Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Dit zijn wij

Het Keizer Karel College is een school waar jij als leerling wordt gezien. Je kunt je in een omgeving waarin jij je veilig voelt in vrijheid ontwikkelen, waarbij wij je structuur en duidelijkheid bieden. We bieden goede zorg en extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. We vinden het niet alleen belangrijk dat je goede resultaten behaalt, maar dat je je daarnaast ontwikkelt tot zelfstandige, kritisch denkende en vaardige volwassene. We bieden je een goede gemeenschappelijke basis, die je op grond van je persoonlijke capaciteiten en interesses verdiept en verbreedt. We stimuleren je om nieuwsgierig te zijn naar je medeleerlingen en naar de buitenwereld. Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie, zoals die door pedagoog Luc Stevens beschreven zijn. 

Kernwaarden: 

Betrouwbaar – Leren is vertrouwen 

Leren vanuit vertrouwen, door de professionaliteit van de docenten die je opleiden en de school die structuur, ruimte en duidelijkheid biedt. Vertrouwen in jezelf, in je eigen kunnen en vanuit een groeiende zelfstandigheid. Vertrouwen in elkaar. Leren doe je samen, je hebt elkaar nodig. 

Betrokkenheid – Leren is verbinden

Wanneer jij wordt gezien en gerespecteerd, de sfeer goed is en jij ziet en respecteert de mensen om je heen, dan is er ruimte om te leren. Werken vanuit relatie, betrokken zijn, aandacht hebben voor elkaar, de ander en de wereld om je heen. 

Dynamisch – Leren is persoonlijk

Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen interesses. Al ga je allemaal voor een diploma, de weg ernaar toe is niet voor iedereen hetzelfde. Leren is maatwerk. Leren is een dynamisch proces in een dynamische omgeving, waarin iedereen uniek is. En leren doe je met elkaar en van elkaar. 

Succesvol – Leren is lef hebben

De ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen, fouten te kunnen maken en weer opnieuw te beginnen; het hoort bij leren. Voor succesvol leren heb je moed nodig. Keuzes maken en kansen pakken als ze je worden aangeboden. Nieuwsgierig zijn. Vaardig worden en kennis opdoen, hard werken, met de moed om te falen. 

Onze missie:

Wij begeleiden jou als leerling of docent om je persoonlijk te ontwikkelen in relatie tot elkaar en de veranderende wereld om je heen. 

Het model relatie, autonomie en competentie van Luc Stevens:

De relatie tussen jou en je docenten, de relatie tussen docenten onderling en de relatie tussen jou en je medeleerlingen is belangrijk voor ons. Samen maken we als het ware deel uit van een gemeenschap. Hoewel er in een gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in principe veilig. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als het lastig is, kan je als leerling rekenen op de steun van je docent.  

Je wil laten zien wat je kunt en voelen dat je het kunt. Een docent die de ontwikkeling van zijn of haar leerlingen serieus neemt, biedt jou ruimte om passende leerdoelen voor jezelf te formuleren en haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van hoge, maar reële verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.

Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Je wil dingen zelf kunnen doen, zelf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin jouw eigenheid gerespecteerd wordt. Je individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van de vrijheid van de ander en jouw verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie.