen zijn er mogelijkheden voor het volgen van cursussen op de universiteit. Groepslessen voor begaafde leerlingen zijn in ontwikkeling.

Wat verstaan wij onder hoogbegaafdheid? 

Wij vinden het belangrijk om te kijken naar alle aspecten van het hoogbegaafd zijn. Daarom staan wij achter de definitie van hoogbegaafdheid volgens het Delphi-model: 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. 

We kijken dus niet alleen naar het cognitieve aspectDoor naar alle aspecten van hoogbegaafdheid te kijken, menen wij onze begaafde leerlingen het beste te kunnen zien en begeleiden.

Aansluiting bij het BPS-netwerk zal ons daarbij helpen.

Ons plan van aanpak werd in april 2019 goedgekeurd en in de opvolgende jaren werken we aan het uitvoeren van het plan. De vereniging kijkt met ons mee. Als we aan de criteria voldoen, krijgen we het certificaat ‘Begaafdheidsprofielschool’. De begaafdheidsprofielscholen bieden passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en ontwikkelen dat passend onderwijs ook samen. Om de vier jaar wordt gekeken of deze scholen het certificaat nog mogen behouden of dat ze daar nog iets voor moeten doen.

In Amstelveen is het Keizer Karel College de enige school met een (aspirant-)lidmaatschap.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem contact op met het expertteam begaafdheid