Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

“De kinderen voelen zich veilig en vrij om open te spreken en emoties te tonen.”

Geplaatst op 09-12-2019 in Algemeen

Elk jaar richten we in de brugklassen een dag in waarbij we wat langer stil staan bij pesten en de gevolgen daarvan. Het project van dit jaar werd begeleid door theatergroep Playback met de voorstelling LIKE. Per voorstelling keken er twee klassen naar, die werden bijgestaan door hun mentor en peermentoren. De toneelvoorstelling duurde een uur en daarna gingen de acteurs in gesprek met de klassen over het toneelstuk.

Dé school waar niet gepest wordt bestaat niet, maar we proberen als school wel ter ondersteuning van de opvoeding thuis gedragsnormen aan te leren en bewustwording bij te brengen over hoe met elkaar om te gaan. We hebben een zogenaamd pestprotocol op onze school en in de klassen worden afspraken gemaakt over omgangsvormen en (on)gewenst gedrag.

Het toneelstuk was aansprekend, herkenbaar en soms intens. De gesprekken die er daarna ontstonden waren open en eerlijk. De acteurs vertelden mij na afloop dat ze deze school zo leuk vonden. We vroegen hen waar ze dat uit opmaakten? “De kinderen voelen zich veilig en vrij om open te spreken en emoties te tonen.”

Laat dat zo blijven en bijdragen aan een gezellig en veilige sfeer op school waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.