Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Onderwijsontwikkelingen: KKC Unesco-school

Geplaatst op 03-02-2020 in Nieuwsbrief, februari 2020

KKC is per 1 januari UNESCO-oriëntatieschool

Al jarenlang wordt er door enthousiaste collega’s een week georganiseerd voor 4 havo- en 5 vwo-leerlingen buiten het normale lesprogramma om. We proberen hierbij leerlingen eigenaar te maken van hun reis door ze inspraak te geven in het programma en door ze bezienswaardigheden voor te laten bereiden en te laten presenteren op de voorlichtingsavond voor de ouders en tijdens de reis. 

Er is al meerdere keren nagedacht over een andere invulling van de stedenreisweek, onder andere vanwege de kosten die steeds hoger uitvallen. Leerlingen betalen al jarenlang hetzelfde bedrag van 550 euro. Sommige stedenreisbegeleiders krijgen hun begroting niet meer rond en zijn genoodzaakt om hun programma in vier dagen te stoppen. Daarnaast zijn veel leerlingen al met hun ouders in de steden geweest die wij aanbieden. We denken dat de tijd rijp is voor verandering en herdefiniëring van de buitenlandervaring. 

Sinds 1 september is een werkgroep internationalisering bezig om te onderzoeken op welke manier we onze leerlingen een buitenlandervaring kunnen meegeven gedurende hun schoolcarrière met als doel: de buitenlandervaring meer betekenis geven en leerlingen wegwijs maken in de geglobaliseerde wereld van de 21e eeuw. Het onderzoek bestond uit een bezoek aan een aantal VOscholen en conferenties. Het bezoek aan de verschillende scholen heeft ons geleerd dat een buitenlandervaring niet op zich staat maar dat het zinvol is om deze te koppelen aan projecten en uitwisselingen.  

Vanuit ons onderzoek naar internationalisering zien wij dat internationalisering geen doel op zich is, (zoals onze huidige stedenreizen) maar als aanvulling en verbreding dient. Gaandeweg zijn wij erg enthousiast geworden over het format van een UNESCO-school en denken wij dat dit format als uitgangspunt kan dienen voor een internationale ervaring van leerlingen. UNESCO staat voor United Nations EducationalScientific and Cultural Organisation en is onderdeel van de Verenigde Naties, een organisatie waar bijna alle landen in de wereld aan deelnemen. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor UNESCO-scholen.  

De vier UNESCO-thema’s zijn: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzaamheid. De vier thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur, om zo wereldvrede te bevorderen. De UNESCO heeft binnen deze thema’s zeventien sustainable development goals (zoals: mensenrechten, werelderfgoed, gendergelijkheid en klimaat) geformuleerd. Het KKC heeft veel projecten die al aandacht besteden aan de sustainable development goals. Deze projecten krijgen meerwaarde als ze onder een gemeenschappelijke paraplu van UNESCO vallen. Het KKC vindt het belangrijk om leerlingen bewust te laten worden van hun plaats in de wereld en op te voeden tot competente kansrijke wereldburgers.  

Als UNESCO-oriëntatieschool zal het KKC deel gaan uitmaken van een wereldwijd netwerk van ongeveer 20.000 scholen en vele maatschappelijke en culturele instellingen. Het Nederlandse netwerk bestaat vijfenvijftig scholen waarvan zesendertig VO scholen. 

De komende periode gaat de werkgroep verdere invulling geven aan het Unesco format en de buitenlandreizen. We houden u op de hoogte via dit blad.  

Werkgroep UNESCO  

Kirsten Angelista, Orkidé Bull, Boukje Jonkheer, Frouwke van Leeuwen