Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor leerlingen

Inloggen vorige website-omgeving      Inloggen Magister       Inloggen Zermelo

Inloggen in de vorige website-omgeving

Op onze vorige website kon je inloggen en dan kwam je op een interne kopie-website waar je interne informatie kunt vinden. Deze informatie hebben we allemaal ondergebracht, onder andere op deze pagina, maar voorlopig kun je ook nog inloggen in de oude website-omgeving. Klik hier

 

Magister

Magister is het administratiesysteem dat door het Keizer Karel College wordt gebruikt. Zowel ouders als leerlingen hebben toegang tot dit systeem. Ouders en leerlingen krijgen ieder een eigen inlogcode.

Leerlingen kunnen op Magister terecht voor hun cijfers, huiswerk en de ELO (elektronische leeromgeving).

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden.

Inloggen Magister

 

Zermelo

Zermelo is het roosterprogramma dat door het Keizer Karel College wordt gebruikt. Leerlingen kunnen op Zermelo terecht voor hun lesrooster.

Inloggen op Zermelo

 

Schoolafspraken leerlingen 19/20 

Klik hier voor de schoolafspraken voor leerlingen voor het jaar 2019/2020.

 

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids 2019/2020, hierin staat de werkwijze van de school beschreven. 

 

Leerlingenraad

Sinds een aantal jaren heeft de school een actieve leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen uit zo veel mogelijk leerjaren en afdelingen. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de rector.

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding.


Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut wordt vastgesteld in de MR.


Schoolkrant

Het Keizer Karel College heeft een eigen schoolkrant over het wel en wee van de school, gezien vanuit de leerlingen. Deze komt een paar keer per jaar uit.

 

Musical en talentenjacht

Om de twee jaar voert het Keizer Karel College een musical uit, in samenwerking met Schouwburg Amstelveen. Op 4, 5 en 6 juni 2019 vond de musical Westwijk Story plaats, en de reacties waren laaiend enthousiast. Ieder ander jaar vindt een grote talentenjacht plaats.


Gender and Sexuality Alliance (GSA)

De GSA op het Keizer Karel College is in 2015 opgericht door een groep actieve en betrokken leerlingen. Inmiddels hebben zij onze school verlaten met een diploma en is het stokje in 2019 overgedragen aan een groep jongere leerlingen. Zij worden daarbij ondersteund door de docenten Maria van Hove, Kees Heijnis en Gerlof Pielage.

De GSA is bedoeld als veilige haven voor iedereen die iets kwijt wil of nadenkt over seksuele identiteit en/of genderdiversiteit. In een veilige en vertrouwelijke sfeer kunnen leerlingen elkaar ontmoeten en eventuele emoties en ervaringen op het gebied van seksualiteit en identiteit bij elkaar kwijt. De opzet is zodanig dat bij dat docenten bij dat laatste meestal niet direct betrokken zijn, maar soms wel als vraagbaak kunnen dienen mochten leerlingen daaraan behoefte hebben. Daarbij geldt dat Maria van Hove en Gerlof Pielage ook als vertrouwenspersonen actief zijn in de school.

We vinden het belangrijk dat de GSA een plek heeft binnen onze school. Uitgaande van een percentage van ongeveer 6,5% van de bevolking, zitten in een klas van 30 leerlingen gemiddeld twee leerlingen die zich niet thuis (gaan) voelen in een van de “hokjes” man, vrouw en/of hetero. Op zo’n 1700 leerlingen zijn dat er meer dan 100.

De GSA komt niet op vaste dagen of momenten bijeen, maar als er iets speelt is er een WhatsApp groep waar elke leerling lid van mag worden. De betrokken docenten “bewaken” de goede sfeer in deze online omgeving, overigens gaat dat met een beperkt aantal leden eigenlijk vanzelf. Zij proberen ook de landelijke acties (zoals Coming Out Dag, Roze Zaterdag, Gay Pride etc.) onder de aandacht van de leerlingen te brengen. De GSA is bereikbaar per e-mail: kkcgsa@gmail.com.

De organisatie van Paarse Vrijdag (13-12-2019) – de landelijke dag waarmee op veel plekken in Nederland wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn – is in handen van de GSA. Daarbij wordt een marktkraam met informatie bemenst door de betrokken leerlingen en uiteraard kleurt de school… paars. De editie van 2018 was extra feestelijk door een bezoek vanuit de gemeente Amstelveen met maar liefst twee wethouders (portefeuilles Onderwijs en Emancipatie).

Een aantal bronnen:

https://www.gsanetwerk.nl/gsa/keizer-karel-college/

https://www.coc.nl/algemeen/onderzoek-gsa-aanpak-op-scholen-werkt


De gezonde kantine

Het KKC heeft een Gezonde Kantine, dat wil zeggen dat het Voedingscentrum vindt: “Het Keizer Karel College heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van de leerlingen en medewerkers.” En zo is het, dat vinden wij belangrijk!

Klik hier voor meer informatie.