Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Studie- en loopbaanbegeleiding

Studievaardigheden

In de brugklas werk je direct aan het begin van het nieuwe schooljaar met het onderwerp ‘leren leren’. Je leert bijvoorbeeld om je huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Je leert via onze eigen methode jouw eigen leerstijl te ontdekken en er effectief mee te werken. Aan deze studievaardigheden werkt je tijdens de mentorlessen, gedurende de gehele onderbouw.

Hulplessen en keuzewerktijd

In sommige jaarlagen zijn er vakhulplessen en specifiek in de brugklas hulplessen gericht op studievaardigheden, waar leerlingen zich op kunnen inschrijven. Mentoren begeleiden leerlingen bij het kiezen van de juiste hulp. In 1 t/m 3 havo hebben leerlingen twee uur per week keuzewerktijd:  ze schrijven zich in voor een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van docent, of een gesprek met hun mentor. In 1 havo start deze keuzewerktijd in de tweede helft van het schooljaar. In 5 en 6 vwo kunnen leerlingen zich vlak voor een toetsweek inschrijven voor een vakhulples om gericht hun proefwerk of schoolexamen voor te bereiden.

Huiswerkbegeleiding

Bij het aanleren van studievaardigheden is er veel aandacht voor het maken van huiswerk. Je leert te werken in een vaste volgorde en volgens je eigen leerstijl.

Je kunt op school zelfstandig huiswerk maken op het studiebalkon of in de mediatheek. Als je  thuis niet de mogelijkheid hebt om rustig te werken, of als je het fijn vindt om met andere leerlingen samen te werken, dan kun je hier gebruik van maken. Er is iemand aanwezig om toezicht te houden.

Tegen vergoeding bieden wij op school de mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkhulp of intensieve huiswerkbegeleiding via het Huiswerkinstituut NHI.

Decanaat

Het schooldecanaat is er om jou, waar nodig, te begeleiden bij je profiel-, studie- en beroepskeuze en het verstrekken van informatie hierover, of met andere woorden: het decanaat verzorgt loopbaanoriëntatie.

Loopbaanoriëntatie-begeleiding gebeurt in nauwe samenwerking met de mentoren. Dit geldt zowel voor de samenstelling van je profiel en de vakken in de ‘vrije’ ruimte in het derde leerjaar als voor de studie- en beroepskeuze in de bovenbouw havo en vwo. Het decanaat begeleidt je, waar nodig, individueel en in groepsverband over alle vormen van vervolgonderwijs, over studiefinanciering, enz.

Klik hier om naar de website te gaan van ons decanaat

Bedrijvennetwerk

In verschillende vakken, leerjaren en afdelingen werken we samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.