Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Leerlingen denken mee over schoolplan 2020-2024

Geplaatst op 19-11-2020 in Algemeen

Op het Keizer Karel College zijn wij van start gegaan met het formuleren van het schoolplan 2020 – 2024. Iedere middelbare school maakt eens in de vier jaar een schoolplan, dit plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Het doel is een effectief en bruikbaar plan voor het team, dat sturing geeft aan het onderwijs en waarin visie, onderwijsaanpak en ambities van de school samenkomen.

Omdat op het Keizer Karel College de leerling centraal staat hebben wij aan onze leerlingen gevraagd of zij willen helpen bij het formuleren van het schoolplan voor de komende vier jaar! Deze week zijn daarom ruim 50 leerlingen online gestart met een leerlingenconferentie. Hier konden leerlingen aangeven wat zíj belangrijk vinden in hun onderwijs en waar zij denken dat het KKC zich de komende vier jaar op moet focussen.

De uitkomsten van de leerlingenconferentie zijn het startpunt voor de conferentie voor docenten en medewerkers. Deze vindt vrijdag 20 november plaats, tijdens deze conferentie zal gesproken worden over het KKC-onderwijs nu en in de toekomst, vanuit het perspectief van de leerling en vanuit het perspectief van de medewerkers.