Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Driehoeksgesprekken: praten mét in plaats van over leerlingen

Geplaatst op 09-04-2024 in Algemeen

Deze week vinden op het Keizer Karel College de driehoeksgesprekken weer plaats. Een driehoeksgesprek is een gesprek waar bij vakdocent, ouder(s)/verzorger(s) en kind samen om tafel zitten.

Op het KKC voeren we jaarlijks ongeveer 1500 driehoeksgesprekken verdeeld over twee momenten per jaar. De gesprekken kunnen aangevraagd worden door de ouder(s)/verzorger(s).

Op het KKC hebben wij oog voor elkaar is er altijd ruimte om van  gedachten  te  wisselen. Het  KKC  biedt een gestructureerde en veilige (leer)omgeving, waarin we ons veilig en gesteund voelen. Wij communiceren niet over elkaar maar met elkaar en wij verstrekken hierin heldere en eerlijke informatie. Het driehoeksgesrek is hier een mooi voorbeeld van. Het praten mét leerlingen, in plaats van over leerlingen, bevordert de autonomie van de leerling. Wanneer zij ook zelf in gesprek gaan met hun docent verhoogt dit het gevoel van eigenaarschap voor het eigen leren en ontwikkeling.