Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Berichtgeving rond Coronavirus

Op deze pagina is alle berichtgeving terug te lezen die we verstuurd hebben aan ouders en leerlingen over onze Coronamaatregelen.

Amstelveen, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wat wij al een tijdje verwachtten gezien het oplopende aantal besmettingen met Covid-19 is bewaarheid geworden. Gisteravond hebben wij van de Minister-President gehoord, dat alle scholen moeten sluiten tot en met 17 januari a.s. Wij zullen vanaf morgen, woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 online lessen verzorgen. In de laatste week van de lockdown, tussen 11 en 15 januari zullen alleen de examenleerlingen van 6 VWO en 5 HAVO, fysiek lessen op school krijgen.

De docenten zijn vanmiddag al aan het werk om de laatste zaken te regelen voor online lessen in MS Teams. Gelukkig hebben we in de eerste week van het schooljaar al ruim de tijd genomen om ons hier gedeeltelijk op voor te bereiden.

Alle lessen worden volgens het rooster in Zermelo online gegeven en duren 30 minuten.

De lestijden zijn als volgt:

Lesuur Onderbouw Bovenbouw
1 8.30-9.00 8.30-9.00
2 9.00-9.30   9.00-9.30
3 Pauze 9.30-10.00
3 10.00-10.30 Pauze
4 10.30-11.00 10.30-11.00
5 11.00-11.30 11.00-11.30
6 Pauze 11.30-12.00
6 12.00-12.30 Pauze
7 12.30-13.00 12.30-13.00

Tijdens het volgen van de online lessen verwachten wij:

 • dat leerlingen inloggen in MS Teams volgens hun rooster in Zermelo of Magister. Zij loggen in het team van het vak dat ze op dat moment volgen. Ze nemen aan het begin van de les deel aan de ‘online vergadering’ met de camera aan en de microfoon uit. Hun docent neemt de absenten op en geeft deze door aan de verzuimcoördinator.
 • dat ziekmeldingen en ook Coronabesmettingen op de gebruikelijke wijze worden doorgegeven aan de verzuimcoördinatoren, echter nu alleen via de mail absentie@keizerkarelcollege.nl. Zij bellen naar huis bij onbekend verzuim.
 • dat iedereen zich in de online les bewust is van de gedragscode: leerlingen en docenten houden zich aan de Netiquette die al eerder via de nieuwsbrief bekend is gemaakt. Deze is na te lezen in de bijlage.

Het werk dat leerlingen in en rond de lessen te doen hebben vinden zij als volgt:

 • Het leerlingenportal is de centrale informatiebron. Daar vinden zij de periodeplanners en de apps die ze nodig hebben, dus de app naar MS Teams.
 • De periodeplanners blijven leidend voor wat leerlingen te doen hebben voor hun vakken. Daar waar nodig wordt het huiswerk verder geconcretiseerd in Magister Agenda onder het tabblad huiswerk.
 • Leerlingen kijken dus eerst in de periodeplanner voor het te maken of te leren werk en controleren daarna Magister Agenda of er aanvullingen zijn.

Docenten zijn bereikbaar voor vragen via Outlook Mail op hun werkdagen tussen 8:30-16:00 uur (de momenten waarop zij lesgeven uitgezonderd).

De komende weken zien er als volgt uit:

 • Op 16 en 17 december volgen alle leerlingen online les op het 1e t/m 7e uur.Dat betekent les van 8:30 tot 13:00 uur. Alle 8e en 9e uren komen te vervallen om ruimte te creëren voor collega’s om voorbereidingen te treffen.
 • Alle herkansingen (en het inhalen) van de schoolexamens voor leerlingen uit 6 vwo gaan door en worden op 16 en 17 december nog wel op school afgenomen.
 • Op vrijdag 18 december is er online les op het 1e t/m 5e uur, daarna begint de kerstvakantie.
 • De business school in 3 havo gaat niet door, voorzover mogelijk hebben de roostermakers de reguliere lessen terug in het rooster gezet.
 • In de week van 4 t/m 8 januari volgen alle leerlingen – ook de examenklassen – online onderwijs volgens het rooster. Alle lessen worden dan gegeven maar wel in een 30-minutenrooster.
 • De ontwikkeldag van donderdag 7 januari wordt verschoven naar maandag 4 januari. Er zijn op die dag dus GEEN online lessen.
 • In de week van 11 t/m 15 januari volgen alle leerlingen online les, behalve de examenkandidaten uit 5 havo en 6 vwo. Zij volgen vanaf die week hun lessen weer op school en kunnen in de middag op afspraak (en dus in overleg) met hun vakdocenten wat extra begeleiding krijgen op school. Docenten die lesgeven aan examenklassen zijn dus vanaf 11 januari weer op school. Zij geven dan hun overige lessen online vanuit school en ontvangen hun examenklassen fysiek op school.
 • Voor leerlingen die normaal gesproken gebruik maken van de trajectvoorziening is de school na de kerstvakantie open. Het zorgteam is er om de leerlingen op te vangen. Op het leerlingenportal zullen wij ook informatie plaatsen voor deze leerlingen.
 • Leerlingen die bijlessen volgen via bijlesplatform, kunnen deze lessen ook online blijven volgen.

Proefwerken en schoolexamens

 • Alle toetsen voor de kerstvakantie komen te vervallen. Dat geldt zowel voor het proefwerkrooster als ook SO’s die nog gepland stonden. Alleen de herkansingen in 6v gaan door zoals hierboven aangegeven.
 • Het proefwerkrooster in week 1 en 2 na de vakantie komt te vervallen. We komen later nog terug op hoe we omgaan met toetsing na de lockdown periode; deze informatie komt nog wel voor de kerstvakantie.
 • De tussentijdse toetsweek voor 4 havo en 5 vwo, de herkansingen van 5 vwo en 6 vwo, SE-week van 5 havo die op 18 januari zullen starten, blijven gehandhaafd. De herkansingen van 5 vwo zullen al op vrijdag 15 januari starten.

Wij hopen u, ouders en jullie leerlingen, hiermee voldoende informatie gegeven te hebben voor de komende weken. Blijf de schoolmail in de gaten houden. Alle brieven zijn ook terug te vinden op de website en op het leerlingenportal.  Daarnaast blijven afdelingsleiders en mentoren bereikbaar via mail. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen ondanks de vreemde situatie toch op een fijne manier de feestdagen door kan brengen. Wij wensen u en uw gezin een goed kerstfeest en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens alle medewerkers,

de schoolleiding.

 

Amstelveen, 26 november 2020

Beste leerlingen,

Sinds augustus wijzen wij leerlingen al op het dragen van een mondkapje. Na de herfstvakantie hebben wij het op school verplicht gesteld wanneer de leerlingen zich voortbewegen door de school. Vanaf 1 december a.s. wordt het landelijk verplicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zie hieronder het bericht van de overheid op 19 november jl.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Nieuwsbericht | 19-11-2020 | 14:50

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
We doen dan ook opnieuw een dringend beroep op iedereen in school om elkaar aan te spreken op het dragen van mondkapjes.

 

Tot nu toe worden er weinig leerlingen aangesproken en er wordt weinig gestraft. Leerlingen die geen kapje dragen moeten de volgende dag om 8 uur op school komen, uiteraard in het bezit van een mondkapje. We willen docenten en medewerkers vragen om leerlingen die weigeren of geen kapje dragen door te geven, zodat de straf kan worden opgelegd.

Leerlingen die ’s ochtends bij de deur geen kapje hebben worden vanaf 1 december naar huis gestuurd!

Met vriendelijke groet,
Mevr. F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs- en leerlingzaken

Algemene afspraken

 • Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor.
 • Je zit op een rustige werkplek.
 • Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.
 • Je leidt anderen niet af.
 • Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen.
 • Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt.
 • De les is niet openbaar toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken en/of te delen op social media of op een andere manier.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les.
 • De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing.

Bijzondere afspraken*:

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je volgt de les via je eigen laptop.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.
  Leerlingen uit de examenklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan.

* Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan corona-maatregelen, geldt een en ander voor de duur van deze maatregelen

Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in de klas.

 • Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet altijd de hele les te zijn).
 • Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; zoals uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op een ander moment.
 • Je hebt je camera uit en je microfoon uit.
 • Eventuele vragen stel je via je buddy.
 • De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas.
 • Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les.
  Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad – een laptop van school lenen via systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen.

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en eventueel oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.

Corona gevallen: wat is de richtlijn?                                                                  Versie 29 september
GGD: 020 – 5555202

Leerling:

 1. Heeft een huisgenoot met klachten -> naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is (dan thuisblijven)
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag – > naar school, idem
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot / nauw contact -> alle huisgenoten / contacten blijven 10 dagen in thuisquarantaine (vanaf het laatst contactmoment)
 4. Heeft zelf klachten -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij of negatieve testuitslag
 5. Wacht zelf op de testuitslag -> thuis blijven tot de testuitslag er is
 6. Is zelf positief getest* -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten
 7. Behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot -> naar school, behalve als hij 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest (nauw contact), dan 10 dagen quarantaine vanaf positieve testdatum
 10. Komt terug van vakantie uit oranje/rood gebied -> 10 dagen quarantaine

*Ouders moeten school op de hoogte brengen, school brengt overige ouders van klasgenoten en docenten op de hoogte. Ouders/leerling informeren zelf nauwe contacten

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan actie afhankelijk van het advies van de GGD op basis van bronnen- en contactonderzoek

Bekijk hier de beslisboom die u vertellen of uw kind van 12+ wel of niet naar school mag met klachten die mogelijk wijzen op corona:

Beslisboom

Corona? Wat is de richtlijn?

Leerling

 1. Heeft een huisgenoot met klachten?
  Naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag?
  Naar school, behalve (zie hierboven)
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot?
  RIVM zegt: alle huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine vanaf de positieve test
 4. Heeft zelf klachten?
  Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij
 5. Wacht zelf op de testuitslag?
  Blijft thuis tot de testuitslag er is, negatief, direct naar school
 6. Is zelf positief getest?
  Blijft thuis en GGD geeft bij uitslag advies over isolatie
 7. Behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot?
  Naar school, behalve als hij minimaal 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest
 10. Komt terug van vakantie uit oranje gebied?
  10 dagen quarantaine > leerplicht inschakelen?
 11. Leerling of medewerker is positief getest?
  De GGD doet na de uitslag van de test i.o.m. de persoon die positief getest is bron en contactonderzoek en adviseert daarna om zelf nauwe contacten te informeren en ook de school.
  Niet nauwe contacten worden geïnformeerd via een mail die door de GGD aan school wordt gestuurd die de school vervolgens doorstuurt.

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan is de actie afhankelijk van het advies van de GGD.
GGD: 020 – 5555202

Amstelveen, 17 september 2020

Bekijk deze poster met onze corona-regels nog even goed. De corona-besmettingen in Nederland nemen weer flink toe. Het percentage besmettingen is in Amsterdam-Amstelland het grootst van het land, daar valt Amstelveen onder. Het is dus van groot belang dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Het gebruik van mondkapjes zien we als een belangrijke extra maatregel om ervoor te zorgen dat honderden leerlingen tegelijkertijd door de school kunnen bewegen als we bijvoorbeeld van lokaal wisselen of pauze houden. Met 1719 leerlingen is er geen andere manier om dat veilig te doen. We houden onze school heel graag open, dat kan alleen als we corona onder controle houden. Wij zorgen voor goede ventilatie, voor ontsmettingsmiddelen en voor een goede inrichting van het gebouw. De rest doen we samen!

Amstelveen, 8 september 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Via een ouder hebben we bericht gekregen dat een leerling van ons positief getest is op Covid-19.

De GGD start een contactonderzoek en neemt morgen (woensdag 9 september) contact op met de ouders van de medeleerlingen van de betreffende leerling.

De leerling heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven.

Bekijk voor meer informatie over het contactonderzoek:

Handreiking contact -en uitbraakonderzoek bij kinderen

Maatregelen

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het dringende verzoek van gebruik van mondkapjes nog steeds geldt, bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
 • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed;
  bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

Blijf thuis bij deze klachten, of ga naar huis wanneer zich deze gedurende de dag ontwikkelen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Koorts boven 38°C.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

 

Met vriendelijke groet,

J.(Nan)W. Botting – rector

Amstelveen, 27 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Wij zijn blij dat veel leerlingen in de school een mondkapje gebruiken. Het draagt bij aan een veiliger gevoel voor iedereen.

Het is op school de bedoeling om niet alleen bij binnenkomst maar ook bij leswisselingen en verplaatsingen in de school in het algemeen, een mondkapje te dragen.

We worden op het moment veel gebeld over leerlingen met verkoudheidsklachten. Algemeen gelden de regels uit ons corona-protocol:
https://www.keizerkarelcollege.nl/wp-content/uploads/Protocol-voor-leerlingen-start-schooljaar-2020.pdf

Namelijk: “Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Onder ‘onderwijs vanuit huis volgen’ verstaan wij het werken via de periodeplanner, contact opnemen met klasgenoten en waar nodig een mail aan de docent sturen om eventueel  vragen te stellen.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  

Als een leerling positief getest is op Covid-19 moet dat direct gemeld worden aan de school en moet de leerling tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen.. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels 

Wij verzorgen vanaf dit schooljaar fysiek onderwijs en verwachten dus alle leerlingen op school tenzij dat niet kan zoals benoemd in bovenstaande gevallen. Bij verzuim worden er geen online lessen voor de leerling georganiseerd. Bij langdurig verzuim wordt er in overleg met de school naar een passende oplossing gezocht.  De docenten die vanwege Covid-19 geen les kunnen geven op school verzorgen online lessen, waarbij de leerlingen deze onder toezicht op school volgen (ook als het gaat om de laatste les op een dag).

Wij vertrouwen erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Amstelveen, 13 augustus 2020

Beste leerlingen,

Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van de vakantie en dat jullie gezond zijn gebleven. Met ingang van 1 augustus ben ik Arend Smit opgevolgd als rector van het Keizer Karel College en het doet me genoegen dat een van mijn eerste acties mag zijn om jullie allemaal weer welkom te heten op school.

We zijn met elkaar vanaf 16 maart in een bijzondere periode beland waarin jullie eerst alleen online lessen volgden en waarin we na 1 juni weer – gedeeltelijk – leerlingen op school konden ontvangen. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen alle leerlingen weer naar school maar wel onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met het feit dat het Corona-virus nog niet is ingedamd, maar de laatste tijd zelfs steeds meer de kop opsteekt. We hebben deze voorwaarden opgeschreven in een protocol dat we bij deze mail voegen. In het protocol kun je lezen dat we een dringend verzoek doen aan leerlingen en medewerkers om buiten het klaslokaal een mondkapje te dragen. We zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat een mondkapje helpt om besmetting te voorkomen maar wij willen er alles aan doen om jullie en onze medewerkers gezond te laten blijven. Daarmee voorkomen we hopelijk dat we binnen korte tijd weer allemaal vanuit huis les moeten geven en krijgen. Daarnaast vragen we je om 1,5 meter afstand te houden van volwassenen, zoals het RIVM ook voorschrijft. Lees het protocol goed door voordat je naar de eerste mentorles gaat volgende week zodat je daar eventuele vragen kunt stellen.

We hebben eigenlijk drie korte verzoeken aan jullie: houd rekening met elkaar, houd rechts en houd 1,5 meter afstand van volwassenen.

Tevens hebben we besloten om alle excursies te schrappen waar we met een bus naar toe moeten reizen. De introductieactiviteiten van komende week gaan wel gewoon door omdat alle bestemmingen met de fiets te bereiken zijn. Om die reden is het wadlopen van havo 3 omgezet naar een ochtend zeilen in de directe omgeving. Jullie ontvangen informatie van de afdelingsleiders over de activiteiten in jullie leerjaar.

We hopen dat jullie hiermee voldoende informatie hebben voor de eerste week en hopen er met jullie een mooi schooljaar van te gaan maken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM

Rector

Amstelveen, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wat wij al een tijdje verwachtten gezien het oplopende aantal besmettingen met Covid-19 is bewaarheid geworden. Gisteravond hebben wij van de Minister-President gehoord, dat alle scholen moeten sluiten tot en met 17 januari a.s. Wij zullen vanaf morgen, woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 online lessen verzorgen. In de laatste week van de lockdown, tussen 11 en 15 januari zullen alleen de examenleerlingen van 6 VWO en 5 HAVO, fysiek lessen op school krijgen.

De docenten zijn vanmiddag al aan het werk om de laatste zaken te regelen voor online lessen in MS Teams. Gelukkig hebben we in de eerste week van het schooljaar al ruim de tijd genomen om ons hier gedeeltelijk op voor te bereiden.

Alle lessen worden volgens het rooster in Zermelo online gegeven en duren 30 minuten.

De lestijden zijn als volgt:

Lesuur Onderbouw Bovenbouw
1 8.30-9.00 8.30-9.00
2 9.00-9.30   9.00-9.30
3 Pauze 9.30-10.00
3 10.00-10.30 Pauze
4 10.30-11.00 10.30-11.00
5 11.00-11.30 11.00-11.30
6 Pauze 11.30-12.00
6 12.00-12.30 Pauze
7 12.30-13.00 12.30-13.00

Tijdens het volgen van de online lessen verwachten wij:

 • dat leerlingen inloggen in MS Teams volgens hun rooster in Zermelo of Magister. Zij loggen in het team van het vak dat ze op dat moment volgen. Ze nemen aan het begin van de les deel aan de ‘online vergadering’ met de camera aan en de microfoon uit. Hun docent neemt de absenten op en geeft deze door aan de verzuimcoördinator.
 • dat ziekmeldingen en ook Coronabesmettingen op de gebruikelijke wijze worden doorgegeven aan de verzuimcoördinatoren, echter nu alleen via de mail absentie@keizerkarelcollege.nl. Zij bellen naar huis bij onbekend verzuim.
 • dat iedereen zich in de online les bewust is van de gedragscode: leerlingen en docenten houden zich aan de Netiquette die al eerder via de nieuwsbrief bekend is gemaakt. Deze is na te lezen in de bijlage.

Het werk dat leerlingen in en rond de lessen te doen hebben vinden zij als volgt:

 • Het leerlingenportal is de centrale informatiebron. Daar vinden zij de periodeplanners en de apps die ze nodig hebben, dus de app naar MS Teams.
 • De periodeplanners blijven leidend voor wat leerlingen te doen hebben voor hun vakken. Daar waar nodig wordt het huiswerk verder geconcretiseerd in Magister Agenda onder het tabblad huiswerk.
 • Leerlingen kijken dus eerst in de periodeplanner voor het te maken of te leren werk en controleren daarna Magister Agenda of er aanvullingen zijn.

Docenten zijn bereikbaar voor vragen via Outlook Mail op hun werkdagen tussen 8:30-16:00 uur (de momenten waarop zij lesgeven uitgezonderd).

De komende weken zien er als volgt uit:

 • Op 16 en 17 december volgen alle leerlingen online les op het 1e t/m 7e uur.Dat betekent les van 8:30 tot 13:00 uur. Alle 8e en 9e uren komen te vervallen om ruimte te creëren voor collega’s om voorbereidingen te treffen.
 • Alle herkansingen (en het inhalen) van de schoolexamens voor leerlingen uit 6 vwo gaan door en worden op 16 en 17 december nog wel op school afgenomen.
 • Op vrijdag 18 december is er online les op het 1e t/m 5e uur, daarna begint de kerstvakantie.
 • De business school in 3 havo gaat niet door, voorzover mogelijk hebben de roostermakers de reguliere lessen terug in het rooster gezet.
 • In de week van 4 t/m 8 januari volgen alle leerlingen – ook de examenklassen – online onderwijs volgens het rooster. Alle lessen worden dan gegeven maar wel in een 30-minutenrooster.
 • De ontwikkeldag van donderdag 7 januari wordt verschoven naar maandag 4 januari. Er zijn op die dag dus GEEN online lessen.
 • In de week van 11 t/m 15 januari volgen alle leerlingen online les, behalve de examenkandidaten uit 5 havo en 6 vwo. Zij volgen vanaf die week hun lessen weer op school en kunnen in de middag op afspraak (en dus in overleg) met hun vakdocenten wat extra begeleiding krijgen op school. Docenten die lesgeven aan examenklassen zijn dus vanaf 11 januari weer op school. Zij geven dan hun overige lessen online vanuit school en ontvangen hun examenklassen fysiek op school.
 • Voor leerlingen die normaal gesproken gebruik maken van de trajectvoorziening is de school na de kerstvakantie open. Het zorgteam is er om de leerlingen op te vangen. Op het leerlingenportal zullen wij ook informatie plaatsen voor deze leerlingen.
 • Leerlingen die bijlessen volgen via bijlesplatform, kunnen deze lessen ook online blijven volgen.

Proefwerken en schoolexamens

 • Alle toetsen voor de kerstvakantie komen te vervallen. Dat geldt zowel voor het proefwerkrooster als ook SO’s die nog gepland stonden. Alleen de herkansingen in 6v gaan door zoals hierboven aangegeven.
 • Het proefwerkrooster in week 1 en 2 na de vakantie komt te vervallen. We komen later nog terug op hoe we omgaan met toetsing na de lockdown periode; deze informatie komt nog wel voor de kerstvakantie.
 • De tussentijdse toetsweek voor 4 havo en 5 vwo, de herkansingen van 5 vwo en 6 vwo, SE-week van 5 havo die op 18 januari zullen starten, blijven gehandhaafd. De herkansingen van 5 vwo zullen al op vrijdag 15 januari starten.

Wij hopen u, ouders en jullie leerlingen, hiermee voldoende informatie gegeven te hebben voor de komende weken. Blijf de schoolmail in de gaten houden. Alle brieven zijn ook terug te vinden op de website en op het leerlingenportal.  Daarnaast blijven afdelingsleiders en mentoren bereikbaar via mail. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen ondanks de vreemde situatie toch op een fijne manier de feestdagen door kan brengen. Wij wensen u en uw gezin een goed kerstfeest en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens alle medewerkers,

de schoolleiding.

Amstelveen, 26 november 2020

Beste leerlingen,

Sinds augustus wijzen wij leerlingen al op het dragen van een mondkapje. Na de herfstvakantie hebben wij het op school verplicht gesteld wanneer de leerlingen zich voortbewegen door de school. Vanaf 1 december a.s. wordt het landelijk verplicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zie hieronder het bericht van de overheid op 19 november jl.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Nieuwsbericht | 19-11-2020 | 14:50

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
We doen dan ook opnieuw een dringend beroep op iedereen in school om elkaar aan te spreken op het dragen van mondkapjes.

 

Tot nu toe worden er weinig leerlingen aangesproken en er wordt weinig gestraft. Leerlingen die geen kapje dragen moeten de volgende dag om 8 uur op school komen, uiteraard in het bezit van een mondkapje. We willen docenten en medewerkers vragen om leerlingen die weigeren of geen kapje dragen door te geven, zodat de straf kan worden opgelegd.

Leerlingen die ’s ochtends bij de deur geen kapje hebben worden vanaf 1 december naar huis gestuurd!

Met vriendelijke groet,
Mevr. F.P. Marrenga-Faber
Schoolleider onderwijs- en leerlingzaken

Algemene afspraken

 • Je hebt je volledige aandacht bij de les is, je doet geen andere dingen tussendoor.
 • Je zit op een rustige werkplek.
 • Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.
 • Je leidt anderen niet af.
 • Je helpt de docent en elkaar bij technische problemen.
 • Je gaat vertrouwelijk om met wat er tijdens de les gebeurt.
 • De les is niet openbaar toegankelijk.
 • Het is niet toegestaan om opnames te maken van de les, deze opnames te bewerken en/of te delen op social media of op een andere manier.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens de les.
 • De geldende gedragsregels van het KKC zijn van toepassing.

Bijzondere afspraken*:

Situatie 1: Leerling op school in de klas / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt je spullen bij je, in elk geval een opgeladen laptop en oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je volgt de les via je eigen laptop.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.
  Leerlingen uit de examenklassen volgen de les vanuit een computerlokaal via schoolcomputers, ze hebben eigen oortjes mee. Eigen laptop is ook toegestaan.

* Voor zover de beschreven situaties gerelateerd zijn aan corona-maatregelen, geldt een en ander voor de duur van deze maatregelen

Situatie 2: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit school met andere leerlingen in de klas.

 • Na overleg met je mentor en als een docent dit goedkeurt, kijk je via de laptop van een buddy (= medeleerling) mee met de instructie van de docent (dit hoeft dus niet altijd de hele les te zijn).
 • Een docent kan ook tot een alternatieve lesvorm besluiten; zoals uitlegvideo’s, een alternatieve opdracht, kort contact via mail of kort videobellen op een ander moment.
 • Je hebt je camera uit en je microfoon uit.
 • Eventuele vragen stel je via je buddy.
 • De aandacht van de docent ligt bij de leerlingen in de klas.
 • Van een docent wordt niet verwacht dat hij/zij jou begeleidt tijdens de les.
  Een buddy uit de examenklas kan – voor zover op voorraad – een laptop van school lenen via systeembeheer, als hij/zij geen device van thuis kan of mag meenemen.

Situatie 3: Leerling volgt thuis les / docent geeft les vanuit huis.

 • Je hebt de benodigde spullen klaarliggen, in elk geval een opgeladen laptop en eventueel oortjes.
 • Je hebt je camera aan en je microfoon uit.
 • Je doet actief mee aan de les en reageert via handopsteken/de chat (of microfoon als de docent dat toestaat) op vragen van de docent.
 • Je stelt je eigen vragen via de chat.

Corona gevallen: wat is de richtlijn?                                                                  Versie 29 september
GGD: 020 – 5555202

Leerling:

 1. Heeft een huisgenoot met klachten -> naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is (dan thuisblijven)
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag – > naar school, idem
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot / nauw contact -> alle huisgenoten / contacten blijven 10 dagen in thuisquarantaine (vanaf het laatst contactmoment)
 4. Heeft zelf klachten -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij of negatieve testuitslag
 5. Wacht zelf op de testuitslag -> thuis blijven tot de testuitslag er is
 6. Is zelf positief getest* -> thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten
 7. Behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen -> thuis blijven
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot -> naar school, behalve als hij 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest (nauw contact), dan 10 dagen quarantaine vanaf positieve testdatum
 10. Komt terug van vakantie uit oranje/rood gebied -> 10 dagen quarantaine

*Ouders moeten school op de hoogte brengen, school brengt overige ouders van klasgenoten en docenten op de hoogte. Ouders/leerling informeren zelf nauwe contacten

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan actie afhankelijk van het advies van de GGD op basis van bronnen- en contactonderzoek

Bekijk hier de beslisboom die je vertellen of je wel of niet naar school mag met klachten die mogelijk wijzen op corona:

Beslisboom

Corona? Wat is de richtlijn?

Leerling

 1. Heeft een huisgenoot met klachten?
  Naar school, behalve als de huisgenoot naast de gebruikelijke klachten ook koorts heeft en/of benauwd is
 2. Heeft een huisgenoot die wacht op de testuitslag?
  Naar school, behalve (zie hierboven)
 3. Heeft een positief geteste huisgenoot?
  RIVM zegt: alle huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine vanaf de positieve test
 4. Heeft zelf klachten?
  Thuis blijven tot 24 uur klachtenvrij
 5. Wacht zelf op de testuitslag?
  Blijft thuis tot de testuitslag er is, negatief, direct naar school
 6. Is zelf positief getest?
  Blijft thuis en GGD geeft bij uitslag advies over isolatie
 7. Behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 8. Heeft een huisgenoot die behoort tot de risico-groepen?
  Thuis blijven (en volgt onderwijs volgens protocol langdurig zieken)
 9. Heeft een positief geteste klasgenoot?
  Naar school, behalve als hij minimaal 15 min. binnen 1,5 meter van de klasgenoot is geweest
 10. Komt terug van vakantie uit oranje gebied?
  10 dagen quarantaine > leerplicht inschakelen?
 11. Leerling of medewerker is positief getest?
  De GGD doet na de uitslag van de test i.o.m. de persoon die positief getest is bron en contactonderzoek en adviseert daarna om zelf nauwe contacten te informeren en ook de school.
  Niet nauwe contacten worden geïnformeerd via een mail die door de GGD aan school wordt gestuurd die de school vervolgens doorstuurt.

Meerdere leerlingen in een klas positief getest? Dan is de actie afhankelijk van het advies van de GGD.
GGD: 020 – 5555202

Amstelveen, 8 september 2020

Beste ouders, leerlingen en medewerkers,

Via een ouder hebben we bericht gekregen dat een leerling van ons positief getest is op Covid-19.

De GGD start een contactonderzoek en neemt morgen (woensdag 9 september) contact op met de ouders van de medeleerlingen van de betreffende leerling.

De leerling heeft de richtlijnen van het RIVM opgevolgd: de leerling is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Na deze testuitslag is de leerling thuis gebleven.

Bekijk voor meer informatie over het contactonderzoek:

Handreiking contact -en uitbraakonderzoek bij kinderen

Maatregelen

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel wijzen we erop dat het dringende verzoek van gebruik van mondkapjes nog steeds geldt, bij het lopen in de gangen. Ook willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar;
 • We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed;
  bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Wat te doen bij klachten en/of ziekte?

Blijf thuis bij deze klachten, of ga naar huis wanneer zich deze gedurende de dag ontwikkelen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Koorts boven 38°C.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft

We wensen deze leerling veel beterschap en hopen op een spoedig herstel.

 

Met vriendelijke groet,

J.(Nan)W. Botting – rector

Amstelveen, 27 augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Wij zijn blij dat veel leerlingen in de school een mondkapje gebruiken. Het draagt bij aan een veiliger gevoel voor iedereen.

Het is op school de bedoeling om niet alleen bij binnenkomst maar ook bij leswisselingen en verplaatsingen in de school in het algemeen, een mondkapje te dragen.

We worden op het moment veel gebeld over leerlingen met verkoudheidsklachten. Algemeen gelden de regels uit ons corona-protocol:
https://www.keizerkarelcollege.nl/wp-content/uploads/Protocol-voor-leerlingen-start-schooljaar-2020.pdf

Namelijk: “Bij klachten verwachten we dat leerlingen thuisblijven en onderwijs vanuit huis volgen. Klik hier voor een overzicht van (luchtweg)klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Onder ‘onderwijs vanuit huis volgen’ verstaan wij het werken via de periodeplanner, contact opnemen met klasgenoten en waar nodig een mail aan de docent sturen om eventueel  vragen te stellen.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.  

Als een leerling positief getest is op Covid-19 moet dat direct gemeld worden aan de school en moet de leerling tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen.. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels 

Wij verzorgen vanaf dit schooljaar fysiek onderwijs en verwachten dus alle leerlingen op school tenzij dat niet kan zoals benoemd in bovenstaande gevallen. Bij verzuim worden er geen online lessen voor de leerling georganiseerd. Bij langdurig verzuim wordt er in overleg met de school naar een passende oplossing gezocht.  De docenten die vanwege Covid-19 geen les kunnen geven op school verzorgen online lessen, waarbij de leerlingen deze onder toezicht op school volgen (ook als het gaat om de laatste les op een dag).

Wij vertrouwen erop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nanda Marrenga-Faber
schoolleider onderwijs en leerling zaken

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Wij hopen dat u met uw kinderen heeft kunnen genieten van de vakantie en dat iedereen gezond is gebleven. Met ingang van 1 augustus ben ik Arend Smit opgevolgd als rector van het Keizer Karel College. Het doet mij veel genoegen dat ik volgende week, samen met de medewerkers alle leerlingen weer welkom mag heten in de school, na de vreemde periode waarin we beland zijn vanaf 16 maart.

Afgelopen week zijn we op het Keizer Karel College gestart met de voorbereidingen van de eerste schoolweek. Veel van die voorbereidingen staan in het teken van het Corona-virus en hoe we hiermee omgaan in de school. We sturen u hierbij het protocol dat we hebben opgesteld voor leerlingen en dat van toepassing is met ingang van het nieuwe schooljaar. Dit protocol gaat ook naar de leerlingen zelf via de mail, maar op deze manier bent u als ouders ook geïnformeerd. Zoals u in het protocol kunt lezen, hebben we er als school voor gekozen de leerlingen en medewerkers dringend te verzoeken een mondkapje te dragen in de ruimtes buiten het klaslokaal. Wij zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen bij het voorkomen van besmettingen, maar wij willen er alles aan doen om de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen en iedereen in hun omgeving te waarborgen.

Komende week staat voor de leerlingen geheel in het teken van introductie en mentorlessen. Op deze manier hopen we dat de leerlingen weer goed ‘landen’ in de school. Voor de vakantie heeft u reeds een overzicht van de eerste week van het nieuwe schooljaar van ons ontvangen. De informatie over de komende week met mentorlessen en activiteiten ontvangen de leerlingen via de afdelingsleiders. In de komende week worden ook de laptops uitgereikt aan de leerlingen voor wie dit van toepassing is.

We hopen er met elkaar een mooi schooljaar van te gaan maken!

Met vriendelijke groet,

J.W. (Nan) Botting MEM

Rector

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.