Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Medezeggenschap

Het Keizer Karel College vindt betrokkenheid en inspraak van ouders, docenten en leerlingen heel erg belangrijk. Daarom zijn er binnen de school verschillende soorten medezeggenschap georganiseerd.  

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR), bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel, ouders en leerlingen. Een aantal van de medezeggenschapsraadsleden neemt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Keizer Karel, net als medezeggenschapsraadsleden van het Alkwin Kollege.   

Namens het Keizer Karel College en het Alkwin Kollege is iemand afgevaardigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden.  

Leden Medezeggenschapsraad:  

Ouders:

A. Dronkert 
N. Blom
E. van Lier

Leerlingen:

A. Born 
vacature

Personeel:

R. Sanders (voorzitter) 
M. Arbeel  (secretaris)
M. van Cann
D. Reinderts
R. Sanders
P. Stolk
Jacob de Jongh
Lid Ondersteuningsplanraad: mw. I. Doesburg  

Een aantal van de medezeggenschapsraadsleden neemt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Keizer Karel.

Leerlingenraad

Sinds een aantal jaren heeft de school een actieve leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen uit zo veel mogelijk leerjaren en afdelingen. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de rector. 

Ouderraad

De betrokkenheid van ouders bij het KKC is groot. Van oudsher bestaat er een actieve ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders richting de schoolleiding en is daarmee een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De verschillende jaarlagen en afdelingen worden hierbij vertegenwoordigd. De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd én ongevraagd over bijvoorbeeld de inhoud van onderwijs, de organisatie van de school, verkeer en omgevingsfactoren van school. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor ouders, zoals bijvoorbeeld over ‘het puberbrein’ en ‘social media’. Daarnaast worden er gedurende het jaar onderwijscafés georganiseerd, waar ouders in gesprek gaan met elkaar, met de school, met leerlingen en met deskundigen over bepaalde thema’s. Voor meer informatie over de ouderraad bezoekt u hun webpagina

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.