Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Studie- en loopbaanbegeleiding

Studievaardigheden

In de brugklas werk je direct aan het begin van het nieuwe schooljaar met het onderwerp ‘leren leren’. Je leert bijvoorbeeld om je huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Je leert via onze eigen methode jouw eigen leerstijl te ontdekken en er effectief mee te werken. Aan deze studievaardigheden werk je tijdens de mentorlessen, tijdens de gehele onderbouwperiode.

Hulplessen

Leerlingen krijgen in de mentorlessen hulp bij het doen van hun schoolwerk en het aanleren van vaardigheden. Daarnaast worden er in sommige jaarlagen vakhulplessen gegeven en specifiek in de brugklas extra lessen gericht op studievaardigheden. Leerlingen kunnen zich hierop inschrijven. Mentoren begeleiden leerlingen bij het kiezen van de juiste hulp.

In de onderbouw hebben alle brugklasleerlingen (havo en vwo) twee KKC-uren. Dit zijn uren waarin leerlingen zelf mogen kiezen aan welk vak zij zelfstandig of onder begeleiding werken op een van de leerpleinen. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van een docent, of een gesprek met de mentor. Het voordeel van deze manier van werken is dat de leerling actief bezig is met kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat de leerling passief ondergaat: “ik moet dit doen”.

Huiswerkbegeleiding

Op school bestaat de mogelijkheid om zelfstandig huiswerk te maken op het studiebalkon, op het leerplein in de aula of in de mediatheek. Leerlingen die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te werken, of die het fijn vinden om met andere leerlingen samen te werken, kunnen er gebruik van maken. Er is iemand aanwezig om toezicht te houden.

Decanaat

Het schooldecanaat is het onderdeel van de leerlingbegeleiding dat zich bezighoudt met de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Het stelt zich ten doel om leerlingen te begeleiden bij profiel-, studie- en beroepskeuze en het verstrekken van informatie hierover.

Loopbaanoriëntatie-begeleiding van de leerlingen gebeurt in nauwe samenwerking met de mentoren. Dit geldt zowel voor de samenstelling van het profiel en de vakken in de ‘vrije’ ruimte in het 3e leerjaar als voor de studie- en beroepskeuze in de bovenbouw havo en vwo. Het verstrekken van informatie gebeurt individueel en in groepsverband over alle vormen van vervolgonderwijs, over studiefinanciering, et cetera.

Het decanaat werkt met een eigen website waar leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over het proces en waar zij contact kunnen opnemen met de decanen: www.decanaatkkc.org

Bedrijvennetwerk

In verschillende vakken, leerjaren en afdelingen werken we samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.