Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Informatie voor medewerkers

inloggen e-mail   Inloggen Magister   Inloggen oude website-omgeving

 

Office 365

Medewerkers van het Keizer Karel College hebben een eigen office-account. Door in te loggen in Office 365, kom je bij alle relevante informatie voor medewerkers.

Inloggen in de vorige website-omgeving

Op onze vorige website kon je inloggen en dan kwam je op een interne kopie-website waar je interne informatie kunt vinden. Deze informatie hebben we allemaal ondergebracht in Office 365, maar voorlopig kun je ook nog inloggen in de oude website-omgeving. Daar kun je ook terecht voor het proefwerkrooster bovenbouw en het reserveren van computerlokalen en het rooster voor inhaalproefwerken.

Magister

Magister is het administratiesysteem dat door het Keizer Karel College wordt gebruikt. Zowel medewerkers, ouders als leerlingen hebben toegang tot dit systeem. Ieder krijgt een eigen inlogcode. 

Leerlingen kunnen op Magister terecht voor hun rooster, roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk en de ELO (elektronische leeromgeving). 

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen op het gebied van cijfers, absenties, te laat komen. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden. 

Docenten kunnen op Magister informatie over hun leerlingen vinden.

Medezeggenschapsraad (MR)  

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. 

 

Werken op het Keizer Karel College

Wil jij leerlingen van nu voorbereiden op een snel veranderende maatschappij? We zijn op weg naar een kennis- en netwerksamenleving die om andere kennis en vaardigheden vraagt dan voorheen. Sta jij te klaar om onze leerlingen daar optimaal in te begeleiden? Heb jij een duidelijke visie op onderwijs en vind je het leuk om over onze onderwijsvernieuwing na te denken? Dan pas je bij het Keizer Karel College. Het Keizer Karel College is volop in beweging om toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden en neemt jou daar graag in mee.  

Klik hier voor onze vacature-pagina.