Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Aanmelden KKCollege Junior 2023-2024 (door po-leerkracht)

Let op: uitsluitend de po-leerkracht kan de leerlingen aanmelden voor KKCollege Junior; rechtstreekse aanmeldingen via ouders zullen wij terugverwijzen naar de po-school.

U kunt uw leerlingen tot en met 4 december a.s. aanmelden via dit aanmeldformulier. Vol = vol; deelname is na aanmelding niet gegarandeerd.

Uiterlijk 6 december ontvangen u, de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) bericht over de aanmelding. In dat bericht staat o.a. voor welke lessenreeks en voor welk vak uw leerlingen zijn ingedeeld. Ouder(s)/verzorger(s) zal dan worden gevraagd online toestemming te geven voor deelname aan KKCollege Junior.

Dit schooljaar bieden we een lessenreeks aan in november én in januari. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden uw leerlingen voor één van deze twee periodes ingedeeld.

  • De eerste lessenreeks staat gepland op 7, 9, 14 en 16 november.
  • De tweede lessenreeks staat gepland op 9, 11, 16 en 18 januari.

De leerlingen worden bij ons op school verwacht van 14.00-15.00 uur. We realiseren ons dat uw leerlingen hierdoor mogelijk iets eerder van school moeten vertrekken en dus een deel van uw lessen zullen missen. We vinden het daarom ook belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent, zodat u als leerkracht kunt besluiten wie in aanmerking komt voor KKCollege Junior.

De vakken die aangeboden worden

In de uitnodigingsbrief aan leerlingen en ouders wordt gevraagd een 1e en 2e voorkeursvak aan u door te geven. Wij doen ons best om alle leerlingen bij één van deze twee vakken in te delen.

  • ZIT HELAAS AL VOL: Onderzoek & Ontwerpen (voor leerlingen met belangstelling voor Technasium)
  • Cambridge English (voor leerlingen met belangstelling voor Technasium en gymnasium)
  • Klassieke talen (Grieks en Latijn, voor leerlingen met belangstelling voor gymnasium)
  • Kunst (alle afdelingen)
  • ZIT HELAAS AL VOL: Science (alle afdelingen)
  • Wiskunde (alle afdelingen)