Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

TOP-training voor leerlingen op het KKC

Geplaatst op 19-07-2023 in Begaafdheid

Het afgelopen schooljaar is op het KKC de TOP-training gegeven, een training die gericht is op leerlingen die wat moeite lijken te hebben met het vinden van juiste leerstrategieën, de motivatie voor school en/of waarvan de resultaten misschien wat tegenvallen. Vaak gaat dit om leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Tijdens de training stellen leerlingen samen doelen op verschillende gebieden en stimuleren elkaar om deze te halen. Aan bod komen onderwerpen als plannen, mindset, kwaliteiten, belemmeringen, breinkennis, uitstelgedrag en slim studeren. Deze training is als pilot op het KKC geïntroduceerd, waarbij zes collega’s zijn opgeleid tot TOP-trainer. Een kleine groep leerlingen uit klas 1, klas 2 en klas 4 heeft deelgenomen aan ongeveer 8 bijeenkomsten. Iedere groep had twee begeleiders.

De foto is een deel van een landkaart uit de “Atlas van de belevingswereld” . Met leerlingen (en dus ook met de ouders) is gekeken naar: Waar sta je op dit moment als je denkt aan school? Waar zou je willen zijn? (Waar sta je op dit moment als je denkt aan de begeleiding van je kind? Waar zou je willen zijn?)

Binnen de training waren ook twee ouderavonden opgenomen. Mw. A. van Lenten, de moeder van een deelneemster schrijft:

“Mijn dochter heeft met enthousiasme meegedaan aan de TOP-training. Ook de ouderavonden waren heel constructief. Deze waren deels informatief, voor het andere deel mochten ouders zelf beleven wat de leerlingen tijdens de training doen. Om een voorbeeld te geven over het onderwerp uitstelgedrag:

  • Welke dingen stel je zelf wel eens uit?
  • Wat maakt dat je deze dingen uitstelt?
  • Wat zijn de voordelen van dingen uitstellen?

Uitstelgedrag blijkt de belangrijkste oorzaak van slechte schoolresultaten en om de vragen eerst voor jezelf te beantwoorden, realiseer je je dat het voor je kind ook lastig kan zijn. Zo zijn er heel veel onderwerpen aan bod gekomen. De avonden boden ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Heel mooi om herkenning bij elkaar te zien. Ik vond het hele prettige en leerzame avonden.”