Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Projecten op het Technasium in alle jaarlagen in volle gang

Geplaatst op 12-12-2023 in Algemeen, Technasium

Al ruim 15 jaar is er bij het KKC de mogelijkheid om leerlingen aan te melden bij het Technasium. Voorheen was dit alleen voor vwo-leerlingen, maar sinds vier jaar is deze mogelijkheid er ook voor havo-leerlingen. Op het Technasium leren leerlingen niet alleen vaardigheden op gebied van onderzoeken en ontwerpen, zij leren ook veel op het gebied van samenwerken, sociale aspecten, feedback geven en ontvangen en het professioneel omgaan met een opdrachtgever. Momenteel zijn er op het Technasium allerlei indrukwekkende projecten in volle gang in alle jaarlagen.

Brugklas

Voor de brugklassen is dit hun eerste échte project. 1HT1 en 1HT2 ontwikkelen een manier om het scheiden van afval gemakkelijker te maken voor inwoners van Amstelveen, en 1VT1 en 1VT2 zijn bezig met klimaat bestendig Amstelveen. Hierbij ontwikkelen zij een manier om wateroverlast, op een eigen gevonden plek in Amstelveen, tegen te gaan. Klas 1VT3 en 1VT4 zijn bezig met het ontwerpen van een nieuwe (duurzame) speelplaats voor basisschool de Bloeiwijzer.

Tweede klas

In de tweede klas is 2HT1 opzoek naar een oplossing om alle fatbikes, fietsen en scooters veilig bij de school te kunnen parkeren, want die kan het KKC bijna niet meer kwijt. 2VT1 en 2VT2 zijn bezig met het ontwerpen van een aantrekkelijker kantoor om de werknemers van FivesPark te stimuleren meer op kantoor te komen werken, in plaats van thuis. En in 2VT3 en 2VT4 ontwerpen de leerlingen een website voor een eigen gezochte opdrachtgever.

Derde klas

Ook 3HT1 is opzoek gegaan naar een eigen opdrachtgever. Zij ontwikkelen een hulprobot door middel van programmeren met Raspberry Pi. Zij leren het programmeren bij O&O-informatica en zetten deze kennis tijdens de O&O-les weer in. Alle 3VT klassen zoeken een locatie waar zij denken dat de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Na het doen van onderzoek, ontwerpen zij een maquette waarin te zien is hoe zij voor ‘’frisse lucht’’ zorgen in deze ruimte.

Vierde klas

Hockeyclub Myra geeft in de winter training in een zogenaamde “blaashal’’. De club ziet kansen tot verbetering wat betreft de opbouw, energiekosten, locatie en inzet van de hal. Aan 4 vwo/havo de taak om hier een realistisch adviesrapport over te schrijven.

Vijfde klas

5 vwo is gestart met hun eerste keuzeproject van dit jaar. Zij kiezen zelf een onderwerp binnen de bètawerelden. Een greep uit de onderwerpen zijn; een aanpasbaar kledingstuk, geldwijsheid voor jongeren en waterzuivering zoet watergebieden.

Zesde klas

Bij 6 vwo is hun Technasium carrière dan écht bijna ten einde. Zij zijn van start gegaan met de meesterproef. Alle groepen zijn hard bezig geweest met het zoeken van een opdrachtgever en zijn nu het schrijven van het projectboekje aan het afronden. Daarna kunnen ze van start met het onderzoeken en ontwerpen. Op 26 maart zullen zij hun meesterproef presenteren als kers op hun Technasiumtaart.