Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Onderwijsontwikkelingen:

Keuzewerktijd

Sinds een aantal weken hebben 2- en 3-havo-leerlingen in de onderbouw twee uur per week keuzewerktijd: ze schrijven zich in voor een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van een docent, of een gesprek met hun mentor. In 1-havo start deze keuzewerktijd in de tweede helft van het schooljaar. Het voordeel van deze manier van werken is dat leerlingen actief bezig zijn met kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat ze iets ondergaan, “ik moet dit doen”. Dat verschil doet iets met de ‘mindset’, dat geeft een actievere en positievere houding bij de leerlingen. De leerling heeft de regie in deze en is eigenaar van zijn eigen leerproces, dat werkt motiverend.  

Het systeem moet uiteraard nog wel wennen. Een voorbeeld: als leerlingen te laat inschrijven voor een hulples, dan zit die van hun eerste voorkeur soms als vol. Ze komen dan in een hulples terecht van een ander vak, waarvoor ze minder gemotiveerd zijn. We merken dat ze dan lastig schakelen naar “hier kan ik ook iets aan hebben”. 

Wat eerste indrukken: via klassenvertegenwoordigers horen we terug dat de leerlingen het zelfstandig werken prettig vinden en dat je op school kunt leren en niet alles thuis hoeft te doen. Ze geven aan het fijn te vinden dat dit verplicht is en dat het midden op de dag plaatsvindt in plaats van ‘s ochtends op het eerste uur, zoals de hulplessen vorig jaar. Ook voelt het relaxter dan een gewone les, omdat je een keuze hebt. Leerlingen vinden het keuzeaanbod echter wel wat beperkt. Ook zouden ze zelfstandig aan projecten willen werken, of samenwerken. Het lokaal waarin zelfstandig gewerkt wordt vinden ze te krap: er zitten te veel leerlingen op elkaar, waardoor er te veel afleiding is en het snel te warm is. We gaan onderzoeken of een verhuizing naar de mediatheek een goede optie is.  

Ook bij de docenten heeft Willemijn Stolk al wat eerste indrukken verzameld. Een belangrijke conclusie is, dat er behoefte is aan een betere begeleiding bij het stellen van leerdoelen door leerlingen. Het is de bedoeling dat leerlingen op een reflectieformulier opschrijven wat ze tijdens keuzewerktijd willen gaan doen en welke hulp ze nodig hebben in een hulples. Dat werkt nog niet goed: niet alle leerlingen hebben dat formulier bij zich en de manier van noteren is ook nog een aandachtspunt. 

We willen op u als ouder van een kind in havo 1 t/m 3 graag een beroep doen om de leerlingen te begeleiden bij het aanmelden voor de keuzewerktijd. Leerlingen schrijven zich elke week in tussen vrijdagmiddag 15.00 en zondagavond 21.00 uur via de webapp van Zermelo. Hoe concreter het plan van de leerling voor deze uren in het reflectieformulier is ingevuld, hoe beter we hierop kunnen inspelen. Het geeft de leerling dan daadwerkelijk de regie.