Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Toelichting op de gevraagde gegevens die nodig zijn voor inschrijving

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. de schooladministratie; niet voor commerciële doeleinden.

ELK-nummer
Het ELK-nummer hebben we nodig om de aanmelding van de leerling terug te vinden ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure).

NAW-gegevens
De naam- en adresgegevens en het geslacht van de leerling zijn we wettelijk verplicht om op te vragen en bij inschrijving door te geven aan DUO. Telefoonnummer en mailadres vragen we zodat we contact kunnen opnemen met de leerling.

BSN, geboortegegevens en gegevens omtrent nationaliteit
Deze gegevens zijn we wettelijk verplicht om op te vragen en door te geven aan DUO als de leerling op het Keizer Karel College wordt ingeschreven.

Basisschoolgegevens
De gegevens van de basisschool vragen we op zodat we contact met de basisschool kunnen opnemen als wij vragen hebben over uw kind.

Keuze afdeling
De keuze van de afdeling is door u al via ELK aangegeven tijdens de digitale aanmeldperiode tussen 25 en 31 maart. Dit wordt nogmaals uitgevraagd t.b.v. onze eigen administratie. Leerlingen worden geplaatst op de afdeling waarvoor zij digitaal zijn aangemeld via het ELK-ouderportaal.

Gegevens van de ouders/verzorgers
Gegevens van de ouders/verzorgers zijn wij grotendeels wettelijk verplicht om op te vragen en door te geven aan DUO als uw kind op het Keizer Karel College wordt ingeschreven. De telefoonnummers en mailadressen vragen wij zodat we contact met u kunnen opnemen. Bijvoorbeeld om u te informeren of in noodgevallen.

Gezinssituatie
We vragen bij wie de leerling woont om op de hoogte te zijn van de achtergrondsituatie van het kind. We vragen naar bijzondere gezinsomstandigheden om op de hoogte te zijn van de achtergrondsituatie van het kind.

Zorg en ondersteuning
De school kijkt naar wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen en naar wat de school kan of moet regelen voor uw kind als sprake is van speciale behoeften. Deze gegevens vragen wij om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven en te begeleiden en voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind op school.

Waarom is het verplicht om een kopie van een deskundigenverklaring, test- of onderzoeksrapport te uploaden?
Een deskundigheidsverklaring is vaak nodig indien een leerling gebruik wil maken van extra tijd bij toetsen. Daarnaast is het gewenst om de passende ondersteuning te kunnen bieden. In onderzoeksrapporten wordt vaak specifiek vermeld waar een school op kan letten en wordt advies gegeven over de juiste aanpak in de schoolse situatie.