Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Studie- en loopbaanbegeleiding

Studievaardigheden

Ook in de brugklas is het belangrijk dat je oefent met studievaardigheden. Direct aan het begin van het nieuwe schooljaar start je met het onderwerp ‘leren leren’. Je leert bijvoorbeeld om je huiswerk per vak te plannen, in een vaste volgorde te leren en te maken. Je mentor en je docenten helpen je jouw eigen leerstijl te ontdekken en ondersteunen jou bij het effectief werken aan je schoolwerk. Aan deze studievaardigheden werk je tijdens de mentorlessen en ook in de reguliere lessen.

Mentorlessen

Leerlingen krijgen in de mentorlessen hulp bij hun schoolwerk en het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen sociale vaardigheden zijn maar het kan ook gaan over hoe je een toets moet leren of hoe je je huiswerk maakt.

KKC-uren

In de onderbouw hebben alle brugklasleerlingen (havo en vwo) twee KKC-uren. Dit zijn uren waarin leerlingen onder begeleiding van een docent zelf mogen kiezen aan welk vak zij werken op een van de leerpleinen. Leerlingen kunnen dit zelfstandig of in samenwerking met andere leerlingen doen. Het voordeel van deze manier van werken is dat de leerling actief bezig is met kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat de leerling passief ondergaat: “ik moet dit doen”. De docent vervult een coachende rol.

Maken van huiswerk op school

Op school bestaat de mogelijkheid om zelfstandig huiswerk te maken op de leerpleinen, in de aula of in de mediatheek. Leerlingen die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te werken of leerlingen die het fijn vinden om met andere leerlingen samen te werken, kunnen hier gebruik van maken. Op het leerplein is een onderwijsassistent aanwezig om toezicht te houden en leerlingen eventueel te ondersteunen als zij vragen hebben.

Decanaat

Het schooldecanaat is het onderdeel van de leerlingbegeleiding dat zich bezighoudt met de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Het stelt zich ten doel om leerlingen te begeleiden bij profiel-, studie- en beroepskeuze en het verstrekken van informatie hierover.

Loopbaanoriëntatiebegeleiding van de leerlingen gebeurt in nauwe samenwerking met de mentoren. Dit geldt zowel voor de samenstelling van het profiel en de vakken in de ‘vrije’ ruimte in het derde leerjaar als voor de studie- en beroepskeuze in de bovenbouw havo en vwo. Het verstrekken van informatie gebeurt individueel, in groepsverband en ook ouders worden betrokken en geïnformeerd over alle vormen van vervolgonderwijs, studiefinanciering en alles wat daarmee samenhangt.

Het decanaat werkt met een website waar leerlingen en ouders informatie kunnen vinden over het studiekeuzeproces en hoe zij contact kunnen opnemen met de decanen.

Bedrijvennetwerk

In verschillende vakken, leerjaren en afdelingen werken we samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs, bijvoorbeeld bij natuurkunde en op het Technasium,

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.