Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden zij-instroom (in klas 2 of hoger)

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in klas 2 of hoger. In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren; behalve 4 havo, daarvoor is een aparte zij-instroomprocedure 22-23 Toelatingsprocedure 4 havo vanuit 4 vmbo-t (en 5h-5v) ontwikkeld (neem hiervoor contact op met de huidige school).

Stappen bij aanmelding zij-instroom voor schooljaar 2023-2024: (Let op! Deze aanmeldformulieren zijn niet voor groep 8 leerlingen.)

  • Lees de Procedure zij-instroom Zij-instroom schooljaar 23-24 goed door. 
  • In dit document vind u zowel het centraal aanmeldformulier als het zij-instroomformulier van onze school. Wij verzoeken u beide digitale formulieren in te vullen.
  • Deze aanmelding (middels het het centrale aanmeldformulier  én het aanmeldingsformulier van de school van 1e voorkeur) dient plaats te vinden voor 1 mei 2023.
  • In de week voor de zomervakantie -na een gezamenlijk overleg van de VO-scholen Amstelland- hoort u of uw kind voor plaatsing in aanmerking komt en op welke school dat is.

Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact met ons opnemen via info@keizerkarelcollege.nl.

Plaatsingscriteria zij-instroom bij aanmelding voor schooljaar 2023-2024

Bij plaatsing op het KKC in klas 2 of hoger gelden de volgende aanvullende plaatsingscriteria:

  • In de regel gaan verhuisgevallen voor: daarbij moet het gaan om leerlingen, die zo ver van hun oude school zijn gaan wonen, dat ze deze redelijkerwijs niet kunnen blijven bezoeken.
  • Leerlingen die in Amstelveen komen wonen hebben weer voorrang boven leerlingen uit de omliggende gemeenten.
  • Bij de overige zij-instroom hebben leerlingen die van school moeten voorrang boven leerlingen die van school willen.
  • Broertjes/zusjes hebben geen voorrang bij plaatsing.
  • We hanteren dezelfde geografische criteria als bij de instroom in klas 1: leerlingen uit een gemeente zonder een bepaald type onderwijs hebben voorrang boven leerlingen uit een gemeente waar het gewenste type onderwijs wel aanwezig is.

Mocht u meer informatie over zij-instroom willen, neem dan gerust contact met ons op via info@keizerkarelcollege.nl.

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.