Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

KKC en GSA organiseren Paarse Vrijdag op vrijdag 8 december

Geplaatst op 07-12-2023 in Algemeen

“Beschaving zal pas volwassen worden als ze diversiteit van karakter en ideeën leert te waarderen”.

Op vrijdag 8 december organiseert het KKC in samenwerking met leerlingen van de Gender and Sexuality Alliance (GSA) de Paarse Vrijdag. De GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

Op het KKC gebeurt van alles op Paarse vrijdag! Onder meer staat in de aankomsthal een paars sierboeket met een door de GSA-leerlingen gemaakt kunstwerk. Iedereen wordt uitgenodigd om paars te dragen op deze dag. De aankomstbalie is versierd met een grote regenboogvlag. Er staat een schaal met paarse armbandjes voor leerlingen die deze zelf willen pakken en dragen. In de mediatheek is de paarse boekenplank in ere hersteld. Op deze plank is literatuur te vinden over LHBTQ-gerelateerde onderwerpen. De docenten vinden op de paarse boekenplank en in de docentenkamer de Paarse Krant met docentenhandleiding. In deze handleiding staan twintig lesbrieven die kunnen worden ingezet tijdens de les.

Dit jaar hebben de GSA en de schoolleiding regelmatig gesprekken gevoerd met elkaar. Uit deze gesprekken is het programma voor deze Paarse Vrijdag ontstaan. Het organiseren van deze dag wordt belangrijk gevonden door de GSA en de schoolleiding omdat scholen en ook het KKC, helaas nog vaak niet een veilige of fijne plek zijn voor LHBTI-jongeren. Een deel van alle middelbare scholieren heeft moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit. LHBTI-jongeren vinden school minder leuk, ze spijbelen vaker, vinden de onderlinge sfeer in de klas (en hun eigen positie hierin) minder goed. Ze hebben een minder goede band met hun docenten en een aanzienlijk percentage van hen die uit de kast zijn, zijn het afgelopen jaar gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties rondom hun geaardheid.

Lhbt-leerlingen voelen zich minder veilig op school – Gendi

Op school is het belangrijk dat je je thuis en veilig voelt zodat je openstaat om te leren en jezelf te ontwikkelen. De Paarse Vrijdag is in die zin een onlosmakelijk onderdeel van het primaire onderwijsproces. De school heeft de taak en plicht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Thema Queer

Het thema van Paarse vrijdag 2023 is Queer. Wat is Queer precies? In de Paarse Krant, een krant voor docenten en geïnteresseerde leerlingen, staat het als volgt beschreven:

Morgan, 16 jaar: “Queer betekent vrij zijn wie je bent of op wie je valt. Je vrij voelen om buiten de community jezelf te kunnen zijn en van iedereen te mogen houden. Alle mensen zijn gelijk. Love is love. Wees jezelf en voel je vrij, ook als niet alle mensen dat toelaten. Zolang je jezelf bent, is het al genoeg. Laat je door niemand onzeker maken. As long as you are you. Hou van wie je wil houden en wees wie je wil zijn, no matter what!”

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Paarse vrijdag is een dag waarop we het bovenstaande (artikel 1 van onze grondwet) nog eens extra onderschrijven. In een groter geheel is de Paarse Vrijdag onderdeel van burgerschapsvorming en de UNESCO wereld doelen. We vertrouwen erop dat iedereen op deze dag (en op alle andere lesdagen van het schooljaar) in gesprek gaat met leerlingen die zich negatief of spottend uitlaten over LHBTQ + jongeren. Dit alles in de verwachting dat Paarse Vrijdag een mooie dag wordt voor iedereen op het KKC.