Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Praktische zaken

Hieronder vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Laat het ons weten via de contactgegevens onderaan de pagina.

Voor afwezigheidsmeldingen vragen wij de ouders te bellen, je kunt als leerling niet zelf bellen.  

Ouders: u kunt de afwezigheidsmelding van uw kind of kinderen telefonisch doorgeven aan de school. Voor ziekmeldingen graag voor acht uur ’s ochtends, direct aan de verzuimcoördinator Mw. Visser: 020-5471120. 

Voor meldingen over tandarts, orthodontist en doktersbezoek kunt u ook dit nummer gebruiken of het algemene telefoonnummer van de school: 020-6415700. 

Start schooljaar:            ma  26 augustus 2019 
Herfstvakantie:              za 19 oktober t/m zo 27 oktober 2019 
Kerstvakantie:                za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie:        za 15 februari t/m zo 23 februari 2020 
Pasen:                              vr 10 april t/m maandag 13 april 2020 
Meivakantie:                  wo 22 april t/m di 5 mei 2020 
Hemelvaartweekend:   do 21 en vr 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag:    ma 1 juni 2020  
Zomervakantie:             za 4 juli t/m zo 16 augustus 2020  

1e lesuur    08.30 – 09.15 uur 
2e lesuur    09.15 – 10.00 uur 
3e lesuur    10.00 – 10.45 uur 
pauze          10.45 – 11.15 uur 
4e lesuur    11.15 – 12.00 uur 
5e lesuur    12.00 – 12.45 uur 
pauze          12.45 – 13.15 uur 
6e lesuur    13.15 – 14.00 uur 
7e lesuur    14.00 – 14.45 uur 
8e lesuur    14.45 – 15.30 uur 
9e lesuur    15.30 – 16.15 uur  

* Op een enkele uitzondering na zijn er op dinsdag na het 7e lesuur geen lessen meer, i.v.m. vergadermiddag 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage varieert per jaarlaag van €95,- tot €190,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, projecten, introductiebijeenkomsten, sportactiviteiten, CJP en vieringen.

Centrale inning

De ‘centrale inning’ is voor extra activiteiten die vakgebonden zijn, als aanvulling op het reguliere lesprogramma. Voorbeelden zijn eendaagse (vakgebonden) excursies, bepaalde vak- en profielgebonden kosten. Per schooljaar en leerling is dit bedrag verschillend, maar varieert van ca €60,- tot €170,-. Voor het examen Cambridge English in 3 gymnasium wordt apart betaald, dit bedraagt €220,-.

Leermiddelen

De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek door de school wordt voorgeschreven, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, licenties en tabellenboeken en het eigen leermateriaal van de school. Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines en laptops zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

Voor het digitale lesmateriaal wordt er gewerkt met een laptop, die door de ouder(s)/verzorger(s) zelf wordt aangeschaft of gehuurd. We werken daarvoor samen met een extern bedrijf. Voor leerjaar 2018-2019 was de prijs van een schoollaptop €335,-; de kosten voor verzekering, onderhoudsabonnement, vervanging bij reparatie en beschermhoes samen bedroegen €100,-.  Looptijd: 36 maanden. Er kan per maand, per jaar of in één keer worden betaald. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende schooljaar, maar we verwachten niet dat de prijzen erg zullen afwijken. Actuele bestelinformatie volgt eind mei, begin juni. Uitlevering vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar, op school.

Brugklaskamp

De leerlingen in de eerste klas gaan op brugklaskamp. Dit kamp kost €95,- per leerling.

Stedenreizen

In 4 havo en 5 vwo gaan de leerlingen op Stedenreis. De kosten hiervan zijn €550,- per reis, met uitzondering van die van het gymnasium naar Rome of Griekenland, die kost €850,-. In 3 gymnasium gaan de leerlingen naar Bath, voor het vak Cambridge English, en deze reis kost €335,-.

WIS-collect

De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.

Aanmelding 

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Zie ook https://www.swvam.nl/bestanden/Schoolkeuzegids_Kernprocedure_Amstelland_2019.pdf Deze procedure wordt gedurende het jaar nog geëvalueerd en aangepast.  

Een leerling kan zich in de regio Amstelveen aanmelden. Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld aanmeldingsformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Alleen leerlingen met minimaal een havo-advies mogen zich bij het Keizer Karel College inschrijven. Daarnaast moet ook nog ons eigen inschrijfformulier ingeleverd worden.  

Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari en februari hun informatieavonden/dagen. In deze oriëntatieperiode mag er nog niet ingeschreven worden! Inschrijven kan in de inschrijfperiode in maart. Op de open avond kunnen ouders en leerlingen wel inschrijfformulieren meenemen. Op het inschrijfformulier kunnen ook de scholen van de 2e t/m 5e keuze worden ingevuld. 

Toelatingsprocedure Keizer Karel College

Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is.    

Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:  

  1. leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen (inclusief de St.Jozefschool in Amsterdam), Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer 
  2. leerlingen hebben minimaalhavo-advies 
  3. broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen plaatsingsgarantie 
  4. kinderen van medewerkers van het KKC krijgen plaatsingsgarantie 

Voor het technasium moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan. Ook op deze afdeling zal bij overaanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de vwo-afdeling.  

Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen streven we ernaar niet meer dan tien brugklassen te vormen.   

De afdelingsleider en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken alle nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zgn. “warme overdracht”. Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het enige plaatsingscriterium. De CITO-score komt veel later (in mei), en wordt dus niet meegenomen in de beslissing.  

Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan gaat de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking.  

Nieuw: centrale plaatsing en loting via ‘Kernprocedure Amstelland’.

Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.   

Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats etc) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau; in een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.   

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die uitgeloot zijn bij hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.   

Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.   

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.