Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium
decaan

“Elke dag komen gemiddeld twintig leerlingen bij me met een vraag over hun persoonlijke route naar succes”

- Robin Mobron, decaan

Dat kan gaan over de mogelijkheden bij ons op school, of in het hoger onderwijs. Ze komen er bij hun profielkeuze bijvoorbeeld achter dat ze een bepaald vak niet meer zullen hebben, kies je dan toch voor dat profiel? Of ze vragen zich af “Wat wordt mijn vervolgstudie en aan welke eisen moet ik dan voldoen?” Voor het kiezen van een vervolgstudie is onze insteek altijd “ga eens stiekem een kijkje nemen. Loop gewoon dat gebouw eens in, ga de sfeer proeven, kijk of je een college of les kunt volgen”. Zo’n keuze is heel erg persoonlijk, en je kiest niet alleen voor een studie, maar ook voor een school of universiteit waar je je goed bij moet voelen, en een stad.