Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Ieders talent telt

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen mogelijkheid krijgen zich breder te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We werken aan het (nog) meer op maat aanbieden van ons onderwijs. In verschillende vakken krijgen leerlingen al de mogelijkheid te werken aan eigen projecten. In ons nieuwe gebouw gaan we werken met leerpleinen, waar dat nog vanzelfsprekender wordt. We hebben naast de gewone vakken ook een heel scala aan andere sportieve en culturele activiteiten.  

Begaafdheidsprofielschool

Sinds april zijn we aangesloten bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Dat betekent dat het Keizer Karel College een school is waar we meer- en hoogbegaafde leerlingen extra uitdaging bieden. In de komende jaren ontwikkelen we een nog uitgebreider onderwijs- en begeleidingsaanbod. Kijk ook eens op de pagina Begaafdheidsprofielschool.

Pre-University en Uitblinkersproject

In de bovenbouw (leerjaar 4 en 5) van het VWO kunnen leerlingen worden geselecteerd voor deelname aan Pre-University, een traject in samenwerking met de VU Amsterdam. Hieraan nemen jaarlijks leerlingen deel. In de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) krijgen begaafde leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan het Uitblinkersproject. In het project kunnen leerlingen werken aan een eigen project tijdens lessen die zij zelf denken te kunnen missen. Ze worden begeleid door een uitblinkerscoach die met hen het proces in de gaten houdt en vaak ook over de inhoud meedenkt. 

Sport

De sportdagen en sporttoernooien horen bij de sportieve traditie van de school. Hockey, basketbal en voetbal zijn daarbij heel geliefd. Onze schoolhockeyteams zijn meervoudig Nederlands kampioen en behoren daarmee tot de top van Nederland. Met ingang van komend schooljaar is Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) een keuzemogelijkheid in 4 Havo. Het Keizer Karel College heeft veel leerlingen die aan topsport doen. De school werkt daarom samen met AmstelveenSport. Wij ondersteunen deze leerlingen zo veel mogelijk en bieden onderwijs op maat.  

Muziek, dans en toneel

Het KKC besteedt veel aandacht aan culturele activiteiten zoals muziek-, dans- of toneelvoorstellingen. Om het jaar is er een grote musicaluitvoering, opgevoerd door leerlingen uit alle jaarlagen. Deze musical wordt meerdere malen opgevoerd in Schouwburg Amstelveen. In het jaar dat er geen musical is wordt er een grote talentenjacht georganiseerd. We ondersteunen leerlingen met een uitzonderlijk artistiek talent waar mogelijk, daarbij kijken we per leerling wat nodig is. 

Cambridge English

Naast het gymnasium, bieden we je ook op het atheneum en vwo-technasium het vak Cambridge English: Engels gegeven in het Engels. Je kunt het vak kiezen in de bovenbouw en zo het internationaal erkende Cambridge First en Advanced Certificate halen. 

Onderwijs op maat

In de bovenbouw krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om in de vrije ruimte extra vakken te volgen. Zo volgen ze hun eigen pad, naar hun eigen interesses en talenten. Leerlingen hebben ruimte nodig om zelfstandig te kunnen studeren. Het KKC beschikt nu over twee van deze ruimtes; de mediatheek en het studiebalkon. In de mediatheek kunnen ze individueel studeren. Bij samenwerkingsopdrachten kunnen ze op het studiebalkon gaan zitten. In ons nieuwe gebouw zullen er nog veel meer ruimtes zijn om zelfstandig te studeren. 

Designschool en Business School

In de onderbouw van de havo (klas 1 t/m 3) heb je naast de gewone lessen de projecten Designschool en Business School. Bij de Design School leer je – al dan niet met de computer –ontwerpen. Dat kunnen meubels zijn, of bijvoorbeeld kleding. Bij de Business School werk je aan je eigen onderneming om geld te verdienen voor een goed doel. In de bovenbouw kun je als vervolg op de business school het vak Business-class kiezen, waar je een eigen bedrijf gaat oprichten en runnen. 

Deelname aan Olympiades en andere landelijke competities

Onze leerlingen doen mee aan debatwedstrijden, olympiades als de Klassieke Olympiaden (Grieks en Latijn) en andere regionale en landelijke competities. Bijvoorbeeld de WON-manifestaties waarin atheneumleerlingen met hun onderzoeksprojecten de competitie regionaal en landelijk aangaan met elkaar. Deze competities geven leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en competenties nog breder te ontwikkelen, buiten het onderwijsaanbod.