Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Onderwijsontwikkelingen:

Weekwijzers

Over de invoering van onze weekwijzers in de onderbouw sinds dit schooljaar is veel te doen en we danken u voor alle inbreng en feedback. We zijn er nog niet, en dat weten we.  
Onze leerlingen denken ook mee: klassenvertegenwoordigers uit alle betrokken klassen zijn in oktober samengekomen om feedback te formuleren. In de herfstvakantie hebben we een aantal verbeterpunten doorgevoerd en we hopen daarmee weer een slag gemaakt te hebben in het gebruikersgemak. Ouders van de onderbouwleerlingen zullen hierover wat gedetailleerder informatie ontvangen.  

Wat zijn de weekwijzers?

Docenten noteren in de weekwijzer het huiswerk voor alle onderbouwleerlingen per klas. Een leerling, maar ook ouders, mentoren en vakdocenten krijgen zo een totaaloverzicht van het huiswerk voor alle vakken, voor een hele week. Het is aan de leerlingen om actief na te denken over wanneer ze wat gaan doen.  

Waarom werken we met weekwijzers?

De belangrijkste reden is dat we de leerlingen aan de slag willen laten gaan met het zelf plannen van hun huiswerk. Waar ze voorheen op een presenteerblaadje kregen wanneer ze iets moesten doen, moeten ze daar nu zelf over nadenken. We geven aan dat we als school veel aandacht besteden aan studievaardigheden en het ‘leren leren’, daar sluit dit proces bij aan. Zelf plannen stimuleert een actieve werkhouding en geeft de leerling regie over het eigen leerproces.  

Collega’s zien in de weekwijzers van elkaar wat ze aan huiswerk opgeven en zo geeft het totaaloverzicht inzicht in eventueel te grote werkdruk voor de leerlingen. Een andere, praktische, reden is dat huiswerk opgeven via Magister zoals voorheen een probleem geeft, namelijk dat met het verdwijnen van ingeroosterde lessen door een roosterwijziging, het huiswerk voor die les ook verdwijnt. Zo raakt huiswerk nog wel eens zoek. 

Wat gaat er goed en wat nog niet?

De invoering van de weekwijzers gaat uiteraard nog gepaard met kinderziektes. Leerlingen vinden het nog lastig om na te denken over hun planning voor de hele week, dat zijn ze nog niet gewend. Voor docenten is het ook nog zoekenhoe noteer je het huiswerk het handigst, hoe zorg je dat alles helder is voor je leerlingen en op welk moment vul je ze in? En ook technisch zijn er wat problemen met cellen die blokkeren en prints die niet overzichtelijk zijn. Toch is er ook al veel bereikt. Docenten en leerlingen zijn druk in de weer om de weekwijzers te laten slagen en het invullen went. Uit de weekwijzers komt veel informatie en overzicht voor docenten, leerlingen en ouders, waar dat voorheen niet naar boven kwam.  

We komen nu in de fase van evalueren en verbeterpunten doorvoeren. We hopen daarbij op uw steun en geduld.