Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Voorwoord Arend Smit november 2019

Geplaatst op 01-11-2019 in Nieuwsbrief, november 2019

Beste ouders,  

Het nieuwe schooljaar is goed gestart. Met geslaagde introductie-activiteiten in alle klassen van de onderbouw, hebben de leerlingen (weer) goed aan elkaar kunnen wennen, en aan ons. We vinden het belangrijk om samen met de leerlingen te werken aan een goede band onderling, juist aan het begin van het schooljaar. Dat geeft een goede en veilige sfeer in de klas, waardevol voor het hele jaar. De leerlingen gingen met elkaar op pad en gingen onder andere samen sporten, koken, ontbijten, cultuur proeven en op brugklaskamp.  

U kunt ook zien dat we met een nieuwe vormgeving werken, en een ander jasje voor dit bulletin. Wellicht heeft u ook al onze nieuwe website bekeken. Daar wordt de komende maanden verder aan gebouwd, met input van onder andere de ouderraad en medezeggenschapsraad. In de komende maanden zal er steeds meer materiaal in de nieuwe huisstijl verschijnen.   

 Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe leerlingen en docenten enthousiast zijn begonnen aan een nieuwe aanpak op onze havo. Afdelingsleider Willemijn Stolk vertelt er meer over.  

Graag neem ik u nog even mee naar onze kernwaarden, zo aan het begin van het schooljaar.   

Betrouwbaar – Leren is vertrouwen

Leren kun je alleen vanuit vertrouwen: in de professionaliteit van de docenten die je opleiden en de school die structuur, ruimte en duidelijkheid biedt. Vertrouwen in jezelf, in je eigen kunnen en vanuit een groeiende zelfstandigheid. Vertrouwen in elkaar. Leren doe je samen, je hebt elkaar nodig.  

Betrokkenheid – Leren is verbinden

Wanneer jij wordt gezien en gerespecteerd, de sfeer goed is en jij ziet en respecteert de mensen om je heen, dan is er ruimte om te leren. Leren vanuit verbinding is betrokken zijn bij elkaar, de ander en de wereld om je heen.    

Dynamisch – Leren is persoonlijk

Iedereen leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen interesses en talenten. Al ga je allemaal voor een diploma, de weg ernaar toe is niet voor iedereen hetzelfde. Leren is maatwerk. Leren is een dynamisch proces in een dynamische omgeving, waarin iedereen uniek is. En leren doe je met elkaar en van elkaar.    

Succesvol – Leren is lef hebben

De ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen, fouten te kunnen maken en weer opnieuw te beginnen; het hoort bij leren. Voor succesvol leren heb je moed nodig. Keuzes maken en kansen pakken als ze je worden aangeboden. Nieuwsgierig zijn. Vaardig worden en kennis opdoen, hard werken, met de moed om te falen.   

Ik wens iedereen een mooi schooljaar!  

Arend Smit