Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Studie- en loopbaanbegeleiding

Studievaardigheden

In de brugklas werk je direct aan het begin van het nieuwe schooljaar met het onderwerp ‘leren leren’. Je leert bijvoorbeeld om je huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Je leert via onze eigen methode jouw eigen leerstijl te ontdekken en er effectief mee te werken. Aan deze studievaardigheden werkt je tijdens de mentorlessen, gedurende de gehele onderbouw.

Hulplessen en keuzewerktijd

Leerlingen krijgen in de mentorlessen hulp bij het doen van hun schoolwerk en het aanleren van vaardigheden. Daarnaast worden er in sommige jaarlagen vakhulplessen gegeven en specifiek in de brugklas extra lessen gericht op studievaardigheden, waar leerlingen zich op kunnen inschrijven. Mentoren begeleiden leerlingen bij het kiezen van de juiste hulp. In 1 t/m 3 havo hebben leerlingen twee uur per week keuzewerktijd: ze schrijven zich in voor een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van docent, of een gesprek met hun mentor. In 1 havo start deze keuzewerktijd in de tweede helft van het schooljaar. Het voordeel van deze manier van werken is dat ze actief bezig zijn met kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat je iets ondergaat, “ik moet dit doen”. In 4 havo zijn we vorig schooljaar gestart met KKC-uren. Dit zijn uren waarin leerlingen zelf mochten kiezen aan welk vak zij zelfstandig of onder begeleiding konden werken. In het schooljaar 2021-2022 krijgt deze pilot een andere vorm. Een aantal vakken zal tijdens een van hun lesuren op het studieplein in de tijdelijke huisvesting aan de slag gaan. Leerlingen die hulp nodig hebben van de docent kunnen die extra hulp krijgen, andere leerlingen kunnen hier zelfstandig aan het werk.

Huiswerkbegeleiding

Op school bestaat de mogelijkheid om zelfstandig huiswerk te maken op het studiebalkon, op het leerplein in de aula of in de mediatheek. Leerlingen die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te werken, of die het fijn vinden om met andere leerlingen samen te werken, kunnen er gebruik van maken. Er is iemand aanwezig om toezicht te houden. Tegen vergoeding bieden wij op school de mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkhulp of intensieve huiswerkbegeleiding via NHI Studiebegeleiding.

Decanaat

Het schooldecanaat is het onderdeel van de leerlingbegeleiding dat zich bezighoudt met de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Het stelt zich ten doel om leerlingen te begeleiden bij profiel-, studie- en beroepskeuze en het verstrekken van informatie hierover.

Loopbaanoriëntatie-begeleiding van de leerlingen gebeurt in nauwe samenwerking met de mentoren. Dit geldt zowel voor de samenstelling van het profiel en de vakken in de ‘vrije’ ruimte in het 3e leerjaar als voor de studie- en beroepskeuze in de bovenbouw havo en vwo. Het verstrekken van informatie gebeurt individueel en in groepsverband over alle vormen van vervolgonderwijs, over studiefinanciering, et cetera.

Het decanaat werkt met een eigen website waar leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over het proces en waar zij contact kunnen opnemen met de decanen: www.decanaatkkc.org

Bedrijvennetwerk

In verschillende vakken, leerjaren en afdelingen werken we samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.