Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Verbouwing 

Vorig schooljaar zijn we een verbouwingstraject ingegaan, waarover we u graag informeren. De gemeente gaf al vroeg in het schooljaar aan te willen investeren in een verbouwing van het Keizer Karel College. Vervolgens waren er allerlei gesprekken nodig om die investering concreet te maken. Inmiddels weten we meer. Het gaat om een deel van het gebouw dat weggehaald wordt, een deel dat aangebouwd wordt en een deel dat opnieuw ingericht wordt. 

Vanaf januari van dit jaar vonden vijf ‘ateliers’ plaats waarin docenten, leerlingen, schoolleiding en ondersteunend personeel hun visie gaven op het door hen gewenste onderwijs en input gaven voor de verbouwing, onder leiding van een architecten- en projectbureau. Ook is een delegatie van de school op bezoek geweest bij twee andere scholen in het land om ideeën op te doen. In juni kwam daar een ‘vlekkenplan’ uit, een globaal, abstract plan. Met alle input daarop werd een voorlopig ontwerp gemaakt en nu wordt gewerkt aan een definitief ontwerp.  

Het basisidee is dat we gaan werken met verschillende ‘leerpleinen’: een plek om leerlingen zelfstandig te laten werken, onder begeleiding van de docent of van onderwijsassistenten. Om zo’n plein heen zitten lokalen en het plein wordt daarmee een verlengde van de klaslokalen. Leerlingen gaan de klas in en uit voor klassikale uitleg, individuele hulp en samenwerkprojecten. Het docententeam werkt aan het concretiseren van deze aanpak. 

Om de verbouwing zo efficiënt en snel mogelijk aan te pakken, zou het handig zijn om een periode, bijvoorbeeld een jaar, op een andere locatie te verblijven met de hele school. Samen met de gemeente zoeken we naar die oplossing. Een andere optie is dat een gedeelte van de school naar een andere locatie gaat en dat docenten gaan pendelen, of dat er in de vakanties gewerkt wordt.  

We houden u op de hoogte. 

Meest gestelde vragen: 

Hoe komen we aan een aannemer?

Dat is best lastig in deze tijd. We zijn als op zoek naar potentiele kandidaten en middels een aanbesteding willen we snel een aannemer selecteren, die in het ontwikkelproces mee gaat denken. 

Hoe snel zal alles plaatsvinden?

Het zal het snelst gaan als we tijdelijk op een andere plek gehuisvest worden. Dan hoeft er in de bouw geen rekening worden gehouden met onze aanwezigheid en andersom hebben we geen overlast van de werkzaamheden. Dus als we snel een plek toegewezen krijgen waar de hele school naartoe kan, we hopen in 2021, dan is de verwachting dat het 14 tot 16 maanden later klaar is. Het is ook mogelijk dat we met maar een gedeelte van de school op een andere plek terecht komen, dan zal het iets langzamer gaan. (Ver)bouwen terwijl we in het gebouw blijven betekent minstens een verdubbeling van de tijd, omdat er dan alleen in de vakanties gebouwd kan worden. Dan zou het minstens twee jaar gaan duren.  

Hoe wordt er gedacht over klimaatbeheersing in het gebouw?

Dat is een heel groot aandachtspunt van het architectenbureau en het projectbureau. Dat moet namelijk gewoon heel goed gebeuren.  

Hoe duurzaam wordt het nieuwe gebouw? 

Het streven is om in ieder geval BENG te bouwen: Bijna energie neutraal. Heel duurzaam dus.  

Wat is een leerplein?

Een plek om leerlingen zelfstandig te laten werken, onder begeleiding van de docent of van onderwijsassistenten.  

Wat zijn de drijfveren voor deze verbouwing?

De wens voor meer ruimte, een betere klimaatbeheersing en onderwijsvernieuwing.  

Waarom geen nieuwbouw?

We willen graag op de bestaande locatie blijven zitten en vinden een deel van onze school een mooi gebouw. 

Dat we een ‘veilige school’ zijn is belangrijk voor ouders en leerlingen, wordt dat meegenomen?

Het gebouw wordt nu als knus gezien, een omgeving waar leerlingen zich niet snel verloren voelen. Zeker wordt dit meegenomen! De architect wordt ook wel ‘geluksarchitect’ genoemd, hij wil dat mensen vooral gelukkig worden in zijn gebouwen en doet veel onderzoek naar hoe hij dat kan realiseren.  

Verandert er iets aan de fietsenstalling?

Er gaat ook op het plein het een en ander geschoven worden, door een ruil van stukken grond met de gemeente. Dus er komt meer ruimte voor fietsen. 

Het plan is dat er een dak op de binnentuin komt, zodat dit ook een leerplein wordt. Kunnen de bomen in de binnentuin behouden worden?

Nee, dat gaat helaas niet, dan zouden ze door het dak heen steken en dat geeft lekkage. Er wordt wel heel goed nagedacht over groen binnen de school.