Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Vacature medezeggenschapsraad

Bij het Keizer Karel College nemen ouders deel in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). In verband met het aflopen van de zittingstermijn zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat.  

Wat doet een MR?

De MR bestaat uit medewerkers en leerlingen van het KKC en uit ouders. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. 

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.  

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Er vinden ongeveer zes vergaderingen per jaar plaats, afwisselend op woensdag of donderdag van 15.45 – 18.00 uur. U krijgt vooraf stukken toegestuurd, die u kunt doornemen ter voorbereiding en u kunt uw vragen stellen en/of mening hierover geven in de vergadering. Als ouder neemt u drie jaar deel aan de ouder-geleding. In verband met het verlopen van deze termijn van één van de ouders zijn wij op zoek naar een geïnteresseerde kandidaat die graag meedenkt over allerlei zaken die betrekking hebben op de school en het onderwijs van uw kind. 

Belangstelling?

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door vóór 5 november een mail te sturen naar de zittende MR-ouderleden: Nathalie Josephi Blom (nathalieblom@xs4all.nl) en Annelies Dronkert van Dam (adlerenaanzee@gmail.com). Ook voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen. Indien er meerdere kandidaten zijn zal er een verkiezingsronde volgen. U zult dan gevraagd worden om uw kandidaatstelling schriftelijk te motiveren.