Algemeen

Voor modern onderwijs zijn ruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen studeren onmisbaar. Het Keizer Karel College beschikt over twee van dergelijke ruimtes, de mediatheek en het studiebalkon. Beide ruimtes zijn modern ingericht en hebben de beschikking over een groot aantal laptops met internetaansluiting.

De mediatheek heeft de functie overgenomen van de vroegere bibliotheek. In de mediatheek kunnen leerlingen individueel studeren. Er mag in deze ruimte overlegd worden, maar dan alleen op zachte toon, zonder anderen te storen. Het gebruik van social media (WhatsApp, Facebook en dergelijke) is niet toegestaan. Als leerlingen samen aan een opdracht moeten werken of bijv. elkaar willen overhoren, dan kunnen ze naar het studiebalkon. Hier mag gewoon overlegd worden.

Het bibliotheekbezit bestaat uit ongeveer 5000 boeken. Dit zijn jeugdboeken, Nederlandse literatuur, buitenlandse literatuur in de oorspronkelijke taal of vertaald en de studieboeken. De boeken zijn te leen voor 3 weken en het is mogelijk om ze gratis te verlengen of te reserveren. Er zijn abonnementen op een aantal tijdschriften en een krant. Deze liggen altijd ter inzage in de mediatheek.

Er bestaat de mogelijkheid om tegen betaling in zwart-wit en in kleur te printen en te kopiëren. Tegen een vergoeding zijn snelhechters te koop.

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een printtegoed van € 5,00, gekoppeld aan hun leerlingnummer. Het is mogelijk om dit bedrag op te hogen als dat nodig is. Leerlingen krijgen eens in de drie jaar een nieuw schoolpasje, dus het pasje moet drie jaar bewaard worden.

Op alle laptops voor de leerlingen is voor een aantal vakken informatie geïnstalleerd, bijvoorbeeld een atlas, Krantenbank en LiteRom, de recensies van Nederlandse literatuur. Deze informatie kan als naslagwerk gebruikt worden. Leerlingen kunnen gebruik maken van de laptops, als ze hun pasje afgeven bij de mediathecaresse. Na gebruik kan het pasje weer opgehaald worden.

De mediatheek en het studiebalkon zijn elke schooldag geopend van 8.30 uur 's morgens tot 16.00 uur 's middags. In de mediatheek is altijd een mediathecaresse aanwezig, die geassisteerd wordt door enkele ouders. Op het studiebalkon is altijd een toezichthoudster aanwezig.


 mediatheek
 

studiebalkon