Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Onderwijsontwikkelingen november 2019: Competentiemonitor technasium

Geplaatst op 01-11-2019 in Nieuwsbrief, november 2019

Met ingang van dit schooljaar zijn we begonnen met het gebruik van de competentiemonitor op het technasium. Dit om extra houvast te bieden in het inzichtelijk maken van de competenties van leerlingen en hun ontwikkelmogelijkheden.

Binnen het technasium wordt de volgende definitie van competentie gehanteerd:

Competentie is het vermogen om in specifieke situaties die kennis, vaardigheden en talenten (attitudes) aan te wenden die noodzakelijk zijn om adequaat gedrag te vertonen.”

De technasium-competentiemonitor is ontwikkeld door de Stichting Technasium naar aanleiding van een idee dat bij ons op school door onze klankbordouders is bedacht: “hoe kunnen we de competenties bij leerlingen beter inzichtelijk maken.”

Klik hier voor de informatie over de competentiemonitor