Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Praktische zaken

Hieronder vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Laat het ons weten via de contactgegevens onderaan de pagina.

Op grond van het besluit van het CvTE is in 2022 is het eerste tijdvak van het Centraal Examen van 12 mei t/m 30 mei 2022. Het tweede tijdvak van 20 juni t/m 23 juni 2022.

De kerst-, mei-, en zomervakantie worden gepland conform de wettelijke voorschriften
Voor de planning van de herfst- en voorjaarsvakantie wordt het advies van de minister gevolgd.

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022

De feestdagen in 2021- 2022 zijn:
Kerstdagen 25/26 december 2021
Nieuwjaarsdag 1 januari 2022
Pasen 17/18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Bevrijdingsdag 5 mei 2022
Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Pinksteren 5/6 juni 2022

Voor afwezigheidsmeldingen vragen wij de ouders te bellen, je kunt als leerling niet zelf bellen.  

Ouders: u kunt de afwezigheidsmelding van uw kind of kinderen telefonisch doorgeven aan de school. Voor ‘eerste dag’ ziekmeldingen graag voor acht uur ’s ochtends bellen naar het algemene nummer  020 641 57 00.

Meldingen dat uw kind nog een dag ziek thuisblijft kunnen per mail naar absentie@keizerkarelcollege.nl. Ditzelfde mailadres kunt u ook gebruiken voor meldingen over tandarts, orthodontist en doktersbezoek.

Herfstvakantie:              za 10 oktober t/m zo 18 oktober 2020
Kerstvakantie:                za 19 december 2020 t/m zo 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie:        za 20 februari t/m zo 28 februari 2021
Goede Vrijdag:               vrij 2 april 2021 (voor personeel ook een vrije dag!)
2e paasdag:                     ma 5 april 2021
Meivakantie:                   za 24 april t/m zo 9 mei 2021
Hemelvaart:                    do 13 en vrij 14 mei 2021
2e pinksterdag:              ma 24 mei 2021
Zomervakantie:              za 10 juli t/m zo 22 augustus 2021

1e lesuur    08.30 – 09.15 uur 
2e lesuur    09.15 – 10.00 uur 
3e lesuur    10.00 – 10.45 uur 
pauze          10.45 – 11.15 uur 
4e lesuur    11.15 – 12.00 uur 
5e lesuur    12.00 – 12.45 uur 
pauze          12.45 – 13.15 uur 
6e lesuur    13.15 – 14.00 uur 
7e lesuur    14.00 – 14.45 uur 
8e lesuur    14.45 – 15.30 uur 
9e lesuur    15.30 – 16.15 uur  

* Op een enkele uitzondering na zijn er op dinsdag na het 7e lesuur geen lessen meer, i.v.m. vergadermiddag 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage varieert per jaarlaag van €95,- tot €190,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, projecten, introductiebijeenkomsten, sportactiviteiten, CJP en vieringen.

Centrale inning

De ‘centrale inning’ is voor extra activiteiten die vakgebonden zijn, als aanvulling op het reguliere lesprogramma. Voorbeelden zijn eendaagse (vakgebonden) excursies, bepaalde vak- en profielgebonden kosten. Per schooljaar en leerling is dit bedrag verschillend, maar varieert van ca €60,- tot €170,-. Voor het examen Cambridge English in 3 gymnasium wordt apart betaald, dit bedraagt €220,-.

Leermiddelen

De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek door de school wordt voorgeschreven, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, licenties en tabellenboeken en het eigen leermateriaal van de school. Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines en laptops zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

Voor het digitale lesmateriaal wordt er gewerkt met een laptop, die door de ouder(s)/verzorger(s) zelf wordt aangeschaft of gehuurd. We werken daarvoor samen met een extern bedrijf. De prijs van een schoollaptop is voor schooljaar 2019-2020 €437,- inclusief zaken als verzekering, onderhoudsabonnement, vervanging bij reparatie en beschermhoes. Looptijd: 36 maanden. Er kan per maand, per jaar of in één keer worden betaald.

Brugklaskamp en stedenreizen

Aan het brugklaskamp en stedenreizen zijn ook kosten verbonden. Specifieke bedragen worden nog vastgesteld.

WIS-collect

De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.

Aanmelding 

Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Klik hier voor de schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland

Een leerling kan zich in de regio Amstelveen aanmelden. Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld aanmeldingsformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Alleen leerlingen met minimaal een havo-advies mogen zich bij het Keizer Karel College inschrijven. Daarnaast moet ook nog ons eigen inschrijfformulier ingeleverd worden.  

Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari en februari hun informatieavonden/dagen. In deze oriëntatieperiode mag er nog niet ingeschreven worden! Inschrijven kan in de inschrijfperiode in maart. Ons online inschrijfformulier staat vanaf ongeveer de eerste week van februari op onze website. Invullen en digitaal versturen kan dan al, maar de inschrijving is pas definitief na het inleveren van een ondertekend exemplaar in maart. Op het inschrijfformulier moeten ook de scholen van de 2e t/m 5e keuze worden ingevuld. 

Toelatingsprocedure KKC

Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is.    

Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:  

  1. leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer 
  2. leerlingen hebben minimaalhavo-advies 
  3. broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen plaatsingsgarantie 
  4. kinderen van medewerkers van het KKC krijgen plaatsingsgarantie 

Voor het Technasium Havo (!) en vwo moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan. Ook op deze afdeling zal bij overaanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het Technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de vwo-afdeling.

Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen streven we ernaar niet meer dan tien brugklassen te vormen.   

De afdelingsleider en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken alle nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zgn. “warme overdracht”. Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het enige plaatsingscriterium. De CITO-score komt veel later (in mei), en wordt dus niet meegenomen in de beslissing.  

Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan gaat de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan gaat de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking.  

Bij uitloting: centrale plaatsing en loting via ‘Kernprocedure Amstelland’.

Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.   

Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats etc) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau; in een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.   

Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die uitgeloot zijn bij hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.   

Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.   

Heb je een vraag of opmerking?

Neem via de onderstaande gegevens contact met ons op.