Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden voor het Keizer Karel College

Scroll naar beneden voor informatie voor leerlingen die willen inschrijven voor de tweede klas of hoger van het KKC (zij-instroom).

Alle basisscholen en voortgezet onderwijsscholen in Amstelveen, Ouderkerk en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Zie Kernprocedure Amstelland 2020 

 • Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld aanmeldingsformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Alleen leerlingen met minimaal een havo-advies kunnen zich bij ons aanmelden.   
 • Daarnaast moet ook nog ons eigen inschrijfformulier ingeleverd worden. Alleen als het KKC je eerste voorkeursschool is, kun je bij ons het inschrijfformulier inleveren. Inschrijven doe je digitaal via onze website vanaf begin februari en een ondertekende print van het formulier moet worden ingeleverd in de officiële inschrijfperiode in maart. Pas dan is de inschrijving definitief.
 • Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren tussen half januari en eind februari hun informatieavonden / – dagen. In deze oriëntatieperiode mag er nog niet definitief  ingeschreven worden! 
 • Definitief inschrijven kan tijdens onze officiële inschrijvingsweek in maart. 
  Elke inschrijving wordt gelijk behandeld: iemand die zich definitief inschrijft op maandag  om 8.00 u heeft net zo veel kans als een inschrijving die gedaan is op vrijdag om 17.00 u.
   
 • Op het online inschrijfformulier moet de voorkeur worden aangeven voor vijf VO-scholen, dus naast het KKC nog vier andere scholen.  

In de inschrijvingsweek in maart moet bij ons worden ingeleverd:

 1. Een door de ouder/verzorger ondertekende print van je inschrijfformulier
 2. Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs (die krijg je van de basisschool, het advies staat daarop)
 3. Plaatsingsadviesformulier (indien dit afwijkt van het advies op het aanmeldingsformulier VO)
 4. Paspoort of identiteitsbewijs van de leerling (ter controle), met daarop het burgerservicenummer
 5. Recente pasfoto

 

Toelatingsprocedure 

Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is.   

Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:  

 1. leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer  
 2. leerlingen hebben minimaal havo-advies  
 3. broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen voorrang  
 4. kinderen van medewerkers van het KKC krijgen voorrang  

Voor het technasium havo (!) en vwo moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan in maart. Ook op deze afdeling zal bij overaanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de vwo-afdeling.  

Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen streven we ernaar niet meer dan tien brugklassen te vormen.   

Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het enige plaatsingscriterium. De CITO-score komt veel later (in mei), en wordt dus niet meegenomen in de beslissing.  

Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan gaat de procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. 

De afdelingsleider en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken alle nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zgn. “warme overdracht”.  

Na uitloting: centrale plaatsing en loting via ‘kernprocedure Amstelland

Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.   

Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats etc) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau; in een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.   

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die uitgeloot zijn bij hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.   

Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, treft u aan op www.passendonderwijs.nl.  

 

Zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1.  In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld, neem hiervoor even contact op met de huidige school). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in onze regio. Leerlingen die vóór 6 mei inschrijven hebben voorrang op de wachtlijst.

Klik hier voor de procedure zij-instroom en het centraal aanmeldformulier.

Klik hier voor het inschrijfformulier zij-instroom klas 2/3 (2020-2021)

Klik hier voor het inschrijfformulier zij-instroom klas 4 en hoger (2020-2021)

 

Plaatsingscriteria voor het Keizer Karel College

Bij plaatsing op het KKC hoger dan leerjaar 1 gelden de volgende aanvullende plaatsingscriteria:

 • In de regel gaan verhuisgevallen voor: daarbij moet het gaan om leerlingen, die zo ver van hun oude school zijn gaan wonen, dat ze deze redelijkerwijs niet kunnen blijven bezoeken
 • Leerlingen die in Amstelveen komen wonen hebben weer voorrang boven leerlingen uit de omliggende gemeenten.
 • Bij de overige zij-instroom hebben leerlingen die van school moeten voorrang boven leerlingen die van school willen.
 • Broertjes/zusjes hebben geen voorrang bij plaatsing.
 • We hanteren dezelfde geografische criteria als bij de instroom in klas 1: leerlingen uit een gemeente zonder een bepaald type onderwijs hebben voorrang boven leerlingen uit een gemeente waar het gewenste type onderwijs wel aanwezig is.

 

 

 

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.