Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Wetenschapsweek Duurzaamheid van start

Geplaatst op 28-03-2022 in WON

Deze week vindt de Wetenschapsweek Duurzaamheid plaats voor leerlingen van 4 vwo. De hele week worden leerlingen meegenomen in de wereld van van onderzoek. Zij hebben al eerder gekozen voor een route die past bij hun profiel. Er zijn vier routes: de ethische route, de historische route, de ontwerproute en de bètaroute. Bij elke route horen 3 vaste workshops en één keuze workshop.

Vanochtend vond de aftrap van het programma plaats. Er werd gesproken met wetenschappers over verschillende onderwerpen. Laurens Ham, oud-leerling, vertelde over zijn onderzoek naar protestsongs, Samayra Straal, ook oud-leerling, sprak via een verbinding vanuit Abu Dhabi over haar onderzoek op het gebied van de sterrenkunde en Jeroen Gouman van het Rathenau Instituut sprak met de leerlingen over de DNA-dialogen.

Later op de dag volgden de leerlingen een korte cursus ‘onderzoek doen’. Voor sommigen misschien nieuw terrein, voor anderen een herhaling. De leerlingen kregen de opdracht om de onderzoekscyclus  door te nemen en te leren hoe je een onderwerp kiest en daarna een vraagstructuur maakt.  Na deze opdrachten kozen de leerlingen aan de hand van een lijstje onderwerpen die je aan duurzaamheid kunt koppelen een thema dat als aanknopingspunt voor het onderzoek dient. Aan het eind van elke dag was er ruimte voor reflectie en verwerking van het geleerde.

Dinsdag en woensdag staan in het teken van workshops. Deze workshops worden gegeven door collega’s én door externen. Onderwerpen zijn onder andere: bronnenonderzoek, data-analyse, ethiek, biologie, interviewen.

Op donderdag en vrijdagochtend gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Zij krijgen de opdracht om een onderzoeksontwerp te maken en zover als dat kan in de beperkte tijd, een onderzoekje te doen. Zij maken een posterpresentatie die ze gaan pitchen. Vrijdagmiddag sluiten we de week af met pitches bij de posters. Het onderzoek wat zij nu doen kan in 5 vwo als basis voor het profielwerkstuk dienen.