Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Voorwoord Arend Smit, februari 2020

Geplaatst op 03-02-2020 in Nieuwsbrief, februari 2020

Beste ouders,

Ook al is het pas begin februari, toch lijkt het alweer voorjaar. Planten en bomen beginnen uit te lopen en de sneeuwklokjes en krokussen bloeien al op verschillende plaatsen. Na alle regen van de afgelopen maanden is het fijn dat de natuur weer tot leven komt en de dagen weer langer worden. En ook al is het een steeds terugkerende cyclus, de veranderingen en ontwikkelingen in de natuur blijven boeiend om te zien en te beleven. Ook op school is er sprake van een cyclus waarin bepaalde elementen steeds terugkeren maar waarin ook nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.

In een schooljaar wordt een cyclus doorlopen waarin toetsmomenten en vakanties een vaste plaats hebben. En daarnaast maken de leerlingen in hun periode op school een ontwikkeling door van puber tot jongvolwassene. Door middel van tal van activiteiten, individueel en in groepsverband, werken onze leerlingen aan hun individuele talenten, maar leren ze ook om naar elkaar om te zien en we stimuleren hen om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Identiteitsontwikkeling en persoonsvorming zijn hierbij essentieel. Een goed schoolklimaat en een goede relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerling en docenten zijn hierbij van groot belang.

In deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld over activiteiten voor de leerlingen, sommige worden jaarlijks herhaald, andere zijn nieuw, activiteiten voor ouders, ontwikkelingen in het onderwijs, het havo-technasium, onze nieuw- en verbouwplannen en de open dagen die vorige week hebben plaatsgevonden. Tijdens deze goed bezochte avonden hebben we met behulp van leerlingen en medewerkers voorlichting gegeven over onze school aan een grote groep belangstellenden zodat volgend jaar weer een nieuwe enthousiaste groep leerlingen aan hun opleiding op het KKC kunnen beginnen.

Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie.

drs. A. Smit

rector/bestuurder