Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Het Keizer Karel College als opleidingsschool

Wij willen dat studenten kritisch leren nadenken over hun onderwijservaringen op onze school, hun lesaanbod en het contact met onze leerlingen. Naar ons idee dient deze houding twee doelen:

  • Allereerst levert kritisch denken voor studenten enorme ontwikkelkracht op die essentieel is voor een bekwaam docent.
  • Het tweede doel betreft de leerlingen: als je hen wilt stimuleren een onderzoekende houding aan te nemen dan heb je docenten nodig die leerlingen daartoe uitdagen; die dus begrijpen welke begeleiding zij nodig hebben.

Organisatie

De opleidingsschool Keizer Karel College wil studenten graag begeleiden in hun ontwikkeling tot een bekwaam, zelfbewust docent. Daarvoor hebben we een organisatie opgezet die studenten sturing geven in hun ontwikkeling, maar ook vrijheid om initiatieven te ontplooien.

Na een intakegesprek krijgen studenten voor hun stageperiode een deskundige werkplekbegeleider of schoolpracticumdocent toegewezen. Deze docent begeleidt de student terwijl hij of zij onderwijservaringen opdoet, voert evaluatiegesprekken en helpt de student bij het ontwikkelen van nieuwe leerdoelen en activiteiten.

Eén keer per maand is er op woensdagmiddag een schoolgroepbijeenkomst voor alle studenten. Aanwezigheid is verplicht. Het doel van deze bijeenkomsten is onderwijservaringen te verdiepen en verbreden.

Voor de eerstejaars studenten van de HvA is er op elke donderdagmiddag een schoolgroepbijeenkomst.

Overige faciliteiten

De opleidingsschool heeft voor elke fase in de ontwikkeling van de studenten leerwerktaken opgesteld waarmee zij buiten de dagelijkse lespraktijk om kennis en ervaring opdoen die belangrijk zijn. Verder krijgen studenten alle faciliteiten om van de docentenkamer ook hun werkplek te maken. Tot slot, we onderhouden intensief contact met de opleidingsinstituten van de VU, UvA, HvA, InHolland en de HKA. (Tussentijdse) beoordeling van het werkplekleren komt tot stand na overleg met het instituut.

Voor een aanvraag van een stageplaats vragen we de volgende informatie:

  • De naam van de opleiding, stagejaar en het vak
  • Welke dagen en welke periode
  • Het doel van de stage
  • De motivatie om op het Keizer Karel College stage te lopen

Schoolopleider

Anita Corjanus
Maria van Hove

stage@keizerkarelcollege.nl