Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Bericht verzuimcoördinatoren

Geplaatst op 22-12-2021 in Algemeen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij verzuimcoördinatoren vragen om jullie hulp. ‘s Morgens staan wij klaar om alle telefoontjes met betrekking tot absenties te beantwoorden. Gezien de vele telefoontjes die wij binnen krijgen proberen we snel te schakelen zodat we iedereen op tijd te woord kunnen staan. Hierbij zouden we jullie het volgende willen verzoeken.

  • Absenties tussen 07.30 en 08.30 uur door te geven, ook als uw kind pas later les heeft.
  • Uitsluitend telefonisch contact op te nemen als het gaat om een ziekmelding voor de eerste dag. Ziekmelden na de eerste dag, beter melden en andere afspraken die niet buiten schooltijd gepland konden worden kunt u doorgeven via absentie@keizerkarelcollege.nl.
  • Vermeld altijd het leerlingnummer en de klas van uw kind. Wij kunnen alle gegevens dan veel sneller verwerken.

Absentie via e-mail doorgeven
Absentie kunt u ook aan ons doorgeven via absentie@keizerkarelcollege.nl. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail de naam en klas van uw kind. Verder vragen we u de volgende informatie in uw e-mail te verwerken.

Naam leerling:                                
Klas:                                                    
Leerlingnummer:                          
Reden absent:                                 
Welke lesuren:                               
Uw naam:                                         
Uw telefoonnummer:  

Hoe absent te melden kunt u ook altijd terugvinden op onze schoolwiki (hier vindt u alle praktische informatie voor ouders en leerlingen).

Lokaal C02 
Lokaal C02 is een lokaal waar veel leerlingen hun weg al naartoe hebben gevonden. Voor sommige leerlingen is het nog onbekend terrein. In geval van ziekte moeten leerlingen zich bij de verzuimcoördinatoren in C02 afmelden. Wij nemen dan contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en met uw goedkeuring komt uw kind zelfstandig naar huis.

Gymlessen
De meest geliefde les onder onze leerlingen is gymnastiek. Mocht uw kind een blessure hebben dan gaat uw kind gewoon naar de gymles. De leerling geeft bij de gymdocent aan dat er sprake is van een blessure en samen vinden zij een alternatief. Stuur tijdig een e-mail naar de gymdocent en de mentor van uw kind indien u inhoudelijk over de blessure wilt spreken. Gaat het om een langdurige blessure? Dan kunt u ook contact opnemen met de afdelingsleider. Is de blessure zodanig ernstig dat uw kind niet naar school kan komen, dan belt u naar 020-5471120 (het telefoonnummer van de verzuimcoördinator).

Absenties tijdens de gymles die bij ons niet bekend zijn gemaakt worden als spijbelen geregistreerd. Indien uw kind absent staat geregistreerd, laat dan uiterlijk binnen 24 uur weten of hier een reden voor was (in Magister vindt u het afwezigheidsoverzicht).

We vinden het belangrijk om een korte lijn met u te onderhouden, zodat zowel u als wij weten dat uw kind veilig op school of thuis is.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Ilse Marlies Visser en Karel Sanders
Verzuimcoördinatoren