Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

KKC-Wetenschapsweek van start voor heel 4 vwo

Geplaatst op 10-05-2023 in WON

De wetenschapsweek voor 4 vwo is vandaag begonnen. Alle leerlingen van 4 vwo, dus 4 atheneum, 4 gymnasium en 4 Technasium, doen hieraan mee. Het idee is om leerlingen te laten beseffen hoe je onderzoek doet aan de hand van het verzamelen van data, bronnenonderzoek, excursies, en workshops van vooraanstaande wetenschappers.

Van lessen uit de onderbouw naar profielwerkstuk in 5 vwo
In de onderbouw hebben de leerlingen al veel onderzoeksvaardigheden opgedaan. In deze wetenschapsweek zullen zij opnieuw oefenen met al die vaardigheden en zo een brug slaan naar het profielwerkstuk dat zij in 5 vwo moeten realiseren. Tijdens deze week leren zij hoe zij het onderzoek voor het profielwerkstuk kunnen oppakken en doen zij ideeën op voor een onderwerp voor het profielwerkstuk.

Jeroen Hinloopen over data verzamelen
Er zijn een aantal wetenschappers uitgenodigd waaronder Jeroen Hinloopen, onder meer onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau en hoogleraar aan de Faculteit Economie van de Universiteit van Amsterdam. Jeroen Hinloopen komt meer vertellen over zijn werk, hoe je data verzamelt en hoe je die gebruikt.

Dick Zijp over humor
Oud KKC-leerling Dick Zijp is cultuurwetenschapper en humoronderzoeker, onlangs gepromoveerd op een onderzoek naar humor. Dick Zijp zal uitleggen waarom het interessant is om een onderzoek naar bijvoorbeeld humor te doen en hoe hij dat onderzoek heeft aangepakt.

Samuel Corper, 19 jaar
Ten slotte zal Samuel Corper een workshop geven. Ook Samuel is oud-leerling van het KKC en momenteel 19 jaar! Toen Samuel in 4 vwo zat, kwam hij zelf op het idee om een onderzoek te doen naar ALS. Een hoogleraar was onder de indruk van zijn initiatief en stimuleerde hem bij het onderzoek. Samuel is inmiddels verbonden aan de Universiteit Utrecht als ALS-onderzoeker. Dat doet hij naast zijn studie Geneeskunde in Leiden.

Excursies en workshops
De 4-vwo’ers zullen aan de slag gaan met het verzamelen van data via workshops en excursies. De beta’s krijgen een workshop scheikunde en natuurkunde en een over kwantitatieve dataverwerking en gaan daarbij aan de slag met het verrichten van metingen, in en om de school. De groep van ‘Sport en Gezondheid’ gaat deels op excursie naar het Olympisch Stadion. De andere helft gaat sporten en doet tijdens het sporten metingen. De derde groep, ‘Cultuur en Welzijn’ gaat naar museum Het Schip in Amsterdam-West waar zij een workshop fotografie krijgen. De andere helft gaat naar het Stadsarchief in Amsterdam om te leren hoe je bronnenonderzoek doet en hoe je vervolgens de data verwerkt.

Pitch met infographic ter afsluiting
Op maandag 15 mei leren de leerlingen hoe je alle bevindingen in een infographic verwerkt en hoe je een pitch maakt. Die infographic zullen ze ter afsluiting van de Wetenschapsweek presenteren aan de docenten in de vorm van een pitch.

Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON)
Het Keizer Karel College is een WON-school: “Onderzoekend leren en leren onderzoeken.” Meer over het KKC als WON-school lees je hier Atheneum | Keizer Karel College

Bekijk ook het informatieve en leuke filmpje over het vak Onderzoek & Wetenschap