Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Nieuwbouw en renovatie

Tijdens het schooljaar 2021-2022 zal het gebouw van het Keizer Karel College worden gerenoveerd en uitgebreid om zo vorm te geven aan de toekomstgerichte onderwijsvisie van de school. Het KKC streeft naar onderwijs waar leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Toekomstgericht onderwijs vraagt om een andere inrichting van het onderwijs en daarmee het gebouw. Er zijn ruimtes nodig die maatwerk mogelijk maken. In het nieuwe pand wordt daarom ook ruimte gecreëerd voor flexibele leer- en studiepleinen. Hier gaan leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag met de lesstof.  Dit biedt KKC-leerlingen de kans om vakoverstijgend te werken. Op deze manier worden ze aangemoedigd hun eigen pad te volgen. Deze werkvorm helpt leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze zullen ook ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Als leerlingen daar moeite mee hebben leren docenten ze waar ze hulp kunnen vinden.

Video

Bekijk deze video voor een korte impressie van ons vernieuwde schoolgebouw.

Tijdelijke huisvesting

Volgend schooljaar is ons nieuwe pand gereed. Dit jaar zitten we samen in de tijdelijke huisvesting.

Plattegrond tijdelijke huisvesting
Klik hier voor de plattegrond van de tijdelijke huisvesting. Sla hem op, dan weet je altijd hoe je bij je volgende lokaal komt!

Parkeren THV en Schaepmanlaan
Leerlingen met de auto naar school brengen is een probleem komend jaar, zowel bij het hoofdgebouw als op de Dr. Schaepmanlaan. Rond het hoofdgebouw is parkeren eigenlijk alleen mogelijk in de wijk. Collega’s moeten ook zoveel mogelijk parkeren in de wijk. De ‘kiss and ride’ is geheel afgesloten vanwege de bouwwerkzaamheden.

Leerlingen kunnen eventueel afgezet worden bij de Ouderkerklaan en moeten verder lopen. Verzoek om er rekening mee te houden dat dit meer tijd gaat kosten.

In de directe omgeving van de Schaepmanlaan is het verboden om te parkeren. Leerlingen kunnen daar afgezet worden bij de kruising met de Amsterdamseweg.

In het algemeen is het dus het best om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Er zijn overal genoeg fietsenrekken.

De bruggen over de A9 bij de Amsterdamseweg en het Kazernepad zijn afwisselend ook tijdelijk afgesloten i.v.m. het verwijderen van de oude bruggen. Kortom hou rekening met extra reistijd van en naar school.

Veelgestelde vragen

De verbouwing vindt plaats gedurende het gehele schooljaar 2021-2022.

Tijdens de verbouwing van de school volgen onze leerlingen hun lessen in een tijdelijke huisvesting geplaatst op de sportvelden achter het KKC. In de maanden april, mei, juni wordt gewerkt aan de opbouw van de tijdelijke huisvesting. Onze leerlingen zullen hier vanaf september 2021 les krijgen voor een periode van één schooljaar. De tijdelijke huisvesting is van hoogstaande kwaliteit en wordt verwarmd door middel van elektriciteit.

Tijdens de verbouwing volgen de leerlingen hun lessen in een tijdelijke huisvesting. Deze huisvesting is van hoge kwaliteit en wordt goed geventileerd in de warme maanden en natuurlijk goed verwarmd in de koude maanden. Alle leerlingen zullen hun lessen hier volgen. In dat opzicht ervaren de leerlingen dus geen overlast van de verbouwing: ze volgen hun lessen tijdelijk in een ander gebouw (wel op het terrein van de school), alleen voor de gymlessen zullen zij het terrein moeten verlaten. Alle leerlingen volgen hun lessen in dit gebouw, dus er is nog steeds ruimte om hun leeftijdsgenoten te ontmoeten en ook het sociale aspect van de middelbare schooltijd volop te beleven!

Berichtgeving

Datum:    01-04-2021

Betreft:    Renovatie en nieuwbouw Keizer Karel College

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Deze zomervakantie wordt er gestart met de renovatie en nieuwbouw van het Keizer Karel College. Achter de schermen zijn we hier al enige tijd druk mee bezig. Niet alleen ondersteunt de nieuwe indeling en vormgeving van onze school de onderwijsvisie van het KKC, bijvoorbeeld door het realiseren van leer- en studiepleinen, er zal tijdens de verbouwing ook flink geïnvesteerd worden in het binnenklimaat, door middel van goede ventilatie. Daarnaast wordt het nieuwe gebouw een duurzaam gebouw, wij maken niet langer gebruik van gas en krijgen een dak vol zonnepanelen. De vernieuwde school biedt een prettige en gezonde leer- en werkomgeving voor ons allemaal!

Totdat wij ons vernieuwde pand kunnen betrekken wordt er lesgegeven in een tijdelijke huisvesting. Het grootste gedeelte van deze huisvesting zal op het sportveld staan. De komende weken wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Nog vóór de eindexamens zullen alle voorbereidingen hiervoor getroffen zijn en in de periode mei/juni wordt alles afgemonteerd. Een kleiner deel van de school verhuist naar een schoolgebouw aan de dr. Schaepmanlaan, net aan de andere kant van de A9. Met de huisvesting op het sportveld en de Schaepmanlaan beschikken we over evenveel lokalen als we nu hebben.

Het opleveren van de nieuwbouw gebeurt in twee fases. De eerste fase is het deel waar straks de practicum lokalen komen, enkele talen lokalen en een administratieve vleugel. Dit betekent dat medio december 2021/januari 2022 een aantal vakken (science, scheikunde, biologie en natuurkunde) alweer terug kunnen verhuizen. Dan kunnen we ook een deel van de tijdelijke huisvesting weer afvoeren en ontstaat er wat meer ruimte. Het betekent wel dat we dan tijdelijk op drie locaties zitten.

We kijken er erg naar uit om het schooljaar 2022-2023 allemaal in het nieuwe gebouw te starten! Mocht u het leuk vinden alvast een indruk te krijgen van ons nieuwe schoolgebouw kunt u onze webpagina bezoeken: https://www.keizerkarelcollege.nl/nieuwbouw/. Hier vindt u een korte animatievideo van het vernieuwde pand. Op deze pagina vindt u ook veel gestelde vragen en de meest recente informatie over het verloop van de verbouwing. Uiteraard zullen wij u ook regelmatig via e-mail op de hoogte stellen over dit project.

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar info@keizerkarelcollege.nl.

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding van het Keizer Karel College, 

 

J.W Botting           F.P Marrenga-Faber                                                  J.P. Labots

Rector                  Conrector kwaliteit, examen en leerlingzaken              Conrector financiën en ICT

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.