Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium
Docent

“De projecten op het technasium maakt leerlingen bewuster van de wereld om hen heen en leert ze om met andere ogen naar deze wereld te kijken”

- Sietske Roos, technator / Onderzoek & Ontwerpen / Nederlands

Leerlingen staan bij mij centraal in mijn lessen omdat het uiteindelijk om hen draait. Ruimte voor elkaar en respect voor de wereld waarin wij leven is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Ruimte om te kunnen en mogen ontwikkelen in je eigen tempo is daarnaast iets waar ik voor sta. Wel verwacht ik hierin ook een stuk eigen discipline van de leerlingen en dat zij hierbij gebruik maken van de middelen die wij ze aanbieden om deze ontwikkeling tot stand te brengen. Door echt naar elkaar te luisteren en door te reflecteren op hun eigen handelen en hierin ook kritisch durven te zijn op zichzelf, maar ook naar elkaar en de wereld om hen heen, maakt dat zij steeds meer groei zullen ervaren. De projecten op het technasium maakt ze ook steeds bewuster van die wereld om hen heen en leert ze om met andere ogen naar deze wereld te kijken. Hierin probeer ik ze te stimuleren om buiten de gebaande paden te wandelen en met lef en vertrouwen deze wereld tegemoet te treden.