Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Interview

afdelingsleider Willemijn Stolk over de havo

Waarom een nieuwe aanpak op de havo?

Wat we vaak horen van leerlingen over het Keizer Karel College en wat een doorslaggevende reden is om voor het KKC te kiezen is “docenten kennen je, ook al is het een grote school, je bent geen nummer voor ze. De sfeer is goed en er is respect voor mijn inbreng”. Het deed daarom extra pijn om te horen dat een groep havo-leerlingen dit anders ervaart. Zij voelden zich juist niet gezien.

Daarnaast waren er aanwijzingen dat niet elke havo-leerling gemotiveerd aan het werk is bij ons. Ze zijn niet allemaal betrokken bij de school, bij hun schoolwerk en bij elkaar. Deels moeten we realistisch zijn: leerlingen kunnen niet áltijd gemotiveerd aan het werk zijn en havo-leerlingen mogen daarin ook een beetje verschillen van vwo-leerlingen. Bovenal moeten ze zich gezien voelen, maar ook goed begeleid worden. Daar wilden we nieuwe stappen in maken. Hoog tijd dus om (weer) eens kritisch naar onszelf te kijken en de havo te versterken met een nieuwe aanpak. We zijn immers trots op onze havo en onze havo-leerlingen 

Bovendien kunnen we, als deze nieuwe havo-aanpak een succes wordt, daar onderdelen van overnemen in de vwo-onderbouw. 

Wat zijn de nieuwe plannen in de havo-onderbouw?

Ik zal de belangrijkste noemen.  

  • We hebben een nieuw introductieprogramma gemaakt voor 2 en 3 havo, voor het versterken van de band tussen de leerlingen onderling en die met hun mentor. Leerlingen vonden het fijn dat ze niet meteen met alle lessen startten, maar dat er eerst aandacht was voor het kennismaken met de klas en hun mentoren. 
  • De havo-leerlingen in de onderbouw hebben tijdens introductiedagen en in de mentorlessen nagedacht over: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik dit jaar bereiken? Ze hebben daarover een PowerPointpresentatie gemaakt voor hun mentor. Ook hierbij gaat het over het ‘zien’ van de leerlingen door de school, maar ook over trots zijn op jezelf, zelfbewustzijn opbouwen, regie hebben over je eigen leerproces, en betrokken zijn bij je schoolwerk. 
  • In 1 tot en met 3 havo heeft iedere klas sinds dit jaar niet één, maar twee mentoren. Zo hebben leerlingen de keuze bij wie ze aankloppen en de duo-mentoren kunnen sparren over de klas. 
  • Invoering van keuzewerktijd en weekwijzers, zie het bericht hierover verderop in de nieuwsbrief. De weekwijzers zijn overigens niet alleen op de havo ingevoerd, maar in alle onderbouwklassen van de school. 
  • Leerlingen vullen in november een ‘motivatiescreening’ in: wat is mijn ervaring met school, hoe beleef ik het leren, wat zijn mijn knelpunten en wat gaat er goed? Ook hier geldt weer dat de leerling regie krijgt over het eigen leerproces en het zorgt ervoor dat de school de leerling echt ziet. Het kan de leerling een gevoel van trots geven op de ontwikkeling die hij doormaakt. De screenings zijn de basis voor de mentoren om een leerling of klas beter te kunnen begeleiden.  
  • Er is een nieuwe structuur van afdelingsleiders. Voorheen was ik bijvoorbeeld afdelingsleider van alle tweede klassen, en nu specifiek van 1, 2 en 3 havo. Samen met mijn collega van 4 en 5 havo kunnen we inzoomen op de havo. 
  • In december halen de leerlingen van 1, 2 en 3 havo hun rapport op bij de mentor, samen met hun ouders/verzorgers. Dit is een belangrijk moment. Ze halen dan ook hun reflectieverslag over de eerste periode op, dat door henzelf geschreven wordt. 

De bedoeling is natuurlijk dat wat we door de nieuwe aanpak opbouwen in de onderbouw, we ook terug gaan zien in de bovenbouw.  

Wat vind je ervan om met de havo te werken?

Havo-leerlingen zijn leuk. Ze zijn lekker direct, eerlijk en open in hun reacties. Wat je erin stopt krijg je meteen terug, daarom is de relatie met ze zo belangrijk. Ik had leuk contact met een klas en vind dan op mijn bord in mijn kantoor de boodschap “Mevr. Stolk we houden van u”. Dat is toch geweldig? Ze denken meestal in oplossingen, zijn inventief. Een vwo-klas is meestal rustiger en minder uitgesproken in hun reacties. Aan de andere kant is het harder werken met havo-leerlingen 

Ik had laatst een bijeenkomst met een klas niet goed voorbereid en dat liep voor geen meter. Ze houden je scherp als docent, en als afdelingsleider. Je moet je dus goed voorbereiden, anders krijg je meteen de rekening gepresenteerd. Soms zit ik wel eens met mijn handen in het haar “hoe krijg ik ze in de goede stand?” Het kost veel energie, maar als het dan lukt krijg je er ook veel energie van.