Havo
Atheneum
Gymnasium
Technasium

Onderwijsontwikkelingen: ontwikkeldagen docenten

Geplaatst op 07-02-2020 in Nieuwsbrief, februari 2020

Misschien is het u opgevallen dat uw kind af en toe een dagdeel vrij is onder de noemer ‘ontwikkeltijd voor docenten’. We lichten dit graag even toe.  

Deze ‘ontwikkeltijd’ is een opdracht vanuit de overheid en is bedoeld om docenten mee te laten denken en mee te laten werken aan het verbeteren van het onderwijs. Wij betrekken onze docenten nadrukkelijk in de ontwikkeling van het onderwijs van onze school, dus wij kunnen ons goed vinden in deze opdracht. Elke school vult de ontwikkeltijd anders in.  

Wij vroegen docenten om thema’s en ontwikkelpunten van onze school aan te dragen. Rond deze thema’s vormden zij werkgroepen en deze zijn nu bezig activiteiten te ontwikkelen. Thema’s zijn bijvoorbeeld internationalisering, keuzewerktijd, maatwerk en leerpleinen. Kenmerkend voor de thema’s is dat ze vakoverstijgend zijn. Voorbeelden van activiteiten die de afgelopen maanden al door de werkgroepen ontwikkeld zijn: de werkgroep internationalisering heeft ervoor gezorgd dat we sinds 1 januari UNESCO-oriëntatieschool zijn, de keuzewerktijd is inmiddels ingevoerd op de havo en deze week is er een pilot met een leerplein gestart. 

Het is ook mogelijk voor secties (alle docenten van één vak) om de ontwikkeltijd waar nodig te gebruiken om een ontwikkelpunt aan te pakken dat alleen voor de betreffende sectie geldt. Afdelingsleiders bewaken het proces en zorgen er mede voor dat initiatieven echt vervolg krijgen, door bijvoorbeeld specifieke taken aan docenten toe te wijzen en daarvoor uren te reserveren, zodat het niet bij alleen woorden blijft. We zullen u op de hoogte houden van mooie voorbeelden, via nieuwsbulletins als deze en de nieuwsberichten op de website.