Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Ontwikkeldag 13 november 2023

Via deze pagina kun je je aanmelden voor 2 (van de 5) workshops tijdens de ontwikkeldag op maandag 13 november. Bekijk hieronder een beschrijving van de workshops en het volledige programma.

Workshops

Lees hier de beschrijving van de workshops.

Als een school besluit dat docenten meer moeten inzetten op formatief handelen, is dat voor MVT-docenten vaak geen eenvoudige opdracht. “Leerlingen gaan tussentijds gewoon niet aan de slag met het leerwerk als ik geen kleine so’tjes voor een cijfer mag geven”, is een vaak gedeelde zorg.  

Tijdens deze workshop bespreken we wat de kritische succesfactoren zijn voor een succesvolle invulling van formatief handelen in de MVT-les. Aan de hand van concrete voorbeelden en ideeën bepaal je wat voor jou(w sectie) mogelijke aandachtspunten zijn én ontwerp je een concrete activiteit voor in je eigen les ‘van morgen’.

Je hebt met zorg en aandacht de les voorbereid. In de les merk je dat de leerlingen passief zijn en dat jij vooral heel hard aan het werk bent om de leerlingen aan het werk te krijgen. Als het tegenzit zijn ze de volgende les alweer vergeten wat er behandeld is en leren ze ook nog eens pas een dag voor de toets.  

Gelukkig zijn er hele praktische didactische activiteiten die je kan inzetten, waardoor leerlingen ‘aan’ staan. In deze actieve workshop ervaar je allerlei activiteiten die je zelf in de les kan toepassen. We gaan actief aan de slag omtrent het thema: ‘Hoe werkt het brein?’ Je krijgt concrete handvatten hoe je met de kennis van het brein didactische activiteiten kan inzetten om de leerling in de actiestand en in de denkstand te zetten. 

Als je deze workshop hebt gevolgd, heb je zelf ervaren hoe je geactiveerd bent, is je kennis over het brein en leren aangescherpt en kan je dit morgen toepassen in jouw les.

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met twee belangrijke didactische strategieën: kwaliteitsbesef bijbrengen en actiegerichte feedback.  

Wij weten dat feedback een van de belangrijkste factoren is om leerlingen effectief te ondersteunen tijdens hun leerproces. Feedback kan leerlingen helpen het gat te dichten tussen wat ze weten en wat ze nog niet weten, maar de effectiviteit en de impact van de gegeven feedback hangt sterk af van een aantal factoren. Tijdens deze workshop gaan wij ons verdiepen in de factoren die ervoor zorgen dat feedback echt impact kan hebben op het leerproces en zelfstandigheid van de leerlingen. Een van de vragen die centraal staat in de workshop is: wat kan je als docent doen zodat de feedback optimaal benut wordt door jouw leerlingen?

Een belangrijke opdracht van het onderwijs is om ervoor te zorgen dat leerlingen zelfstandig in staat zijn om uit te voeren wat wij ze aanleren. We willen van leerlingen dat zij zelfstandig hun taken en opdrachten kunnen plannen, dat ze zelf hulp kunnen organiseren waar nodig, dat ze overzicht kunnen bewaken over hun eigen werk en hun leerproces kunnen monitoren en bijsturen. Maar hoe weten leerlingen eigenlijk hoe ze dat aan moeten pakken als we het ze niet leren?  

In deze interactieve workshop zullen we verder verkennen wat we vragen van leerlingen, hoe we ze beter kunnen ondersteunen in hun zelfregulerende vaardigheden en wat jij morgen al in kunt zetten om je leerlingen nog verder op weg te helpen naar zelfstandigheid.

“Hoe motiveer ik mijn leerlingen?!” is een veelgehoorde vraag in het onderwijs. Je herkent vast die leerling die moeite heeft om in beweging te komen of minimale inspanning laat zien. Of die leerling waarbij het in de lessen ontbreekt aan een betrokken en actieve opstelling. Hoe werkt motivatie eigenlijk? Wat is daarover bekend vanuit de leerpsychologie? Hoe kan je als docent de motivatie van je studenten aanwakkeren? 

Deze workshop staat in het teken van motiverend lesgeven. We benaderen motivatie vanuit de zelfdeterminatie-theorie, die is gebaseerd op de basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid. We verkennen gezamenlijk deze theorie en vertalen deze naar onze eigen lessituaties en ons eigen handelen, met behulp van een praktisch instrument: de Motivatie-motor. Daarbij maken we ruimte voor intercollegiale uitwisseling. 

Nice to know: de door ons ontwikkelde Motivatie-motor heeft inmiddels een eigen variant voor het VO: https://www.vo-raad.nl/artikelen/motivatie-motor Daar zal ik in de workshop mee aan de slag gaan.

Programma

9:00 – 10:30 uur         Kantinebak – Keynote: interactieve plenaire sessie
Wat is formatief handelen? door Hilly Drok. 

11:00 – 12:30 uur       Workshopronde 1 

12:30 – 13.30 uur       Lunch 

13:30 – 15.00 uur       Workshopronde 2