Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Driehoeksgesprekken

Geplaatst op 07-02-2020 in Nieuwsbrief, februari 2020

Driehoeksgesprekken  

In april vinden er weer driehoeksgesprekken plaats. We plannen deze gesprekken tussen leerling, ouders en docenten drie keer per jaar in. In oktober is dit een kennismakingsgesprek met de nieuwe mentor. In januari krijgen leerlingen en hun ouders de gelegenheid om drie vakdocenten te spreken. Er zijn twee avonden voor deze gesprekken: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. In maart of april zijn de laatste driehoeksgesprekken, waarin in één avond voor de hele school leerlingen, ouders en vakdocenten bij elkaar kunnen gaan zitten, ook weer maximaal drie docenten per leerling. 

Gesprekken met ouders in deze vorm organiseren we nu vijf jaar. Vóór die tijd vonden ouderavonden plaats zonder de aanwezigheid van leerlingen. Vijf jaar geleden besloten we de leerlingen daarbij uit te nodigen. We geven ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces en daar is zo’n evaluatie een belangrijk onderdeel van. De visie van de leerling op wat er goed en minder goed gaat is een waardevolle aanvulling op die van de docent en ouders.   

6 april 2020 zijn de volgende driehoeksgesprekken.