Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Hoogbegaafdheid op het KKC, positieve beoordeling BPS

Geplaatst op 13-12-2023 in Algemeen, Begaafdheid

In november is een commissie langs geweest om te beoordelen of het KKC volwaardig lid kan worden van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). De visitatiecommissie was onder de indruk van de aanpak van het KKC op het gebied van hoogbegaafdheid en heeft een positief oordeel gegeven.

De laatste jaren breiden we het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen steeds verder uit. Sinds 2019 zijn we al aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS), die momenteel 56 scholen uit het voortgezet onderwijs en 25 scholen uit het primair onderwijs telt. Een Begaafdheidsprofielschool is een school die onderwijsfaciliteiten biedt aan leerlingen die hoogbegaafd zijn.

De commissie die in november langs kwam bestond uit leden van het BPS-bestuur, een schoolleider, docenten en leerlingen van andere BPS-scholen. De commissie heeft de school en het aanbod bekeken en voerde gesprekken met ouders, leerlingen, de schoolleiding en docenten. De bezoekende leerlingen volgden lessen van Gaaf voor de Start.

De visitatiecommissie was onder de indruk van de visie en het beleid. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Daardoor heeft de commissie een positief oordeel gegeven. Daar zijn we erg blij mee. Een punt van kritiek van de commissie was dat er onder de docenten en mentoren nog te weinig kennis is over hoogbegaafdheid. De komende jaren gaan we hiermee aan de slag.

Oproep: klankbordgroep ouders HB-leerlingen 

Sinds vorig schooljaar heeft het KKC een klankbordgroep van ouders van hoogbegaafde leerlingen. De klankbordgroep is vorig jaar twee keer bijeengekomen. Vaak zijn deze bijeenkomsten aan het eind van de middag. De eerstvolgende zal in februari zijn. We zullen (naast een algemeen deel) per bijeenkomst een onderwerp kiezen, bijvoorbeeld studievaardigheden of peercontact.

We vinden het belangrijk om met ouders te spreken over ons aanbod op dit gebied en hun visie hierop te horen. Wilt u ook aansluiten bij deze groep? Meld u aan via: begaafdheid@keizerkarelcollege.nl

Aankondiging ouderavond in maart

In maart organiseren we een ouderavond over hoogbegaafdheid. De exacte datum volgt voor de voorjaarsvakantie.

Lees meer over hoogbegaafdheid op het KKC